Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Zonder diploma werken als

Zonder diploma werken als zzp in de zorg. Kan dat?

ib-ondernemer zorgaanbieder zorgprofessional Oct 08, 2021

De afgelopen jaren zijn er steeds meer initiatieven ontstaan om mensen te werven voor de zorg. Onlangs kreeg ik de vraag of het mogelijk is om zonder opleiding in de zorg te werken als zzp-er. Zonder diploma werken als zzp in de zorg. Kan dat? In dit artikel gaan we in op deze vraag.

Wat is een zzp-er in de zorg?

Een zzp-er in de zorg is een zorgverlener die ervoor kiest om voor eigen rekening en risico te ondernemen in de zorgsector. Die risico's liggen bij zzp-ers in de zorg vooral bij het werken met kwetsbare mensen. Je werkt met patiënten, cliënten of deelnemers die afhankelijk zijn van jouw professionaliteit. Een zzp-er in de zorg is in het geval van een beschermd beroep vatbaar voor het tuchtrecht. Werk je in de zorg zonder een beschermde beroepstitel, dan ben je civielrechterlijk aansprakelijk. Dat betekent dat je als natuurlijk persoon aansprakelijk te stellen bent voor schade. Een zzp-er in de zorg is daarmee bij uitstek een professional die zichzelf verantwoordelijk maakt voor goede en veilige zorg.

Lees ook: Tuchtrecht en klachtrecht verschillen van elkaar. Hoe zit het?

Zonder diploma werken als zzp in de zorg en aansprakelijkheid

Om op een verantwoorde wijze goede en veilige zorg te kunnen leveren aan kwetsbare mensen, is het noodzakelijk dat je opgeleid bent voor het werk dat je doet. Daarnaast dien je bekwaam te zijn in wat je doet. De wetgever stelt dat er een match moet zijn tussen wat jij in de praktijk doet en waar je voor opgeleid bent. Als je bij een organisatie in dienst bent, dan is deze verantwoordelijk voor die match. Via een taak- functiebeschrijving maakt de organisatie kenbaar waar je aan moet voldoen en welke opleiding je dient te hebben. Dat er een match is tussen jouw kennis en vaardigheden en het werk wat je doet, is de taak van de werkgever. Bij een zzp-er in de zorg ligt die verantwoordelijkheid helemaal bij de zzp-er. 

Welke wetgeving is van toepassing op zzp-ers in de zorg?

De meeste zzp-ers in de zorg zijn actief binnen het domein van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Op deze wetten is de kwaliteitswet Wkkgz en Wtza van toepassing. Dit soort wetgeving stelt dat je opgeleid moet zijn voor het werk dat je doet. Wil je zonder diploma's werken als zzp-er in de zorg, dan dien je dus werk te doen waarvan je zeker weet dat er geen opleiding voor nodig is.

Lees ook: Aan de slag als zorg zzp-er? Let op bescherming en aansprakelijkheid

Kun je zonder diploma als zzp-er die verantwoordelijkheid nemen?

De vraag of je zonder diploma kunt werken als zzp in de zorg, zou je het beste iets anders kunnen verwoorden. Kun je zonder diploma de verantwoordelijkheid aan dat je met kwetsbare mensen te maken hebt en je hier niet voor opgeleid bent? Wij raden het af om als zzp-er in de zorg werkzaam te zijn zonder diploma's. Zowel vanuit het perspectief van de zorgverlener als de cliënt zijn de mogelijke gevolgen groot als het verkeerd gaat.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?