Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
wijkverpleegkundigen worden zorg zzp

Wijkverpleegkundigen worden zorg ZZP. En dat is erg logisch.

werken als zzp'er Jan 13, 2021

De groep wijkverpleegkundigen is een aanzienlijk deel onder de zelfstandige zorgverleners. Deze groep groeit al jaren en dit is mede het gevolg van het ingaan van de‘aanspraak wijkverpleging’ op 1-1-2015. Hiermee werd de rol van de wijkverpleegkundige binnen de thuiszorg zwaarder. Dit zorgde voor meer krapte binnen dit vakgebied. Een rapport uit 2018 over over niet-gecontracteerde zorg gaf een concreet signaal over wat er gebeurde bij een krapper wordende arbeidsmarkt in de zorg. Lees meer over deze ontwikkelingen in dit artikel en 

Al in 2015 werd het naderende tekort aan wijkverpleegkundigen op 5000 geschat voor het jaar 2019. Dit was vastgesteld tijdens een onderzoek van Kiwa Carity en CAOP. Tekorten van deze aantallen zijn niet zomaar opgelost. De afgelopen jaren is de vraag naar wijkverpleegkundigen alleen maar toegenomen. Dat hebben wijkverpleegkundigen zelf ook gemerkt. Hierdoor zijn een aantal van deze professionals gestart als zzp’er. Arteria consulting heeft namens het Bestuurlijk Overleg Wijkverpleging een onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was gericht op de keuzevrijheid van cliënten in de wijkverpleging en eventuele knelpunten die deze vrijheid beperken.

Wat zegt het rapport van Arteria over wijkverpleegkundigen?

Het rapport van Arteria dat ingaat op niet gecontracteerde zorg, doet een aantal uitspraken over de wijkverpleegkundigen. Zzp wijkverpleegkundigen vervullen een rol als flexibele schil voor zorgorganisaties;

‘Wijkverpleegkundigen in loondienst geven aan dat ze door een tekort aan collega’s een hoge werkdruk ervaren. Door het tekort aan wijkverpleegkundige niveau 5 bij zorgaanbieders, worden zzp’ers ingehuurd om te indiceren. De vraag is groot, waardoor zzp’ers extra eisen kunnen stellen qua arbeidsvoorwaarden’ en even verderop ‘De zzp’ers verwachten de komende tijd een groei van werk.’

Ondanks de hogere administratieve lasten en meer risico's, kiezen professionals toch te starten als zzp'er;

‘Wijkverpleegkundigen in dienst zijn op een andere manier met hun werk bezig dan hun collega’s die als zzp’er werken. Dit zit voornamelijk in de extra administratieve zaken die zzp’ers moeten regelen en het feit dat zij eigen keuzes maken wat betreft het leveren van gecontracteerde of niet gecontracteerde zorg. Hun meningen over zorg voor cliënten en hun rol als wijkverpleegkundige als spil in de wijk zijn wel grotendeels overeenkomstig.’

Lees verder: Indiceren als ZZP wijkverpleegkundige. Let op de risico's

Het rapport doet voorspellingen over wijkverpleegkundigen

In het rapport staat ook een voorspelling over de concurrentie van de zzp’ers op een dienstverband;

‘Er is een algehele schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden. De voordelen aan werken als zzp’er kunnen leiden tot meer schaarste aan wijkverpleegkundigen in dienst bij een zorgaanbieder.’ En ‘Wijkverpleegkundigen, zowel degene in dienst als de zzp’ers delen de opvatting dat nietgecontracteerde zorg voornamelijk door kleine instellingen wordt geleverd. Zij classificeren niet gecontracteerde zorg als persoonlijk.’

Ontwikkelingen zorg arbeidsmarkt

Deze ontwikkeling is in 2015 gestart en dan met name rondom wijkverpleegkundigen. Het arbeidsmarktprobleem van dit moment is de afgelopen jaren alleen maar verder opgelopen. Zo kende we in 2018 al 120.000 vacatures. De verwachting voor de komende jaren blijft een jaarlijks tekort van minstens 100.000 professionals, mede verergerd door de Corona pandemie. Hoe gaan we om met de balans tussen loondienst medewerkers en zzp’ers in de zorg, als de tekorten alleen maar verder oplopen? Als schaarste sinds 2015 een specifieke doelgroep tot een eigen onderneming deed besluiten, dan kan dat betekenen dat tegenwoordig nog meer zorgprofessionals starten als zzp’er. De duidelijke arbeidsmarktagenda voor de zorg heeft helaas (nog) geen doelstellingen rondom de ontwikkeling van zzp’ers in de zorg. Wat mij betreft een niet te stuiten en belangrijke ontwikkeling.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg