Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat te doen bij

Wat te doen bij twijfel over jouw vermoeden van kindermishandeling?

zorgaanbieder zorgprofessional Dec 21, 2021

De lockdown heeft tot meer kindermishandeling geleid. Bovendien is een melding doen van kindermishandeling er ook niet eenvoudiger op geworden. Dit blijkt uit onderzoek. Gelukkig kunnen  zorgprofessionals kinderen helpen in deze tijd. Maar wat doe je bij twijfel over de juistheid van een vermoeden van kindermishandeling? Aarzel niet, maar zet de eerste twee stappen uit de meldcode kindermishandeling. Met die stappen onderzoek je je vermoedens. Wat te doen bij twijfel over jouw vermoeden van kindermishandeling?

Kindermishandeling neemt toe in de tijd van lockdown

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown hoger dan in een periode zonder lockdown. Dat blijkt uit dit onderzoek. De onderzoekers zien een toename van alle vormen van mishandeling. Dat zijn de negatieve gevolgen van de sluiting van scholen en kinderopvang op de (onveilige) thuissituaties. Kinderen zijn thuis en kunnen nergens heen als ze gevaar lopen.

In de tweede lockdown komen daar nog bij; de avondklok, de sluiting van sportscholen en de horeca. Dat zijn de plaatsen waar kinderen en jongeren normaal hun ondersteuning krijgen. Deze zijn niet nu  bereikbaar voor hen. Uit dit onderzoekkomt dat er meer drempels zijn voor slachtoffers om anderen te kunnen vertellen wat ze meemaken. Het is bijvoorbeeld voor schoolkinderen moeilijk om via Zoom hulp te vragen  aan hun juf of meester. De hulp van professionals die in de thuissituatie komen is daarbij hard nodig. Maar ook bij  zorgverleners is er sprake van belemmeringen. Soms weten ze het niet zeker of een kind wordt mishandeld en wat doe je dan?

Als je twijfelt, zet dan de eerste twee stappen met de meldcode

Wat te doen bij twijfel over jouw vermoeden van kindermishandeling? Een zelfstandig werkende kraamverzorgende vroeg ons om aandacht te besteden aan kindermishandeling. Er zijn wel richtlijnen, zei ze, maar er echt iets doen is andere koek. Want als ik het verkeerd zie, wat dan?  Twijfel je over de juistheid van je vermoeden,  pak dan de meldcode kindermishandeling erbij. Ga aan de slag met de eerste twee stappen. Gebruik dit als leidraad om je aarzeling te onderzoeken. De meldcode vind je ook in het kwaliteitssysteem dat www.zzp-erindezorg.nl heeft laten maken voor zzpers.

Wat zijn de eerste twee stappen in de meldcode kindermishandeling? In de eerste stap neem je zelf je vermoeden onder de loep. Gebruik daarbij en lijst met een opsomming van mogelijke signalen. Schrijf op wat je opvalt en wat jouw zorgen zijn. De tweede stap is dan de casus met een collega bespreken. Wat ziet je collega als je de casus voorlegt? De casus bespreek je zonder de persoonsgegevens over de client. Als je dan nog vragen hebt, ga dan in gesprek met Veilig Thuis. Met hen kan je praten over de rol die jij kan vervullen en wanneer anderen het van je overnemen. Met hulp van hen ga je wel of niet over tot het melden van je vermoeden van kindermishandeling. Hieronder zetten we mogelijkheden voor hulp nog een keer op een rijtje.

Pak het niet alleen op. Hulp is sneller te vinden, dan je denkt

Er zijn diverse organisaties die jou kunnen helpen, want melden is niet niks. Ook als je weet hoe het ongeveer werkt, is het verstandig om het niet alleen te doen. Wat heb jij nodig?

  • Maak je je zorgen en je wil je het liefst met iemand praten? Iedereen kan als hij of zij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis(0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar).
  • Wil je eerst meer lezen, kijk dan bij  Ik vermoed huiselijk geweld. Daar vind je meer informatie over wat je het beste kan doen bij kindermishandeling. En er zijn tips en adviezen, telefoonnummers van hulpverleners en links naar relevante organisaties.
  • Heb je behoefte aan informatie van de Rijksoverheid. Kijk dan op de website Wat kan ik doen bij (vermoedens van) kindermishandeling? | Rijksoverheid.nl Daar is basisinformatie te vinden over wat je kan doen als je kindermishandeling vermoedt.

Als je niet zeker weet of er sprake is van mishandeling, kan je dus iets doen door erover te praten of advies te vragen. Slachtoffers kunnen alleen hulp krijgen als mishandeling bekend is.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg