Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorgverzekeraar weigert zorgbonus uitkering

Zorgverzekeraar weigert zorgbonus uitkering aan 20.000 zorgmedewerkers

zorgbonus Nov 09, 2022

De zorgbonus 2020 en de zorgbonus 2021 zijn nog steeds niet uitgekeerd aan zo'n 20.000 zorgmedewerkers. Zij hebben hier wel recht op, maar zorgverzekeraars werken er niet aan mee. Zij geven aan deze zorgverleners 'niet in beeld' te hebben. Terwijl zij facturen van deze zorgverleners maandelijks voorbij zien komen.

Kamervragen op kamervragen over zorgbonus 2021

GroenLinks houdt moedig vol met het bevragen van minister Helder over zorgbonus 2020 en zorgbonus 2021. In april dit jaar werd duidelijk dat zorgverzekeraars niet meewerken aan de zorgbonus voor PGB zorgverleners. Zorgverzekeraars kregen als enige financier geen rol toebedeeld in de wettekst van de zorgbonus. Vervolgens bleek dat zij ook voor de zorgverleners voor PGB-budgethouders niets zouden ondernemen. Dit was voor GroenLinks niet goed genoeg en zij stelden dan ook nogmaals kamervragen. Deze nieuwe kamervragen zijn ontstaan na de teleurstellende antwoorden op de vorige kamervragen. De antwoorden op deze nieuwe vragen over de zorgbonus 2020 en 2021 vind je hier.

Zorgverzekeraars heeft zorgverleners 'niet in beeld'

Nu de kamervragen steeds specifieker worden, wordt ook duidelijk hoe zorgverzekeraars aan hun rol proberen te ontsnappen. Zorgverzekeraars blijken in het geval van de zorgbonus vooral 'private' organisaties. Minister Helder - "De uitvoering van een subsidieregeling (zorgbonus, red.) betreft een publieke taak en kan om die reden niet worden uitgevoerd door private zorgverzekeraars". Zorgverzekeraars verschuilen zich vervolgens achter de privacywet. Volgens de minister zijn zorgverzekeraars "niet in staat om de persoonsgegevens van hun verzekerde, als die van de zorgverlener te verwerken". De zorgverzekeraar heeft de zorgverlener niet in beeld, zo wordt gesteld. Bijzonder, want er is voor een zorgverzekeraar toch veel informatie beschikbaar over PGB-zorgverleners. Daarnaast waren het de 'private' zorgorganisaties die de zorgbonus 2020 en 2021 aan haar medewerkers hebben uitgekeerd. 

Zorgverzekeraar heeft iedere zorgverlener in beeld

Het is al jaren zo dat een zorgverlener de rekening indient bij de PGB-houder. De PGB-houder stuurt die rekening door naar de zorgverzekeraar. Zo niet, dan wordt de uitgave binnen het PGB niet geaccepteerd. Voor de zorgverzekeraar is iedere factuur dus inzichtelijk. Als je naar de informatie op een voorbeeld factuur kijkt, dan zie je dat hier veel gedetailleerde informatie op staat over de zorgaanbieder.

Minister Helder - "De voor deze groep budgethouders werkzame zorgverleners zijn ook niet bekend bij de zorgverzekeraar... Dit bemoeilijkt uitvoering van de subsidieregeling door de SVB. Het ontbreekt namelijk aan zicht op de doelgroep, een wettelijke grondslag voor verwerking van de (bijzondere) persoonsgegevens van de budgethouder en zorgverlener en aan de benodigde informatie om te toetsen of de subsidie rechtmatig kan worden verstrekt."

AGB-code bovenop informatie uit factuur

Naast de informatie vanuit de factuur is ook een AGB-code per zelfstandig zorgverlener verplicht. Een declaratie wordt alleen in behandeling genomen als er een unieke AGB-code op de factuur van de zorgverlener staat. Deze AGB-code is verplicht voor zorgverleners en krijg je alleen nadat je hem aangevraagd hebt bij Vektis.

"Om te bepalen of je als een zorgaanbieder recht hebt op dit .. PGB tarief, dien je als zorgaanbieder geregistreerd te zijn in het AGB-register." - Vektis.

Vektis is een uitvoeringsorganisatie die werkt in opdracht van... zorgverzekeraars. Via het openbare AGB-register kun je gedetailleerde informatie over iedere zorgaanbieder vinden. Zorgverzekeraars beschikken over aanvullende informatie bovenop de openbare informatie.

Nieuw aanvraagloket

Als zorgverzekeraars zouden meewerken aan de zorgbonus, had deze al lang uitgekeerd kunnen zijn. Uit de kamervragen blijkt nu dat er een nieuwe wettelijke regeling moet worden gemaakt. De minister stelt dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zich moet gaan buigen over dit vraagstuk. Dan is wel nodig dat er eerst 'zicht is op de doelgroep, een wettelijke grondslag voor verwerking van persoonsgegevens en een toets op de zorgbonus 2020 en 2021 rechtmatig kan worden verstrekt'. Pas dan kan er een nieuwe regeling worden opgesteld en dan zal het loket voor de zorgbonus aanvraag opnieuw worden geopend. Wordt vervolgd.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg