Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
uitvoeringsverzoek

Wat is een uitvoeringsverzoek?

zorgaanbieder Jul 05, 2021

Een uitvoeringsverzoek, je kunt ermee te maken krijgen als zzp in de zorg. Wat is een uitvoeringsverzoek? En hoe regel je dit als zzp in de zorg? In dit artikel ga ik in een aantal kenmerken van het uitvoeringsverzoek. 

Wat is een uitvoeringsverzoek?

Een uitvoeringsverzoek is een vaak schriftelijke opdracht om een voorbehouden handeling uit te voeren. Dit verzoek doet een zelfstandig bevoegde professional aan een niet zelfstandig bevoegde professional. Zelfstandig bevoegde professionals zijn artsen, tandartsen, physician assistants, verloskundigen en verpleegkundig specialisten. Om een uitvoeringsverzoek te kunnen doen aan een andere zorgprofessional moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo kan een handeling alleen worden gedelegeerd als de zorgprofessional die het uitvoeringsverzoek doet, zelfstandig bevoegd is om deze handeling zelf te doen.

Welke handelingen vallen onder een uitvoeringsverzoek?

Een uitvoeringsverzoek heeft alleen betrekking op voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen, vallen onder risicovolle handelingen. De meest risicovolle handelingen, worden 'voorbehouden' handelingen genoemd. In artikel 36 van de Wet BIG worden 14 categorieën risicovolle handelingen aangemerkt als voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door BIG geregistreerde zorgprofessionals. Voorbeelden van voorbehouden handelingen zijn het plaatsen van een maagsonde, een chirurgische ingreep of verloskundige handeling, waaronder bijvoorbeeld injecties en narcose toedienen. De wet BIG beschrijft wie deze handelingen mag doen.

Wanneer moet een uitvoeringsverzoek gegeven worden?

Uitvoeringsverzoeken zijn noodzakelijk bij voorbehouden handelingen. Met zo'n verzoek krijg je als het ware een opdracht van een zelfstandig bevoegde professional om 'namens' die professional een voorbehouden handeling te doen. Je hebt dus een uitvoeringsverzoek nodig als je zelf niet bevoegd bent om deze voorbehouden handeling uit te voeren.

Waarom is zo'n verzoek belangrijk voor zzp'ers in de zorg?

Als zzp'er ben je zelf verantwoordelijk voor jouw zorg. Binnen een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, GGZ instelling of ziekenhuis, vallen zorgprofessionals onder dezelfde organisatie. Als zzp'er in de zorg doe je dat niet. Daarmee val je niet onder beleid waarin zelfstandig bevoegde professionals aan niet zelfstandig bevoegde professionals kunnen doorgeven. Je zal dat apart moeten regelen en zo'n regeling heet een uitvoeringsverzoek.

Voorbeeld uitvoeringsverzoek

Een cliënt in de thuiszorg moet gekatheteriseerd worden. Een verpleegkundige die werkzaam is voor deze cliënt is hiervoor opgeleid en is ervaren, dus bevoegd en bekwaam. De verpleegkundige is echter geen zelfstandig bevoegde professional, maar is functioneel zelfstandig. De verpleegkundige heeft een uitvoeringsverzoek nodig van de behandelaar die de katheterisatie voorgeschreven heeft.

Hoe regel je een uitvoeringsverzoek?

Word van jou verlangd dat je een voorbehouden handeling uitvoert, maar ben je geen arts, tandarts, physician assistant, verloskundig of verpleegkundig specialist? Dan heb je een uitvoeringsverzoek nodig voordat je de handeling uit mag voeren. Ook al ben je bevoegd en bekwaam voor het uitvoeren van de handeling, een uitvoeringsverzoek om dit voor deze client / patiënt uit te voeren is noodzakelijk. De zelfstandig bevoegde professional die een opdracht geeft voor een voorbehouden handeling moet ervoor zorgen dat de (schriftelijke) opdracht de volgende onderwerpen bevat: naam van de cliënt, aard van de voorbehouden handeling, frequentie van de handeling en tijdstip(pen) waarop de handeling wordt uitgevoerd.

Tips bij een regelen van een verzoek

Ben jij een zelfstandig bevoegde professional die een verzoek uitschrijft?

  • Zorg ervoor dat je redelijkerwijs vaststelt dat de professional aan wie je delegeert, bevoegd en bekwaam is. Dit heet de vergewisplicht.
  • Houdt toezicht op de handeling en geef aanwijzingen waar nodig. Je moet tussenbeide kunnen komen als dat nodig is.

Ben jij een niet zelfstandig bevoegde professional die een verzoek nodig heeft?

  • Zorg voor een duidelijke opdracht van een zelfstandig bevoegde professional;
  • Ben je aantoonbaar bevoegd en voel je je bekwaam genoeg voor de voorbehouden handeling? Ga na of de opdracht bij je past;
  • Houd je tijdens het uitvoeren van de handeling aan de instructie en aanwijzingen. 

Eén training, alle onderwerpen

Mijn naam is Lex Tabak en ik ben zo'n 15 jaar met en voor zzp'ers in de zorg actief. In deze training ga ik onder meer in op de verschillen tussen coöperatie en maatschap. Als verpleegkundige was ik ook zelf lange tijd actief als zzp'er in de zorg. Ik heb zelf ook coöperaties opgericht. In deze online training heb ik nu voor het eerst al mijn kennis en ervaring verzameld. Ik vertel over alle onderwerpen die je hier leest - en nog veel meer. Mijn online training 'De basis op orde' zorgt ervoor dat jij in staat bent het hele verhaal tot je te nemen. Op die manier geef ik een compleet beeld over alles wat er speelt en de onderwerpen die horen bij het zzp-schap. Zodat jij goed voorbereid op pad gaat als zelfstandige zorgprofessional.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg