Nu aansluiten

Wkkgz

De wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een belangrijke wet voor zzp'ers in de zorg. In deze kwaliteitswet staat aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen.

Wat is de Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is dé kwaliteitswet voor de gezondheidszorg. Het doel van deze wet is dat mensen goede en veilige zorg ontvangen. In de Wkkgz staat beschreven welke eisen van toepassing zijn voor zorgaanbieders. Het maakt hierbij niet uit of je een kleine of grote zorgaanbieder bent. Alle zorgaanbieders moeten voldoen aan de eisen van de Wkkgz. Zzp'ers in de zorg moeten aan deze kwaliteitswet voldoen, omdat zij worden gezien als zorgaanbieder. ZZP-erindezorg.nl helpt zzp'ers met het voldoen aan deze eisen.

Wie valt er onder de Wkkgz

Je valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) op het moment dat je met jouw handelen een client lichamelijke of geestelijke schade kunt aandoen. Dit is al snel het geval. De meeste zzp'ers in de zorg voldoen aan dit criterium en vallen onder de Wkkgz. Voor de Wkkgz hoef je je niet ergens aan te melden. Je valt eronder, of niet. Zzp'ers in de zorg zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling of zij aan de Wkkgz moeten voldoen. Weet je niet zeker of je aan de Wkkgz moet voldoen?Doe de Wkkgz zelftest.

De Wkkgz eisen voor zzp'ers op een rij

Het is belangrijk dat je je realiseert dat van jou wordt verlangd dat je aantoont dat je de eisen op orde hebt. Zeggen dat je er in de praktijk aan voldoet is niet voldoende.

 • Jouw zorgverlening moet aantoonbaar veilig, doelmatig en cliëntgericht zijn. Een goede registratie hoort hierbij.
 • De juiste materialen en middelen moeten aanwezig zijn voor jouw zorgverlening.
 • Je hoort samen te werken met kundige collega's die het vak verstaan, hiervan hoort een zorgaanbieder zich te 'vergewissen'.
 • Kwaliteits- en veiligheidscontroles moeten op orde zijn bij de apparatuur die je gebruikt.
 • Leren en verbeteren vraagt een houding als 'lerende' professional en een kwaliteitssysteem.
 • Volg de meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling.
 • Zorg voor een eigen procedure VIM melding of MIC melding. Registreer incidenten en handel deze af, waarbij je rekening houdt met de privacy van de client.
 • Wees open in jouw informatie voorziening over andere zorgaanbieders, zodat er keuzevrijheid is.
 • Meld grote incidenten, geweld en calamiteiten bij de Inspectie. Dit geldt ook voor disfunctionerende zorgverleners.
 • Zorg dat je over een klachtenregeling beschikt.
 • Een goede en zorgvuldige afhandeling van klachten is jouw verantwoordelijkheid als zorgaanbieder.
 • Een klachtenfunctionaris en aansluiting op een Geschilleninstantie horen hierbij.

Met ons Wtza abonnement bieden we je het gereedschap om aan de Wtza en Wkkgz eisen te voldoen. Je moet daar echter wel zelf mee aan de slag. Een aansluiting op een klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie (aansluiting bij een klachtenportaal) zit ook in het abonnement verwerkt.

Dit moet je op orde hebben

Zzp'ers in de zorg moeten een klachtenregeling en een kwaliteitssysteem hebben. Deze twee onderdelen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Dit houdt in dat je het volgende op orde moet hebben:

* is inbegrepen in het basis kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.nl

Deze eisenlijst is gebaseerd op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Wtza abonnement

De basis op orde voor €10 per maand.

 • Klachtenregeling
 • Basis kwaliteitssysteem
 • Geaccrediteerde online training
 • Ondersteuning bij VOG aanvraag
 • Blijf up to date met onze maandupdate
Lees meer