Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
veilig mailen in de zorg

Is veilig mailen in de zorg verplicht?

zorgaanbieder Oct 14, 2022

Met enige regelmaat krijgen we vragen over beveiligd mailen. Is beveiligd mailen in de zorg verplicht? Vaak gaan zorgaanbieders er vanuit dat beveiligd mailen de standaard moet zijn. Dit blijkt niet het geval.

Van AVG naar norm voor veilig mailen

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018, kwam ook de vraag omhoog hoe de zorg en welzijnssector om moest gaan met e-mail verkeer. De AVG stelt dat traditionele e-mail, ‘zonder passende technische en organisatorische maatregelen’, niet aan de eisen voldoet. Om die reden startte het ministerie van VWS in 2018 het project Veilige Mail. Dit leidde in 2019 tot een nieuwe norm voor e-mail in zorg en welzijn: de NTA 7516. Deze norm is van toepassing als je persoonlijke gezondheidsinformatie uitwisselt met een ander over een ander.

Veilig mailen is niet verplicht

Jouw e-mail programma moet voldoen aan de NTA 7516 als je persoonlijke gezondheidsinformatie uitwisselt. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de partijen met wie je in contact staat zoals gemeenten, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders. Check dus of de partij met wie je informatie uitwisselt, voldoet aan die eis. Op het moment dat je ervoor kiest om geen persoonlijke gezondheidsinformatie uit te wisselen, dan is de eis van beveiligd mailen niet van toepassing. Het is dus niet zo dat je als zorgaanbieder altijd beveiligd moet mailen. Wil je wat meer gevoel krijgen bij wel of niet beveiligd mailen? Dan is dit een interessante uitleg.

Hoe kom je aan een beveiligd mailprogramma voor de zorg?

Wil je gebruik maken van mail met een AVG-proof beveiliging? Ga dan op zoek naar een leverancier die de NTA 7516 standaard hanteert. Dan weet je zeker dat die partij aan de eisen voldoet. Een beveiligd mailprogramma is voor zzp'ers in de zorg relatief duur. Dat wordt onder andere veroorzaakt omdat de NTA standaard ook flinke eisen stelt aan de software leverancier zelf. We zetten enkele partijen voor je op een rij. Prijzen variëren, maar komen als snel neer op ruim € 100 per jaar tot een veelvoud daarvan.

Samengevat is beveiligd mailen niet verplicht, maar is het voor zzp'ers in de zorg een investering als zij hier door omstandigheden toch aan moeten voldoen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg