Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgorganisaties delegeren de vergewisplicht

Zorgorganisaties delegeren de vergewisplicht naar bemiddelingsbureaus

arbeidsmarkt Mar 04, 2022

Het aantal zzp'ers in de zorg groeit onverminderd door en doet dat al bijna zo'n 20 jaar. Vooral de inzet van zzp'ers in de zorg binnen zorgorganisaties heeft een grote vlucht genomen. In de dynamiek tussen opdrachtgever en zzp'er zit vaak een bemiddelingsbureau (intermediair). Een belangrijke reden hiervoor is de vergewisplicht. Zorgorganisaties delegeren de vergewisplicht naar bemiddelingsbureaus.

Wat is de vergewisplicht?

De vergewisplicht is de plicht die zorgorganisatie hebben om zichzelf te 'vergewissen' van het arbeidsverleden van een zorgmedewerker. De vergewisplicht is een eis die voortkomt uit de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Vanuit die wet heeft de vergewisplicht betekenis als het gaat over veilige en goede zorg. Wil je zeker weten dat een client op veilige zorg kan rekenen, dan moet je een check uitvoeren op de persoon die zorg biedt.

Hoe kun je voldoen aan de vergewisplicht?

Het is aan een zorgaanbieder zelf om een goed proces te bedenken over hoe je moet voldoen aan de vergewisplicht. Inmiddels is vanuit de praktijk wel duidelijk hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Hieronder tref je een aantal voorbeelden om aan de vergewisplicht te voldoen.

  • Het beoordelen van een CV op logica en volledigheid;
  • Voeren van referentiegesprekken;
  • Persoonlijke integriteitverklaring, een eigen verklaring omtrent het gedrag;
  • Verificatie van originele diploma’s en getuigschriften;
  • Check in het BIG-register of andere beroepsregisters;
  • Informatie opvragen bij de IGJ;
  • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).

De vergewisplicht vraagt veel tijdsinvestering

Zoals je je kunt voorstellen kost het nogal wat tijd om een sollicitant of kandidaat te spreken en te checken op het arbeidsverleden. Per zorgmedewerker kost dit meerdere uren. Naast een intake gesprek moet er dus ook via deskresearch een achtergrond check gedaan worden per zorgmedewerker. Aangezien de groep zzp'ers in de zorg zo groot geworden is, is het voor zorgorganisaties ondoenlijk geworden om alle kandidaten te checken. De tijdsinvestering per medewerker is simpelweg te groot om in grote getalen vol te kunnen houden. 

Lees ook: Groei van aantal zzpers in de zorg zet door. 700% stijging in 15 jaar.

Zorgorganisaties delegeren de vergewisplicht naar bemiddelingsbureaus

Bemiddelingsbureaus zijn in dit opzicht een knooppunt geworden waar zzp'ers naar toe stromen en waar de vergewisplicht wel ingevuld kan worden. Immers, als één zorgmedewerker gechecked is, is deze via het bureau bij meerdere zorgorganisaties inzetbaar. Die losse zorgorganisaties hoeven niet zelf de vergewisplicht te doen. Alhoewel de zorgorganisaties wel verantwoordelijk blijven voor de vergewisplicht, zie je in de praktijk dat de vergewisplicht gedelegeerd wordt naar intermediairs. Hiermee is de rol van matchmaker in de zorg opgerekt naar uitvoerder van de vergewisplicht. Het is één van de rollen die bureaus in de praktijk voor opdrachtgevers vervullen. 

Lees ook: Kunnen zorgorganisaties zonder bemiddelingsbureaus?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg