Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Nieuwe wet maakt van

Nieuwe wet maakt van iedere zzper in de zorg een zorgaanbieder

zorgaanbieder Nov 12, 2021

De Wtza start op 1 januari 2022 en voor zzpers in de zorg veranderd er nogal wat. Deze nieuwe wet maakt van iedere zzper in de zorg een zorgaanbieder. Tot 2022 lag dit anders. In dit artikel gaan we in op hoe het zit en wat er voor jou verandert.

Hoe zat het voor 2022?

Tot 2022 zijn zzpers in de zorg grofweg op te delen in twee categorieën. Eén van die twee wordt gezien als zorgaanbieder, de andere groep niet.

Er is de groep die zuiver werkt als onderaannemer van zorgorganisaties. Zij draaien bijvoorbeeld een avonddienst in een ziekenhuis, of een 24-uurs dienst voor een thuiszorgorganisatie. Deze zzpers in de zorg bieden 'bedrijfsmatig' zorg zoals dat heet. Zij zijn werkzaam binnen het proces van de organisatie en zijn niet eindverantwoordelijk voor de cliënt of patiënt.

De groep zzpers die één of meerdere eigen cliënten heeft, is eindverantwoordelijk voor die cliënt. Deze groep wordt als zorgaanbieder gezien en gaan bijvoorbeeld ook zelf de zorgovereenkomst met de cliënt aan. Zij worden zorgaanbieder genoemd en bieden 'beroepsmatig' zorg. De Wkkgz is van toepassing op die zorgaanbieders, die solistisch werkende zorgverleners worden genoemd.

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? Eisen vanuit de WKKGZ voor zzp'ers in de zorg

Alle zzpers in de zorg vallen onder de Wtza

Vanaf 2022 vallen alle zzpers in de zorg onder de Wtza. Of je nu onderaannemer bent of eigen cliënten hebt, iedereen moet zich melden en dient aan de eisen die gelden te voldoen. Om deze meldplicht mogelijk te maken is binnen de nieuwe wet opgenomen dat álle zzpers in de zorg nu als zorgaanbieder worden gezien. De nieuwe wet maakt dus van iedere zzper in de zorg een zorgaanbieder.

Waar staat dat?

Uit artikel 1 lid 2 sub b Wtza blijkt dat de onderaannemer nu ook als zorgaanbieder wordt gezien. “Voor de toepassing van de artikelen 2 en 8, eerste lid, worden tevens als zorgaanbieder aangemerkt ... een zorgverlener die, anders dan in dienst van de betreffende zorginstelling, middellijk of onmiddellijk in opdracht van een zorginstelling beroepsmatig zorg verleent.” Als je dus buiten een dienstverband werkzaam bent voor een zorginstelling, dan word je als zorgaanbieder gezien. Dit was voorheen niet zo.

Solistisch werkende zorgverlener: met zzp’er (ook bekend als 'solist'): bedoelen we iemand die - zelfstandig of in opdracht van een zorgaanbieder - zorg verleent, de zorgverlening niet uitbesteedt en geen personeel in dienst heeft' - Ministerie van VWS

Is dat ook bewust de bedoeling?

Mocht je nog twijfel hebben over de bedoeling van de nieuwe wet als het op zzpers in de zorg aankomt, dan is deze passage uit de derde nota van wijzigingen belangrijk.

Door het verbreden van de meldplicht tot nieuwe zorgverleners die, anders dan in dienst van een instelling .... in opdracht van een instelling beroepsmatig zorg verlenen ... onder de reikwijdte van de meldplicht gebracht. Gedacht kan worden aan een zelfstandige zorgverlener die via een opdrachtovereenkomst wordt ingeschakeld door bijvoorbeeld een organisatie voor wijkverpleging. Een ander voorbeeld is een zelfstandige zorgverlener die beroepsmatig zorg verleent in opdracht van een bemiddelingsbureau dat met een zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten om zorg in natura te verlenen.”

Samengevat: de nieuwe wet Wtza maakt van iedere zzp'er in de zorg een zorgaanbieder

Hoe voldoe je aan de eisen?

Als je de kwaliteitscheck van de Inspectie doorloopt, dan merk je dat als zzper aan een aantal eisen te voldoen hebt. Of je nu als onderaannemer werkzaam bent of voor eigen cliënten, er worden een aantal zaken van je verlangd. Een indruk van de eisen vind je hier. ZZP-erindezorg.nl heeft het Wtza abonnement bedacht om te kunnen voldoen aan de eisen. Voor € 10 per maand breng jij je basis op orde en heb je een volledig pakket waarmee je aan de Wtza kunt voldoen. ZZP-erindezorg.nl is tot op heden de enige aanbieder die alle eisen rondom de Wtza heeft samengebracht.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg