Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wtza en de Inspectie

Wtza en de Inspectie: wanneer doe je het goed als zzp'er in de zorg?

zorgaanbieder Dec 08, 2021

Vanaf 1 januari 2022 is de Wtza van kracht. Van alle zzp'ers in de zorg wordt verlangd dat zij hun verantwoordelijkheid als zorgaanbieder op zich nemen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd heeft de verantwoordelijkheid om hierop te toetsen. Hoe zit het met de Wtza en de Inspectie? Wanneer doe je het goed als zzp'er in de zorg? In dit artikel gaan we in op waar de Inspectie naar op zoek is.

Alle zzp'ers zijn zorgaanbieder

Met de Wtza valt een veel grotere groep zzp'ers onder de definitie van 'zorgaanbieder'. Ook zzp'ers die als onderaannemer actief zijn worden gezien als een mini zorgorganisatie. Naast een registratieplicht voor zzp'ers in het Zorgaanbiedersportaal (LRZa), ben je ook verplicht om aan de slag gaan met wet- en regelgeving. Daarmee doet de Wtza in feite twee dingen tegelijk.

  1. Het brengt alle zzp'ers in de zorg in kaart door een registratieplicht;
  2. De Wtza zet zzp'ers aan om te voldoen aan wet- en regelgeving.

De logische vraag die zzp'ers dan gelijk stellen is 'waar staat dat' en 'welke regels zijn dan van belang'?

Lees ook: Nieuwe wet maakt van iedere zzper in de zorg een zorgaanbieder

Kwaliteitscheck Wtza geeft veel inzicht

De IGJ (vroeger IGZ) heeft een kwaliteitscheck online gezet. Deze Kwaliteitscheck Wtza geeft veel inzicht in waar je als zzp'er aan moet voldoen. Via de digitale vragenlijst kun je bij eigen cliënten, maar ook als onderaannemer helder krijgen voor jezelf waar je aan moet voldoen. Als je de vragenlijst doorneemt dan valt op dat van de professional wordt verlangd dat er een kwaliteitssysteem wordt ingericht. Waarom is dat?

"Om te weten of u goede zorg levert, is het belangrijk dat u regelmatig toetst of de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt, goed is. Dit toetsen gebeurt met behulp van een kwaliteitssysteem en meetinstrumenten. Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft als zorg- en jeugdhulpaanbieder: dat is immers de reden dat u hieraan bent begonnen. Om dit te (blijven) leveren is het essentieel dat u een lerende zorgprofessional of organisatie bent en dat u een kwaliteitssysteem opstelt en inricht."

Deze quote komt terug als je de kwaliteitscheck Wtza en de Inspectie website invult als onderaannemer én als je eigen cliënten hebt.

Lees ook: Inspectie: aanwijzing voor zzp'er in de zorg

De lerende zorgprofessional

Van jou wordt als zzp'er in de zorg vanuit de Wtza een lerende houding als zorgprofessional verwacht. Niet alleen in je vak, maar ook op onderwerpen zoals bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg (de Plan, Do, Check, Act (PDCA)-cyclus). Je hoort te voldoen aan verplichte wettelijke registraties. Je hoort vastgelegd te hebben waar je bevoegdheid en verantwoordelijkheid ligt. Bij een kwaliteitssysteem hoort dat je dit in een kwaliteitssysteem vastlegt met een vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en een (proces)eigenaar. Je moet deze documenten gebundeld bij elkaar hebben.

Lees ook: ZZPers in de zorg en de Wtza: waar komt het op neer?

Start je voorbereiding op de Wtza en de Inspectie

Als de essentie van de Wtza is dat je als zorgaanbieder een lerende zorgprofessional wordt, dan is het belangrijk dat je beschikt over een kwaliteitssysteem. Dit is de reden waarom ZZP-erindezorg.nl het Wtza abonnement is gestart. Via ons abonnement beschik je over een basis kwaliteitssysteem vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en een (proces)eigenaar. De documenten zitten gebundeld bij elkaar. Wil je beter begrijpen welke documenten van belang zijn en waar logica van een lerende professional vandaan komt?

Misschien is ons gratis online Wtza webinar iets voor jou

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg