Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
zorgbonus is een loterij

Zorgbonus is een loterij voor zorg zzp'ers

werken als zzp'er zorgbonus Feb 08, 2021

We zijn inmiddels maanden verder na de aankondiging van minister de Jonge in juni 2020 dat er een zorgbonus uitgekeerd zou worden aan “alle zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hadden geleverd” tijdens de eerste golf. Inmiddels zitten we in de derde golf. Duizenden zorgmedewerkers hebben de zorgbonus nog steeds niet ontvangen. Sterker nog, er zijn ook talloze zorgmedewerkers die tot nu toe geen mogelijkheid hebben gehad om hem überhaupt aan te vragen. Tijd voor actie.

Wat waren de voorwaarden voor de zorgbonus?

De ‘contouren’ voor de zorgbonus werden op 25 juni gepubliceerd. Het leek vrij simpel allemaal.

  1. Je bent in directe of indirecte zin betrokken geweest bij de strijd tegen het coronavirus;
  2. Dit werk deed je binnen de periode 1 maart 2020 – 1 september 2020;
  3. Je verdiende niet meer dan € 73.000 per jaar.

Let op: er is bij deze nota en bij de officiële regeling van 17 september 2020 géén onderscheid gemaakt tussen zorgmedewerkers onderling. Daarnaast is de indruk gewekt dat het om één zorgbonusregeling zou gaan. Inmiddels blijkt dat er wel degelijk onderscheid is gemaakt tussen zorgmedewerkers onderling. Ook blijkt dat er meerdere regelingen op komst zijn.

De zorgbonus als loterij

De praktijk. Hieronder de situatie van dit moment.

Werkzaam voor zorgorganisaties

Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor een zorgorganisatie? Dan heb je gemerkt dat sommige zorgorganisaties wel mee werkten en anderen niet. Dat komt overeen met wat minister van Ark antwoordde op kamervragen. Het blijkt dat tweederde van de 3500 zorgorganisaties geen zorgbonus voor externen aanvroeg. Als jouw opdrachtgevers niet mee wilden werken, dan heb je tot nu toe pech gehad. Er is geen mogelijkheid meer om de zorgbonus aan te vragen. Het loket is op 10 november gesloten. Dat voelt niet goed, want juist jij stond in de vuurlinie tijdens de eerste golf;

Werkzaam voor eigen cliënten in de Wlz, WMO of Jeugdwet

Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor eigen cliënten in de Wlz, WMO of Jeugdwet? Dan heb je tussen 25 juni 2020 en 28 januari 2021 geen enkele vorm van informatie ontvangen. Je bent de afgelopen zeven maanden niet in staat geweest om een zorgbonus aan te vragen. Dit omdat er voor jou geen loket was. Dat voelt niet goed, want juist in de thuiszorg verliep het dramatisch met de PBM’s. Via de website van Per Saldo, de belangenorganisatie voor PGB-houders, moesten we horen dat er vanaf 1 maart 2021 een tweede regeling (!) zal komen voor deze zorgmedewerkers. Dit kwam ook terug in de Kamerbrief van vorige week. Waar deze tweede regeling opeens vandaan komt is een raadsel;

Werkzaam voor eigen cliënten in de Zvw

Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor eigen cliënten in de Zorgverzekeringswet (ZVW)? Bijvoorbeeld niet-gecontracteerd, gecontracteerd of via het PGB? Dan is er nog steeds niets bekend en zul je moeten wachten op een derde regeling (!). “Over de mogelijkheden hieromtrent wordt u in het voorjaar geïnformeerd.”, schrijft minister de Jonge aan de Kamer. In de Kamerbrief is verder te lezen dat “voor zorgverleners die pgb-zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet nu nog niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om een aanvraag te kunnen beoordelen.” Dat is bijzonder als je je beseft dat zorgmedewerkers hun factuur insturen naar de zorgverzekeraar. Daarmee is juist die doelgroep heel eenvoudig te benaderen. Waarom zouden zorgverzekeraars daar niet aan meewerken?

Werkzaam vanuit bepaalde beroepen

Ben jij als zzp’er in de zorg tijdens de eerste golf werkzaam geweest voor eigen cliënten vanuit een bepaald beroep, bijvoorbeeld kraamzorg? Dan kan het voorkomen dat jij op de lijst met beroepen staat die niet voor de zorgbonus in aanmerking komen. Normaal gesproken kan er van deze lijst worden afgeweken door de zorgorganisatie en kan er toch een zorgbonus worden aangevraagd. Dit kan niet als je geen opdrachtgever hebt. Jij werkt voor eigen cliënten. Op dit moment is er geen mogelijkheid om jouw zorgbonus aan te vragen. Dit omdat je via deze lijst sowieso wordt uitgesloten van een zorgbonus. Ook al heb jij mogelijk in de praktijk daadwerkelijk risico gelopen.

De zorgbonus als lappendeken

Het mag duidelijk zijn dat deze situatie volstrekt onacceptabel is voor zzp’ers in de zorg. De zorgbonus is inmiddels een lappendeken geworden. De regeling probeert via koepels van werkgevers, beroepenselecties en via cliënten om zorgmedewerkers te bereiken. Daar slaagt de regeling niet in en duizenden zorgmedewerkers zijn de dupe. Wil je alles van A tot Z nog eens teruglezen over de zorgbonus, dan kan dat hier. Besteed vooral even aandacht aan dit artikel van Follow the Money. Hieruit blijkt dat de drempel om de zorgbonus te ontvangen voor een aantal groepen juist bijzonder laag was.

Meldpunt Zorgbonus gemist

Koepels van werkgevers, uitzendbureaus, bemiddelaars en zzp belangenorganisaties zijn het meldpunt Zorgbonus gemist? gestart. Via een online inventarisatie is opgehaald wie recht had op de zorgbonus en wie hem ook daadwerkelijk heeft kunnen aanvragen. Duizenden zorgverleners hebben hierop gereageerd. Deze inventarisatie was een eerste stap in de zoektocht naar oplossingen. De minister heeft gezegd dat de zorgbonus was bedoeld voor “alle zorgmedewerkers die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd“. Deze moet dan ook voor al deze zorgmedewerkers beschikbaar zijn. Het vervolg op deze inventarisatie lees je onder meer op zzp-erindezorg.nl.

Meer lezen? Ga dan naar ons dossier Zorgbonus Gemist?

Maak uw eigen enquête voor feedback van gebruikers

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?