Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wkkgz checklist voor zzp'ers

Wkkgz checklist voor zzp'ers in de zorg: waar moet je aan voldoen?

wkkgz wtza Mar 02, 2022

ZZP'ers in de zorg worden sinds de Wtza ingegaan is, allemaal gezien als zorgaanbieder. Als zorgaanbieder val je onder de kwaliteitswet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en heb je een aantal zaken te regelen. In dit artikel vind je de Wkkgz checklist voor zzp'ers in de zorg: waar moet je aan voldoen?

Waarom is de Wkkgz van belang voor zzp'ers in de zorg?

De kwaliteitswet Wkkgz is van toepassing op alle zorgaanbieders, dus ook zzp'ers in de zorg. Sinds 1 januari 2022 worden met de Wet Toelating Zorgaanbieders (Wtza) alle zzp'ers in de zorg gezien als zorgaanbieder. Of je nu een bestaande zzp'er bent of een starter, maakt hierbij niet uit. Of je eigen cliënten hebt of als onderaannemer werkt ook niet. Het komt erop neer dat alles zzp'ers in de zorg gezien worden als zorgaanbieder en daarmee onder de kwaliteitswet Wkkgz vallen. Zij hebben daarmee aan een aantal eisen te voldoen.

Ben je benieuwd hoe de kwaliteitswet Wkkgz in elkaar zit voor zzp'ers in de zorg? Dat lees je hier >>

Hoe zit het met de Wtza en de Wkkgz?

Wat is nu precies de relatie tussen de Wtza en de Wkkgz?

 • De kwaliteitswet Wkkgz is sinds 2016 ingegaan. Hier vielen ook solistisch werkende zorgaanbieders (zzp'ers) onder;
 • Op 1 januari 2022 is de Wtza van start gegaan. Deze verplicht zorgaanbieders (zzp'ers) zich voor de start te melden bij de Inspectie;
 • Het meldproces van de Wtza confronteert zzp'ers met vragen uit de Wkkgz.
 • De relatie tussen de Wtza en de Wkkgz is dus dat ene wet forceert om je in te schrijven, zodat de andere wet onder de aandacht wordt gebracht.

Van zzp'ers in de zorg wordt sinds 2016 verlangd dat zij rekening houden met de Wkkgz en voldoen aan de eisen.

Lees ook: Inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg? Dit zijn de stappen.

Waar is de Wkkgz checklist op gebaseerd?

De Wkkgz checklist van ZZP-erindezorg.nl is gebaseerd op een aantal bronnen.

We hebben al deze bronnen vergelijken en komen op de volgende checklist uit.

Wkkgz checklist voor zzp'ers in de zorg

 1. Zorg voor houding en gedrag dat hoort bij een 'lerende professional'. Hier hoort een open en nieuwsgierige opstelling bij.
 2. Beschrijf hoe jouw zorgonderneming eruit ziet. Wat is het doel van jouw onderneming en hoe kijk je naar kwaliteit?*
 3. Beschik over een kwaliteitssysteem (KMS) en geef jouw documenten een vaststellingsdatum, evaluatiedatum en eigenaar*
 4. Beschrijf welke soort zorg je wel (inclusie) en niet (exclusie) levert via 'uitsluitingscriteria'*
 5. Zorg ervoor dat je aantoonbaar bevoegd en bekwaam bent. Je bent deskundig voor het werk dat je aanneemt
 6. Registreer incidenten en zorg voor een procedure Veilig Incidenten Melden*
 7. Inventariseer de risico's rondom jouw zorgverlening en jouw bedrijf via een format voor Risico Inventarisatie en Evaluatie*
 8. Reflecteer jaarlijks op jouw eigen functioneren, de leermomenten die je hebt opgedaan en wat beter zou kunnen via intervisie
 9. Werk volgens de meldcode huiselijk geweld/kindermishandeling en zorg ervoor dat je hierover beschikt*
 10. Zorg voor een goede klachtenafhandeling, voorzien van klachtenreglement*, klachtenfunctionaris* en aansluiting Geschilleninstantie*
 11. Beschik over alle materialen voor een zorgdossier en zorgplan, zodat je de werking kunt laten zien*
 12. Met behulp van een neutrale VOG kun je aantonen dat je geen strafbaar verleden hebt*
 13. Werk met een (zorg)overeenkomst tussen opdrachtgever en zzp'er in de zorg, zodat je laat zien hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn*
 14. Beschrijf via een opleidingsplan jouw doelen voor aankomend jaar*
 15. Zorg voor een aanpak op onvrijwillige zorg (Wzd) en zorg dat je beschrijft hoe jij hiermee omgaat*
 16. Heb je te maken met medicatie verstrekking? Borg dan dat je de principes in de medicatieketen begrijpt via een medicatiebeleid*

* = aanwezig binnen het Wtza abonnement.

Ministerie van VWS - handreiking ZZP'ers in de zorg - "Het is belangrijk dat u als ZZP’er aan cliënten, verzekeraars en/of Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunt aantonen dat u goede zorg verleent en op verbetering van uw zorgverlening gericht bent. Hiervoor dient u een kwaliteitssysteem in te richten."

Het Wtza abonnement helpt je te voldoen aan de Wkkgz eisen

Hoe voldoe je aan wet- en regelgeving als zzp'er in de zorg? Die vraag stellen wij ons als we nadenken over onze dienstverlening. De Wkkgz checklist voor zzp'ers in de zorg heeft geleid tot ons Wtza abonnement. Met het Wtza abonnement ben je in staat om te voldoen aan de eisen.

 • De beschikking over een basis kwaliteitssysteem;
 • Aansluiting op een klachtenregeling, klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie;
 • Een geaccrediteerde online training tot zzp'er in de zorg voor zzp'ers in de zorg;
 • Maandelijks op de hoogte via talloze artikelen en de maandupdate;
 • Tenslotte helpen we je met het aanvragen van een neutrale VOG.

Afsluiten van het Wtza abonnement doe je hier >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg