Gratis Zorgondernemerscheck
Terug naar het overzicht
Eisen vanuit de Wkkgz

Eisen vanuit de Wkkgz: waar moet je aan voldoen als zzp'er?

starten als zzp'er werken als zzp'er zorgaanbieder Jun 16, 2021

De Wkkgz deed in 2016 haar intrede en geldt voor alle zorgaanbieders, ook zzp'ers in de zorg. De eisen vanuit de Wkkgz: waar moet je aan voldoen als zzp'er? In dit artikel bespreek ik de eisen die voortkomen uit de Wkkgz. Zodat jij bijvoorbeeld een zelfevaluatie Wkkgz kunt doen.

De Wkkgz, één van de kwaliteitswetten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is een kwaliteitswet die van toepassing is op zzp'ers. De andere kwaliteitswetten zijn de Wet BIG, de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi wordt in 2022 vervangen door de Wtza. Op dat moment wordt het voor zzp'ers in de zorg verplicht om zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Eisen vanuit de Wkkgz op een rij

Als zorgaanbieder en dus zzp'er in de zorg heb je met een aantal eisen vanuit de Wkkgz te maken.

Wat is een kwaliteitssysteem?

Als zzp’er moet je ervoor zorgen dat er een systematische bewaking, beheersing en verbetering is van jouw kwaliteit van zorg. Dit bereik je door het inrichten van een kwaliteitssysteem. Een kwaliteitssysteem is een instrument waarmee je de kwaliteit van jouw bedrijf kunt verbeteren. Het systeem maakt zichtbaar wat de kritieke processen in de organisatie zijn en waar jouw cliënten op mogen rekenen. De Inspectie stelt een aantal eisen aan de inrichting van een kwaliteitssysteem.

Bundelen van documenten

De eisen waar je aan moet voldoen, dienen vast te liggen in jouw eigen versie van 'beleidsdocumenten', met een vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en een proceseigenaar. Bewaar deze documenten gebundeld bij elkaar. De wet verplicht tot een intern kwaliteitssysteem. Het gaat dus niet om een  kwaliteitstoets door een externe partij zoals bijvoorbeeld bij een KIWA of HKZ keurmerk het geval is. Zo’n keurmerk kan helpen aan bepaalde eisen te voldoen, maar is vanuit de Wkkgz zelf niet verplicht.

Welke eisen zijn er vanuit de Wkkgz?

Wettelijke registraties

Als zorgverlener dien je aantoonbaar te voldoen aan alle wettelijk verplichte registraties in de zorg. Denk hierbij aan jouw BIG-registratie of andere registraties binnen het kwaliteitsregister van jouw beroep.

Materialen en hulpmiddelen

Maak je gebruik van materialen en hulpmiddelen? Zorg er dan voor dat deze periodiek worden gecontroleerd. Je dient dit vast te leggen in een planning en je dient te beschrijven hoe deze controle plaatsvindt.

Verdelen van verantwoordelijkheden

Werk je samen met andere zorgverleners? Het is belangrijk dat je samen met de samenwerkende zorgaanbieders de verantwoordelijkheden goed verdeeld en beschrijft. Stem af wie welke taken en bevoegdheden heeft en leg dit vast. Dit alles in het belang van cliënt. De ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ beschrijft hoe je dit moet doen.

Verzamelen van reviews

Als zzp'er in de zorg heb je de verantwoordelijkheid om op structurele wijze gegevens te verzamelen over de kwaliteit van zorg. Doe dit op zo’n manier dat deze kunnen worden vergeleken met de gegevens van andere zzp'ers. Leidt jouw werkwijze tot goede zorg? Pas de zorgverlening op basis van de uitkomst aan als dat nodig is.

Registreren van incidenten en calamiteiten

De Wkkgz onderscheidt drie verschillende soorten registraties rondom incidenten.

  1. Alle incidenten dienen in een intern systeem te worden geregistreerd, zodat jij hier als zzp’er van kan leren;
  2. Incidenten met een merkbaar gevolg voor de cliënt moeten worden eveneens worden geregistreerd. Daarnaast dient er een aantekening te worden gemaakt in het dossier van cliënt en dit dient met de cliënt te worden besproken;
  3. Incidenten die leiden tot ernstige gevolgen of de dood van een cliënt dienen te worden gemeld aan de IGJ. Je spreekt dan een calamiteit. Melden van een calamiteit moet volgens de wet zo snel mogelijk. Volgens de IGJ houdt dit in dat je de calamiteit binnen 3 werkdagen moet melden. Als je er niet zeker van bent of het gaat om een calamiteit, krijg je 6 weken voor een ‘onderzoek’ hiernaar. Bekijk voor meer informatie hierover de pagina over calamiteiten van de IGJ.

Wkkgz en zzp zorg. Waar moet je aan voldoen?

Mijn naam is Lex Tabak en al meer dan 15 jaar ben ik actief met en voor zzp'ers in de zorg. In de online training 'De basis op orde' ga ik uitgebreid in op de vier rollen die jij hebt als zzp'er in de zorg. Hieronder valt ook 'de zzp'er als zorgaanbieder'. In mijn training leg ik alles uit over wat er komt kijken bij het zzp-schap in de zorg en hoe je kansen benut en de grootste risico's voorkomt.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Even kennis maken? Klik hieronder!
Wat is ZZP-erindezorg.nl?