Vandaag kijken we naar een artikel over samenwerkingsverbanden voor zzp’ers in de zorg. Wij hebben ook een bijeenkomst georganiseerd om verdiepend in te gaan op de voordelen van samenwerkingsverbanden. Deze bijeenkomst vind je >hier<!

Als zorg ZZP zorgprofessional zit je geregeld in een lastig pakket, je bent vaktechnisch helemaal op de hoogte, hebt je kwaliteitseisen op orde en voldoet aan alle wettelijke en maatschappelijke regels die er nu eenmaal zijn in de zorg. Daarnaast ben je ook ondernemer en is er een stevig pakket fiscale regels waarbinnen je moet opereren, om de DBA wetgeving maar even als voorbeeld te noemen. Maar je word door verzekeraars en gemeenten toch niet helemaal voor vol aangezien, en instellingen of grote zorgorganisaties blijven je zien als “roostervuller” of als “lastige cliënten behandelaar”. Natuurlijk heb je de nodige PGB cliënten en lever je wellicht nog ongecontracteerde zorg maar je kan en wilt meer.

Veel zorgprofessionals weten niet dat dit beter kan door samen te gaan werken met andere ZZP-ers, en dat binnen deze samenwerking een heleboel “ondernemers faciliteiten” gezamenlijk te regelen zijn. Waardoor jij als zorgondernemer meer tijd krijgt om te doen waar je werkelijk goed in bent ; het verlenen van zorg in welke vorm dan ook. Daarnaast is het mogelijk de samenwerking als zorginstelling te registreren, waardoor je zelf je gecontracteerde zorg kunt gaan regelen en je niet meer afhankelijk bent van zorginstellingen en bemiddelaars.

Als groep samenwerken in een rechtspersoon zorgt ervoor dat je als ‘partij’ wordt gezien, en niet langer als ZZP-er of eenling.

Natuurlijk weten we wat de kwaliteitseisen zijn vanuit het ministerie van VWS, deze zijn in 2017 uitgebreid beschreven in de wet en vervolgens vertaald voor ZZP-ers in de zorg in de brochure ‘Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg’ of wel de WKKGZ. Zodra je hieraan moet voldoen, en dat moet je als zelfstandig zorgverlener al snel, dan kun je dit uiteraard allemaal zelf regelen. Maar waarom bundel je niet je krachten met een paar collega’s en deel je de kosten voor o.a. certificering, nascholing en een declaratiesysteem. Gecontracteerde zorg ligt dan ook in het verschiet waardoor de zekerheid van werk én de tarieven omhoog gaan.

Er zijn verschillende samenwerkingsmodellen mogelijk in de (ambulante) zorg waaronder de coöperatie, maar ook in een BV of maatschap kan prima worden samengewerkt. Daarnaast bestaan er modellen waarin meerdere samenwerkings vormen contractueel met elkaar verbonden kunnen worden. Er bestaan faciliterende modellen, waarin de zorgverleners een hoge mate van zelfstandigheid behouden, en de rechtspersoon de randvoorwaarden regelt als administratie, urenregistratie maar ook inkoop van materialen, nascholing en soms zelfs vervoer regelt.

Wil je meer informatie over samenwerkingsverbanden of jouw vragen stellen over dit onderwerp? Kom dan naar onze bijeenkomst over samenwerken als zzp’er. Kijk daarvoor hier!