ZZP-erindezorg heeft een aantal kennisvideo’s opgenomen, zodat startende en ervaren zzp-ers in de zorg hun kennis kunnen vergroten over zzp-erschap in de zorg. In de kennisvideo ‘waar begin je aan als zzp-er in de zorg’, gaan we in op alle aspecten die op je afkomen zodra je kiest voor de status van zelfstandige in de zorg.

Als zzp-er in de zorg ben je naast zorgverlener, ook zorgaanbieder en zorgondernemer. Dit betekent dat er een grote groep partijen geïnteresseerd is in jou als zzp-er zodra je de Kamer van Koophandel uitloopt. Dienstverleners, bemiddelende partijen, service organisaties, maar ook de wetgevers en controlerende instanties zijn op zoek naar jou. In deze video van 28 minuten gaan we in op de typen partijen waar je mee te maken krijgt en hoe je ervoor zorgt dat je hier op een goede wijze mee omgaat.

Na deze video is jou duidelijk op welke manier jij onderdeel uitmaakt van een groter geheel, welke partijen wat doen en met wie je iets mag en met wie je iets moet.