Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Wat is ongecontracteerde zorg

Wat is ongecontracteerde zorg?

starten als zzp'er werken als zzp'er zorgaanbieder Jun 02, 2021

Werk jij als zzp in de zorg? Dan is het belangrijk dat je het verschil tussen ongecontracteerde en gecontracteerde zorg kent. Wat is ongecontracteerde zorg? Deze zorg wordt ook wel niet-gecontracteerde zorg genoemd. Hoe zit dat?

Recht op zorg

In Nederland is het recht op zorg geregeld in de grondwet. Iedereen die woont of werkt in Nederland heeft recht op gezondheidszorg. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Er zijn 2 soorten zorgverzekeringen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering. De basisverzekering is verplicht voor iedere burger, een aanvullende verzekering is dat niet. De zorgverzekering biedt een basispakket. Dit basispakket wordt vastgesteld door de overheid. Het recht op zorg ligt dus vast.

Waarom is zorgverzekering verplicht? 

De zorgverzekering is verplicht omdat we dit solidair vinden. Als iedereen verzekerd is, dan brengen zowel gezonde als kwetsbare mensen het geld op om zorg mogelijk te maken. Op het moment dat de zorgverzekering niet verplicht zou zijn, dan zou het voor veel gezonde mensen logischer zijn om zich niet te verzekeren. Terwijl kwetsbare mensen juist veel vaker behoefte zouden hebben aan zo'n verzekering. 

Wat is ongecontracteerde zorg?

Het recht op zorg uit het basispakket is opeisbaar voor verzekerden. De zorgverzekeraar heeft de plicht om zorg te vergoeden die binnen het basispakket valt. Hierbij kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen om zorgaanbieder te contracteren. Ook komt het voor dat zorgaanbieders geen contract willen of kunnen krijgen met de zorgverzekeraar. Tandartsen zijn bijvoorbeeld een beroepsgroep die met elkaar afgesproken hebben dat zij contractering door zorgverzekeraars niet interessant vinden. Op zo'n moment werkt de zorgaanbieder - de zorgverlener - zonder contract. Dit wordt ongecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg genoemd. Het is zorg die wel vergoed hoort te worden, maar waarbij de zorgverlener geen contract heeft.

Lagere vergoeding

De vergoeding voor de zorgaanbieder is bij ongecontracteerde zorg over het algemeen lager, dan bij gecontracteerde zorg. In de praktijk betekent dit vaak dat de zorgverlener het tarief laat zakken naar het niveau waarop de zorgverzekeraar het bij de cliënt vergoed. Op die manier hoeft de verzekerde niet bij te betalen. Dit is echter niet zoals het systeem bedoeld is. De bedoeling van ongecontracteerde zorg is dat het voor de verzekerde minder aantrekkelijk is dan gecontracteerde zorg. Om die reden is er sprake van een lagere vergoeding. De verzekerde behoort zelf bij te betalen en het verschil tussen ongecontracteerde en gecontracteerde tarieven te compenseren. Dit is echter vaak niet de praktijk. 

Hoe wordt ongecontracteerde zorg vergoed?

De afgelopen jaren is er veel veranderd aan de wijze waarop ongecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg vergoed wordt. Zorgverzekeraars proberen ongecontracteerde zorg te ontmoedigen. De mogelijkheid om rechtstreeks ongecontracteerde zorg vergoed te krijgen van de zorgverzekeraar is zo goed als verdwenen. Dit proces loopt nu veelal via de verzekerde zelf, die het geld op de rekening gestort krijgt en moet doorstorten. Dat gaat lang niet altijd goed.

Meer informatie over wat ongecontracteerde zorg is?

Mijn naam is Lex Tabak en al meer dan 15 jaar ben ik actief met en voor zzp'ers in de zorg. In de geaccrediteerde online training 'De basis op orde' ga ik uitgebreid in op de vier rollen die jij hebt als zzp'er in de zorg. Hieronder valt ook 'de zzp'er als zorgaanbieder'. In mijn training leg ik alles uit over wat er komt kijken bij het zzp-schap in de zorg en hoe je kansen benut en de grootste risico's voorkomt.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?