Nu aansluiten

Privacy Verklaring

Zzp-erindezorg.nl is onderdeel van het bedrijf Lex Tabak, MSc. Wij begrijpen dat persoonlijke informatie van belang is voor je en dat er op een correcte wijze mee omgegaan moet worden. Op deze pagina proberen wij op heldere en transparante wijze uit te leggen welke gegevens Zzp-erindezorg.nl/Lex Tabak, MSc bewaart en waarom en op welke manieren wij deze gegevens gebruiken.

Is er iets op deze pagina niet duidelijk, of mis je bepaalde informatie? Neem dan contact op met ons via het contactformulier of via mail op [email protected].

Deze privacy policy is van toepassing op zzp-erindezorg.nl.

Wie zijn wij en hoe zijn wij te bereiken?

zzp-erindezorg.nl is onderdeel van het bedrijf Lex Tabak, MSc. Dit bedrijf is gevestigd op de Mariënwaard 5, te Capelle aan den IJssel en staat geregistreerd onder KvK nummer 63103141.

Wij zijn te bereiken via ons contactformulier of via mail op [email protected].

Welke gegevens verzamelen we en waarom?

zzp-erindezorg.nl verzamelt op verschillende wijze contactgegevens voor verschillende doeleinden.

 • Allereerst verzamelen we persoonsgegevens om contact te kunnen onderhouden met deelnemers van het trainings- en abonnementsprogramma. In contact blijven betekent het versturen van facturen en dienst-gerelateerde emails.
 • Daarnaast verzamelen wij contactgegevens om accounts aan te kunnen maken en te beheren. Deze accounts geven toegang tot onze diensten binnen de ‘members-only’ omgeving op de website zzp-erindezorg.nl en Q-link, ons kwaliteitssysteem. Deze gegevens verzamelen wij tijdens de aankoop van onze diensten. Wij hebben deze gegevens nodig als onderdeel van de overeenkomst en om de facturatie voor deze overeenkomst te kunnen verwerken. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres.
 • Ook bewaren wij contactgegevens om de deelnemers te kunnen informeren aan de hand van onze nieuwsbrieven. Deze gegevens verzamelen wij tijdens de inschrijving voor onze nieuwsbrief, waar toestemming voor gegeven moet worden. Voor onze nieuwsbrief verzamelen wij: voornaam, achternaam, e-mailadres. In deze nieuwsbrief stellen wij onze lezers op de hoogte van ontwikkelingen in de branche en nieuwe trainingen op onze website. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer éen keer per maand verstuurd. Toestemming tot het mogen versturen van de nieuwsbief kan en mag ten alle tijden worden ingetrokken.
 • Indien er gebruikt wordt gemaakt van de klachtenregeling binnen ons abonnement worden persoonsgegevens gedeeld met de betrokken klachtenfunctionaris. Deze gegevens worden ingevoerd op www.zzp-erindezorg.nl/klacht maar worden niet door ons verwerkt. Deze gegevens worden door onze partner Eldermans Geerts verwerkt en persoonsgegevens worden door hen opgeslagen voor de verder afhandeling van de klacht. Alleen de klachtenfunctionaris die de klacht afhandelt heeft toegang tot deze gegevens. Deze gegevens worden door hen voor 2 jaar bewaard, indien de klacht weer gaat lopen. 

Wie ontvangt mijn persoonsgegevens?

zzp-erindezorg.nl deelt alleen persoonsgegevens met de volgende bedrijven die voldoen aan de privacy wetgeving, en in het geval dat ze gevestigd zijn buiten de EU, onder de Privacy Shield:

 • Kajabi, gevestigd de VS, een bedrijf dat diensten aanbiedt rondom het beheer van de website en de accounts.
 • Plug & Pay, gevestigd in NL, via wie onze facturatie verloopt.
 • Q-link, gevestigd in NL, die het kwaliteitssysteem beheert. Zij maken accounts aan voor de abonnees van ZZP-erindezorg.nl.
 • Bezi Administraties, gevestigd in NL, verwerkt facturen voor Lex Tabak, MSc. 
 • Eldermans Geerts, gevestigd in NL, in het geval dat een klacht wordt ingediend tegen een bij ZZP-erindezorg.nl aangesloten ZZP-er.

Ook zijn wij verplicht om de beheerde gegevens bijvoorbeeld te verstrekken aan de politie in het kader van een fraude-onderzoek.

Hoelang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij bewaren jullie gegevens zolang wij deze nodig hebben om een actief account te beheren of zolang wij toestemming hebben om de nieuwsbrief te verzenden. Deze toestemming mag altijd ingetrokken worden. Mocht een trainingsprogramma afgerond zijn of tussentijds worden afgebroken bewaren wij de gegevens niet langer dan 6 maanden. Dit doen wij om na te gaan welke trainingsprogramma's afgerond of afgebroken zijn en ook om bijvoorbeeld deelnemers de kans te geven een vervolgtraining te laten kopen. Wel zijn wij verplicht om de verstuurde facturen minimaal 7 jaar te bewaren. Op deze facturen staan natuurlijk wel persoonsgegevens wanneer deze facturen gericht zijn op een eenmanszaak.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

Onder de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens hebben de betrokkenen van de verwerking van persoonsgegevens meer rechten gekregen. Deze rechten zijn onder andere:

 • Recht op inzage van de persoonsgegevens (artikel 15)
 • Recht op rectificatie van de persoonsgegevens (artikel 16)
 • Recht op vergetelheid (artikel 17)
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18)
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20)
 • Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens (artikel 21)

Mag en kan ik klagen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Mocht je klachten en/of vragen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens door zzp-erindezorg.nl kan je ons altijd contacteren. Mocht dit onvoldoende zijn kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Valt jullie verwerking van persoonsgegevens onder een wettelijke verplichting?

Het verwerken van persoonsgegevens valt allereerst en voornamelijk onder de contractuele verplichting die is aangegaan tussen zzp-erindezorg.nl en de beheerder van het lidmaatschap. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij geen dienstverlening aanbieden.

Het verwerken van de persoonsgegevens gebeurt op basis van toestemming van de ontvanger van de nieuwsbrief.

Het bewaren van de facturen, waarop in het geval van een eenmanszaak persoonlijke gegevens op staan, valt onder een wettelijke verplichting. Deze verplichting verplicht ons de facturen minimaal 7 jaar te bewaren.

Maken jullie gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering?

Nee, hier maakt zzp-erindezorg.nl geen gebruik van.