Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Waar is ZZP-erindezorg.nl uniek

Waar is ZZP-erindezorg.nl uniek in?

zorgaanbieder Oct 31, 2021

Sinds we gestart zijn met het Wtza abonnement krijgen we veel vragen van zzp'ers die proberen hun huidige dienstverleners te vergelijken met het nieuwe Wtza abonnement. Omdat we uit willen gaan van onze eigen toegevoegde waarde, hier een artikel met als titel 'Waar is ZZP-erindezorg.nl uniek in'?

Samengevat

Het Wtza abonnement van ZZP-erindezorg.nl is ontstaan nadat SoloPartners in februari 2021 de samenwerking met Lex Tabak opgezegd heeft. Het Wtza abonnement is in november 2021 gelanceerd. Met behulp van het Wtza abonnement ben je in staat om te voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz).

Waar is ZZP-erindezorg.nl uniek in?

Met het Wtza abonnement heb je voor € 10 per maand in één keer de basis op orde en houd je jezelf optimaal op de hoogte.

Wat wordt er van jou verlangd als zzp'er in de zorg?

Een quote vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd over zorgaanbieders; "Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft als zorgaanbieder: dat is immers de reden dat u hieraan bent begonnen. Om dit te (blijven) leveren is het essentieel dat u een lerende zorgprofessional bent en dat u een kwaliteitssysteem opstelt en inricht." Aangezien iedere zzp'er in de zorg gezien wordt als zorgaanbieder, dient iedere zzp'er een kwaliteitssysteem te organiseren. Het kunnen voldoen aan deze regelgeving is de kern van de dienstverlening van ZZP-erindezorg.nl.

Een uniek kwaliteitssyteem

ZZP-erindezorg.nl verhoudt zich tot wet- en regelgeving voor zzp'ers in de zorg. Om die reden hebben we een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Dit systeem is uniek. Bij een kwaliteitssysteem hoort dat een aantal zaken in jouw praktijk vastlegt met een vaststellingsdatum, een evaluatiedatum en een (proces)eigenaar. Daar is het systeem van ZZP-erindezorg.nl op ingericht. Je hoort de documenten van jouw kwaliteitssysteem gebundeld bij elkaar te hebben. ZZP-erindezorg.nl heeft een systeem opgezet waarmee jij als zzp'er voldoet aan deze eisen. Het is een systeem met zo'n 100 documenten om jouw eigen praktijk mee in te kunnen richten.

Lees ook: Wanneer is een kwaliteitssysteem een officieel kwaliteitssysteem?

Plus een klachtenregeling

Ook ZZP-erindezorg.nl biedt een klachtenregeling aan, zoals meerdere partijen dat doen. Daarin onderscheiden we ons niet en overlappen we soms met een abonnement dat je al reeds hebt. Wat veel zzp'ers echter niet weten, is dat een klachtenregeling niet voldoende is om aan de Wkkgz en Wtza te voldoen. Om die reden hebben we ons abonnement veel breder opgezet dan een klachtenregeling alleen. Het afhandelen van klachten hoort namelijk onderdeel te zijn van jouw praktijk als 'lerende professional', zoals de Inspectie dat noemt. Je kunt de klachtenregeling niet los zien van het kwaliteitssysteem. Waar is ZZP-erindezorg.nl uniek in? In het samenbrengen van de eis voor een klachtenregeling als onderdeel van een kwaliteitssysteem. 

Lees ook: Is het Wtza abonnement af te nemen zonder klachtenregeling?

Altijd up-to-date

Wet- en regelgeving wijzigt en daarnaast zie je als zzp'er veel andere onderwerpen op je af komen. Onze dienstverlening is erop gericht om jou goed op de hoogte te houden over alles wat er speelt rondom zzp'ers in de zorg. Daarnaast willen we iedereen in staat stellen om het ondernemerschap in de zorg in zijn volle omvang te laten ervaren. Om die reden voegen we twee elementen toe aan het Wtza abonnement.

  • De online training is bedoeld om starters én ervaren zzp'ers in de zorg te informeren over alles dat er komt kijken bij ondernemerschap in de zorg;
  • Iedere maand is er wel weer wat nieuws te melden. Onze maandupdate helpt zzp'ers met het houden van overzicht.

De online training en online maandupdate zijn alleen via ZZP-erindezorg.nl te zien.

Een neutrale VOG

Veel zzp'ers in de zorg hebben behoefte aan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), omdat zij voor bemiddelaars en opdrachtgevers werken die dit verlangen. ZZP-erindezorg.nl ondersteunt kosteloos jouw VOG aanvraag, zodat je een neutrale VOG hebt die je meerdere keren kunt gebruiken.

Heb je behoefte aan meer achtergrond over de manier waarop we naar dienstverlening en belangenbehartiging kijken? Lees dan onze visie >>

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg