Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zzp-ers verdienen meer

Zzp-ers verdienen meer omdat ze meer werken dan in loondienst

werken als zzp'er Nov 24, 2022

'Zzp'ers in de zorg verdienen meer dan hun collega's in loondienst!'. Dat klopt. Onderzoek laat zien dat zzp'ers in de zorg gemiddeld meer uren werken dan zij in loondienst deden. Zzp-ers verdienen meer omdat ze meer werken dan hun collega's in loondienst.

Zelf bepalen hoeveel opdrachten je aanneemt

Flexibiliteit in werken blijkt één van de grootste voordelen van zzp in de zorg. Die flexibiliteit gaat over het zelf kunnen bepalen hoeveel zzp opdrachten in de zorg je aanneemt. Interviews met zzp'ers in de zorg laten zien dat 36 - 38 uur per week werken zeer gebruikelijk is voor zzp'ers in de zorg. In loondienst krijgen medewerkers een contract van gemiddeld 28 uur per week aangeboden. De groep zzp'ers laat zien dat die gemiddelde contractduur te laag is. De stap van een te klein arbeidscontract naar voldoende werk, wordt op dit moment vooral via zzp gemaakt.

Meer werken is meer verdienen

Ben je in de zorg naar zzp opdrachten op zoek dan is er werk in overvloed. In de praktijk zien we dat de groep zzp'ers in de zorg alle diensten, alle dagen werkt. Dat wil overigens niet zeggen dat iedere zzp'er alle diensten alle dagen werkt. Dat hoeft ook niet, want er is voldoende werk op ieder moment van de dag. Zzp-ers verdienen meer geld op het moment dat zij meer werken. De materiële waardering van een extra opdracht, ervaren zij binnen enkele weken. In een dienstverband valt op dat zorgmedewerkers wordt gevraagd om extra diensten te werken, maar dat dit niet altijd leidt tot extra loon. De relatie meer werken = meer verdienen blijkt een belangrijke stimulans.

Meer werken, minder vaak ziek

Blijft het wel gezond als zzp'ers meer werken? De praktijk laat zien van wel. Zzp'ers in de zorg zijn gemiddeld 2,4% van hun tijd in verzuim. Met een landelijk gemiddelde dat inmiddels de 8% nadert, scoren zzp'ers aanzienlijk beter. Samengevat werken zzp'ers graag meer dan zij in een dienstverband deden. Zij waarderen de mogelijkheid om direct de financiële vruchten te kunnen plukken van meer werk. Daar bovenop zijn zij minder vaak ziek dan hun collega's in een dienstverband, ondanks dat zij meer werken. Zzp'ers in de zorg laten zien waar de mogelijkheden liggen om de inzetbaarheid van professionals te vergroten.

Overweeg jij om naast jouw dienstverband te starten met zzp? Bereid je dan goed voor. Onze webpagina zzp en loondienst vertelt je er meer over.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg