Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Welke inspanning vraagt de

Welke inspanning vraagt de Wkkgz van zzp'ers voor veilige zorg?

wkkgz Mar 22, 2022

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) dwingt iedereen die zorg geeft over hun aanpak van veilige zorg na te denken. Welke inspanning vraagt de Wkkgz van zzp'ers voor veilige zorg? In dit artikel lichten we vier activiteiten toe, die bijdragen aan veilige zorg.

Gelden de Wkkgz eisen voor zzp'ers in de zorg? 

Ja, alle zzp'ers in de zorg moeten voldoen aan de eisen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Of je nu eigen cliënten hebt of als onderaannemer actief bent, maakt hierbij niet uit. Dat komt omdat iedere zzp'er in de zorg wordt gezien als zorgverlener én zorgaanbieder. Dit is sinds 1 januari 2022 het geval. Om de zorg nog veiliger te maken verwacht de Inspectie dat zzp 'ers zich daar bewust voor inzetten. Welke inspanning vraagt de Wkkgz? Met de volgende vier activiteiten werk je planmatig aan veilige zorg.

Vaardig omgaan met klachten

Over het recht om te klagen, gaan maar liefst 9 artikelen in de Wkkgz. Daarom moeten alle zzp'ers een klachtenregeling hebben en vaardig omgaan met de klachtenafhandeling. De cliënt heeft om recht op informatie over de klachtenregeling en welke onafhankelijke functionaris (= klachtenfunctionaris) hij of zij kan benaderen, als het nodig is. Als een klacht uitloopt op een geschil, kan de cliënt een officiële klacht indienen. In het kwaliteitssysteem moet dan terug te vinden zijn hoe de zorgverlening verliep, wat de klacht is, welke behoefte de cliënt heeft en wat de vervolgafspraken zijn. Je probeert als zorgverlener klachten altijd te vermijden. Meestal lukt dat door een goede afstemming met de cliënt en naasten over de zorg die nodig is. Lees hier wat er gebeurt als de client toch een klacht indient.

Stapsgewijs met incidenten werken

In artikel 9 van de Wkkgz staat dat je een eigen registratie van incidenten én een aanpak moet hebben. Beide vind je in het kwaliteitssysteem. Wat is een incident in de zorg? Een incident houdt in dat er tijdens het verlenen van zorg iets anders verliep, dan werd verwacht. Op het moment dat er een fout of bijna fout ontstaat, is er sprake van een incident. Dat is het sein om stapsgewijs aan de slag te gaan. Het  doel is om van het incident te leren en herhaling te voorkomen. Soms hebben incidenten ernstige gevolgen of leiden tot de dood van een cliënt. Dat moet gemeld worden bij de IGJ.  We noemen dat een calamiteit. Hoe je met incidenten aan de slag gaat, lees je in dit artikel. Informatie over de meest voorkomende incidenten in de zorg vind je hier. En wat het verschil is tussen incidenten en calamiteiten wordt in dit artikel toegelicht. Welke inspanning vraagt de Wkkgz nog meer?

Schroom overwinnen om huiselijk geweld te melden 

Artikel 8 van de Wkkgz gaat over de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een stappenplan voor de zorgverlener. Kindermishandeling melden, doe je niet zomaar. Bij twijfel over de juistheid van een vermoeden van kindermishandeling, is het belangrijk om de eerste twee stappen te zetten uit de meldcode kindermishandeling. Met die stappen kunnen vermoedens onderzocht worden. In de eerste stap neemt de zorgverlener zelf het vermoeden onder de loep. De tweede stap is de casus met een collega bespreken.  In dat gesprek wordt het vermoeden al dan niet bevestigd. Daarna volgt het besluit over de vervolgstappen om,  bijvoorbeeld met behulp van Veilig Thuis, tot een melding over te gaan. Ook de meldcode vind je in het kwaliteitssysteem.

Lees ook: Wat te doen bij twijfel over jouw vermoeden van kindermishandeling?

Leren en verbeteren voor veilige zorg

Leren en verbeteren is de laatste van vier onderdelen welke inspanning vraagt voor de Wkkgz. Naast het uitvoeren van bovenstaande handelingen, ga je aan de slag met 'leeractiviteiten' om veilige zorgverlening te versterken. Een bijscholing volgen, doe je als je kennis of vaardigheden te kort komt. Hieronder geven we nog wat andere suggesties om te leren en de zorg te verbeteren.

Gebruik je kwaliteitssysteem om de veiligheid van je zorg te toetsen

In artikel 7 van de Wkkgz staat dat je de kwaliteit van zorg moet bewaken via een kwaliteitssysteem. Daarmee kun de kwaliteit van jouw zorg verbeteren. Dit doe je voortgang van de zorg te beschrijven en meldingen vast te leggen. Vervolgens ga je op zoek gaat naar hoe je betere en veilige zorg kunt bieden. Als zorgaanbieder hoor je kwaliteitssysteemte hebben dat aan de spelregels voldoet.

Bekijk de aanpak van veilige zorg bij opdrachtgevers: leer van de verschillen

Als zzp 'er heb je meerdere opdrachtgevers en daarmee heb je ervaring met verschillen in de kwaliteit van zorg. Dat is interessant,  want dan kun je ze vergelijken. Van die verschillen kun je veel van leren, als je opmerkt wat er gebeurt als cliënten vallen of bij problemen met medicijnen. Zie je wat de verschillen in aanpak zijn en hoe onveilige situaties ontstaan? Daar haal je uit, wat jij de beste manier vindt om veilige zorg te geven.

Reflecteer op je werkervaringen

In de handreiking over de Wkkgz voor zzp’ers vind je op blz. 5 informatie over de verplichting om te reflecteren. Daarin staat dat je minimaal één keer per jaar reflecteert op de resultaten van je zorgverlening.  Spontaan werkervaringen uitwisselen,  is vaak niet genoeg om ervan te leren. Maar je kunt er wel stoom mee afblazen en dat heb je vaak ook hard nodig. Als je wil leren van je werkervaringen, heb je een plan nodig. Je kunt  'georganiseerd' met collega 's in gesprek gaan of met een supervisor aan de slag gaan. In dit artikel lees je hoe je het reflecteren kunt aanpakken. We hopen dat je zo wat meer duidelijkheid hebt over welke inspanning de Wkkgz vraagt van zzp'ers in de zorg.

Heb je nog vragen? Stel ze hier >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg