Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgverzekeraar: toegang tot zorg

Zorgverzekeraar: toegang tot zorg voor burgers wordt afgebouwd

arbeidsmarkt zorgprofessional Nov 14, 2022

Zorgverzekeraar CZ is de eerste zorgverzekeraar die hardop stelt dat de toegang tot zorg voor burgers wordt afgebouwd. Zorgmedewerkers merken al jaren dat zorgverzekeraars niet aan hun zorgplicht voldoen. Voor het eerst bereikt deze boodschap nu ook de burger met een zorgverzekering.

Zorgverzekering biedt geen garantie meer op zorg

Ons zorgstelsel verplicht iedere burger in Nederland om bij te dragen aan zorgkosten. Het maakt hierbij niet uit of je ziek bent, of dat nog moet worden. Inmiddels liggen de zorgkosten op ruim € 6000 per inwoner per jaar. Een deel van dit geld wordt opgehaald via de maandelijkse premie zorgverzekering. In ruil voor die maandelijkse afdracht, verwachten burgers dat zij zorg krijgen als zij hier recht op hebben. Al jaren staat de toegang tot zorg onder druk, ondanks dat zorgverzekeraars nog steeds een heel ander beeld neerzetten. Zorgverzekeraar CZ gaf vorige week toe de zorg niet meer te kunnen garanderen. Dit staat in schril contrast met het beeld dat de zorgverzekeraar lang heeft neergezet.

Reclame filmpje van CZ uit november 2022

Zorgplicht is wettelijke eis voor zorgverzekeraars

Is het toegestaan dat een zorgverzekeraar de toegang tot zorg voor burgers afbouwt? Nee. "Zorgverzekeraars hebben een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat hun verzekerden binnen een redelijke tijd en reisafstand toegang moeten hebben tot alle zorg uit het basispakket." - zo stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars voldoen dus niet aan de wet als zij hun zorgplicht afbouwen. Het niet voldoen aan hun zorgplicht heeft echter geen consequenties. De rol van de NZa hierin wordt al jaren bekritiseerd. Zorgverzekeraar CZ mag nu hardop benoemen dat zij zich niet meer gaan houden aan hun zorgplicht. Achmea sloot daar bij aan"Het wordt een spannende tijd”Voor de premiebetaler is dit een nieuwe boodschap. Voor 1,3 miljoen zorgmedewerkers niet. Voor hen is het al jaren een 'spannende tijd'. Zij hebben de beschikbaarheid van zorg de afgelopen decennia steeds verder terug zien lopen.

Zorgmedewerkers lopen het verschil dicht

Aan de ene kant staat de burger met torenhoge verwachtingen van ons zorgstelsel. Aan de andere kant staat de zorgmedewerker met een tekort aan collega's, inkomen, werk- privébalans en ruimte voor het vak. Zorgmedewerkers lopen dat verschil in verwachtingen dicht. Maar zij houden dat niet vol. Dit is al jaren zichtbaar via torenhoog verzuim, verloop en flexibilisering. Als gevolg daarvan sterven steeds meer delen van de zorg af. Dat is het zorginfarct in de praktijk. Werkgevers geven aan dat zij geen goed werkgever meer kunnen zijn met de tarieven van zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars negeren deze trends tot op heden. Zij gaan niet in op het creëren van goede werkomstandigheden of landelijke trends over verzuim en verloop. Daar lijken zij ook geen belang bij te hebben. Anders hadden ze er wel iets mee gedaan. De suggesties van zorgverzekeraars reiken ook nu niet verder dan technologische oplossingen en zorg die vooral 'passend' moet worden.

Zorg die je niet in kunt kopen, hoef je ook niet te vergoeden

Zou jij in het bezit willen zijn van een bedrijf dat iedere burger verplicht om een financiële bijdrage, maar je geen prestatie hoeft te leveren? Zorgverzekeraars zijn de afgelopen jaren van resultaatverplichting naar inspanningsverplichting gegleden. Vanuit commercieel perspectief hebben zorgverzekeraars een ideale situatie zien ontstaan. Wel premie ophalen, geen zorgplicht. Dat levert geld op. Veel geld. Zorg die je niet in kunt kopen, hoef je ook niet te vergoeden.

Zorgverzekeraars: stel uw verwachtingen alvast bij

De afgelopen decennia zijn de omstandigheden voor zorgorganisaties en vooral kleinschalige zorgaanbieders zoals zzp'ers in de zorg steeds verder onder druk gezet. Vanuit hun machtspositie hebben zorgverzekeraars een enorme kaalslag teweeg gebracht. Dit alles onder het mom van een maatschappelijke opdracht: zorgkosten besparen. Deze kaalslag zetten zij ook nu onverminderd door. De wet is hierbij het uitgangspunt niet meer. De toegang tot zorg voor burgers wordt afgebouwd; stel uw verwachtingen alvast bij.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg