Privacy Verklaring

Zzp-erindezorg.nl begrijpt dat persoonlijke informatie van belang is voor je en dat er op een correcte wijze mee omgegaan moet worden. Op deze pagina proberen wij op heldere en transparante wijze uit te leggen welke gegevens Zzp-erindezorg.nl bewaart en waarom en op welke manieren wij deze gegevens gebruiken.

Is er iets op deze pagina niet duidelijk, of mis je bepaalde informatie? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of via mail op info@zzp-erindezorg.nl.

Deze privacy policy is van toepassing op zzp-erindezorg.nl en members.zzp-erindezorg.nl.

Wie zijn wij en hoe zijn wij te bereiken?

zzp-erindezorg.nl VOF is een bedrijf gevestigd op de Crooswijksestraat 192, te Rotterdam en staat geregistreerd onder KvK nummer 70378037.

Wij zijn te bereiken via ons contactformulier of via mail op info@zzp-erindezorg.nl.

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

zzp-erindezorg.nl verzamelt op twee manieren contactgegevens voor drie verschillende doeleinden.

 • Allereerst verzamelen we persoonsgegevens om contact te kunnen onderhouden met deelnemers van ons coachingsprogramma. Dit contact kan plaatsvinden via de telefoon, e-mail of ‘face-to-face’.
 • Daarnaast verzamelen wij contactgegevens om accounts aan te kunnen maken en te beheren. Deze accounts geven toegang tot de content binnen de ‘members-only’ omgeving op onze website. Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor ons coachingsprogramma. Wij hebben deze gegevens nodig als onderdeel van de overeenkomst en om de facturatie voor deze overeenkomst te kunnen verwerken. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, betalingsgegevens.
 • Ook bewaren wij contactgegevens om onze coachees te kunnen informeren aan de hand van de nieuwsbrief. Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor onze nieuwsbrief, waar toestemming voor gegeven moet worden. Voor onze nieuwsbrief verzamelen wij: voornaam, achternaam, e-mailadres. In deze nieuwsbrief stellen wij onze lezers op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en nieuwe video’s op onze website. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer éen keer per maand verstuurd. Toestemming tot het mogen versturen van de nieuwsbief kan en mag ten alle tijden worden ingetrokken.

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

zzp-erindezorg.nl deelt alleen persoonsgegevens met de volgende bedrijven die voldoen aan de privacy wetgeving, en in het geval dat ze gevestigd zijn buiten de EU, onder de Privacy Shield:

 • Mailchimp, gevestigd te de VS, een bedrijf dat diensten aanbiedt rondom nieuwsbrieven en marketing.
 • WordPress, gevestigd te de VS, hier wordt onze website beheerd en worden de actieve accounts beheerd.

Wij hebben met alle bedrijven verwerkingsovereenkomsten afgesloten.

Wel zijn wij verplicht om de beheerde gegevens bijvoorbeeld te verstrekken aan de politie in het kader van een fraude-onderzoek.

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren jullie gegevens zolang wij deze nodig hebben om een actief account te beheren of zolang wij toestemming hebben om de nieuwsbrief te verzenden. Mocht een coachingsprogramma afgerond zijn of tussentijds worden afgebroken bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 maanden. Dit doen wij om na te gaan welke coachingsprogramma’s afgerond of afgebroken zijn en ook om bijvoorbeeld coachees die hun coachingsprogramma willen doorzetten makkelijk weer te activeren. Wel zijn wij verplicht om de verstuurde facturen minimaal 7 jaar te bewaren. Op deze facturen staan natuurlijk nog wel persoonsgegevens wanneer deze facturen gericht zijn op een eenmanszaak.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens meer rechten gekregen. Deze rechten zijn onder andere:

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15)
 • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16)
 • Recht op vergetelheid (artikel 17)
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20)
 • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21)

Mag en kan ik klagen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door zzp-erindezorg.nl kan je ons altijd contacteren. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Valt jullie verwerking van persoonsgegevens onder een wettelijke verplichting?

Het verwerken van persoonsgegevens valt allereerst en voornamelijk onder de contractuele verplichting die is aangegaan tussen zzp-erindezorg.nl en de beheerder van het lidmaatschap.

Het verwerken van de persoonsgegevens valt gebeurt op basis van toestemming van de ontvanger van de nieuwsbrief.

Het bewaren van de facturen, waarop in het geval van een eenmanszaak persoonlijke gegevens op staan, valt onder een wettelijke verplichting. Deze verplichting verplicht ons de facturen minimaal 7 jaar te bewaren.

Maken jullie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

Nee, hier maakt zzp-erindezorg.nl geen gebruik van.