Algemene Voorwaarden

 

ZZP-erindezorg.nl is een initiatief van de eenmanszaak Lex Tabak, MSc.

De algemene leveringsvoorwaarden vanuit Lex Tabak, MSc. zijn eenvoudig. Ze zijn van toepassing op al mijn diensten. Daarmee gaan mijn eigen voorwaarden altijd voor die van mijn klanten. Ze zijn ook van toepassing als ik derden betrek bij de uitvoering van mijn dienstverlening.

Ik help mijn klanten met de (door)ontwikkeling van hun bedrijf, zodat zij een zo’n goed mogelijke prestatie kunnen leveren. Helpen betekent voor mij 'er alles aan doen om mijn klanten in staat te stellen het gewenste resultaat te behalen'. Ik doe het uiterste om mijn afspraken na te komen en een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Ik ga er altijd vanuit mijn klanten zich ook houden aan de afspraken die we maken.

Natuurlijk kan er altijd iets misgaan door onverwachte of onbedoelde omstandigheden. Ik ga ervan uit dat we er samen uitkomen. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan sta ik open voor bemiddeling. Mijn aansprakelijkheid gaat uiteraard niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag.

Ik ben vooraf duidelijk over wat u van mij krijgt, welke inspanning ik lever, welk resultaat we nastreven en over mijn tarieven en de BTW. Dit doe ik ofwel via vermelding op mijn websites, door middel van productvoorwaarden of door middel van een offerte. We hebben een deal op het moment dat u een aanmelding via een formulier op een van mijn websites instuurt of de offerte ondertekend terugstuurt. Annuleren is niet mogelijk tenzij bij de betreffende dienst anders staat vermeld.

Mijn klanten ontvangen op tijd een correcte factuur met een betaaltermijn van 30 dagen. Een betaling binnen deze termijn stel ik erg op prijs. Als een betaling uitblijft doe ik een beroep op een incassobureau en komen de kosten daarvan bovenop de te innen factuur. Ik kan er ook voor kiezen om de dienstverlening op te schorten bij uitblijvende betaling. Bij factuurbedragen onder de € 50 werk ik met automatisch incasso, om de administratieve lasten beperkt te houden. Dit is bijvoorbeeld bij een abonnementsmodel van toepassing. Ik hanteer in zo’n geval geen betaaltermijn, maar een vervaltermijn van 30 dagen. Indien de automatische incasso oninbaar blijkt te zijn, of wordt gestorneerd door de klant, dan hou ik mij het recht voor om het abonnement na 30 dagen eenzijdig te beëindigen of onderdelen van de dienstverlening niet na te komen.

Al mijn website teksten, blogs, en artikelen vallen onder de Creative Commons licentie: dit betekent dat je het mag verspreiden maar dan wel onder vermelding van mijn naam ‘Lex Tabak’ en een werkende link naar www.zzp-erindezorg.nl. Je mag het materiaal niet bewerken, tenzij je dit vooraf met mij bespreekt. Trainingsmateriaal mag niet verspreid worden zonder mijn toestemming.

Lex Tabak, MSc. oktober 2021