Nu aansluiten

Onze visie op services en belangenbehartiging voor ZZP-ers in de zorg

Op deze pagina van ZZP-erindezorg.nl lees je onze visie op services en belangenbehartiging. In de keuzes die ik maak en het werk dat ik doe rondom zzpers in de zorg, vormt deze visie voor ons team en mijzelf altijd het uitgangspunt - Lex Tabak

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging voor zzpers in de zorg heeft tot doel om de positie van zzpers in de zorg te verbeteren. Je kunt je als individu inzetten voor de positie van een ander. Dan doe je aan een vorm van belangenbehartiging. Op die manier werk ik sinds 2006 aan de positie van de zzper in de zorg. Dat doe ik alleen wel op persoonlijke titel. Als je als organisatie aan belangenbehartiging wil doen, dan is het belangrijk dat je namens een formele achterban spreekt. De achterban moet dus echt 'lid' zijn van de organisatie. Je spreekt namens een achterban als het bestuur gekozen wordt door die achterban en de achterban inspraak heeft in het beleid van de organisatie.

Visie op belangenbehartiging voor zzpers in de zorg

Als het op belangenbehartiging voor zzpers in de zorg aankomt, dan zijn de volgende zaken van belang.

 • Een belangenbehartiger dient een onafhankelijke rechtspersoon te zijn. Dit kan bijvoorbeeld een stichting of een vereniging zijn. Een onafhankelijke rechtspersoon is een sociale onderneming. Zo is een stichting bijvoorbeeld niet in staat om winst uit te keren aan aandeelhouders. Een vereniging gaat uit van gezamenlijke besluitvorming;
 • Zuivere belangenbehartigers hebben geen winstoogmerk. Dit zou het uitgangspunt bij belangenbehartiging moeten zijn. Het behartigen van belangen is een sociale missie en daar hoort geen winst bij. In de statuten zou opgenomen moeten worden dat winst maken geen doel van de organisatie is;
 • De achterban dient formeel lid te zijn van de belangenbehartiger. De enige rechtspersoon waarmee je formeel leden kunt aannemen, is de vereniging. Een stichting of een BV is hier niet voor geschikt. Daar kun je namelijk niet lid van worden. Een vereniging brengt met zich mee dat de leden gezamenlijk de koers van de organisatie bepalen. Dit doen zij met elkaar via de Algemene Leden Vergadering (ALV). Op die wijze is inspraak en zeggenschap geborgd;
 • Het bestuur van de belangenbehartiger wordt gekozen door de achterban. De achterban van een belangenorganisatie moet namelijk vertrouwen hebben in het gedrag, de houding, kennis en ervaring van 'hun' bestuurder. De bestuurder is in feite het verlengstuk van de achterban en legt ook verantwoording af aan de leden. In een stichting of een BV is deze werkwijze niet mogelijk. Daar wordt de bestuurder niet democratisch gekozen;

De juiste rechtspersoon

Als een organisatie zich als belangenbehartiger wil presenteren, dan is de rechtspersoon 'stichting' niet ideaal. Een stichting heeft namelijk geen formele achterban en het bestuur wordt niet democratisch gekozen. De rechtspersoon 'BV' is ongeschikt voor een rol als belangenbehartiger. Een BV heeft een winstoogmerk, is eigendom van één of enkele aandeelhouders en heeft geen formele achterban. Besluiten worden niet democratisch genomen.

Onze visie op belangenbehartiging voor zzpers in de zorg is dat er een vereniging moet komen. Deze moet eigendom worden van zzpers in de zorg zelf. Op dit moment ontbreekt een organisatie in de zorg die aan deze criteria voldoet. ZZPers in de zorg hebben zo'n belangenbehartiger nodig en om die reden gaan wij binnenkort een onafhankelijke vereniging oprichten.

Services

Inmiddels is de groep zzpers in de zorg uitgegroeid tot zo'n 165.000. Daarnaast is de groei van het aantal zzpers in de zorg enorm en blijft de groep dus groeien. Dit maakt de zzper in de zorg de grootste groep zzpers binnen één sector. Het bieden van commerciële dienstverlening voor de groep is commercieel interessant voor bedrijven. Er zijn voor een aanbieder van dienstverlening namelijk nogal wat potentiële klanten. Aansluiting op een klachtenregeling, bij- en nascholing, verzekeringen, administratieve ondersteuning, keurmerken en bemiddeling naar opdrachten zijn een aantal grote onderwerpen die de zzper in de zorg als doelgroep hebben. Daarnaast is de zzper in de zorg een doelgroep die graag zorg wil verlenen en vaak (deels) ontzorgd wil worden op andere onderwerpen. Wat is onze visie op services?

Onze visie op services voor zzpers in de zorg

Wat is onze visie op services van ZZP-erindezorg.nl als het op de groep zzpers in de zorg aankomt?

 • De zzper in de zorg moet wel IB-ondernemer blijven;
 • Belangenbehartiging en services moeten gescheiden blijven van elkaar;
 • De zzper dient alleen te betalen voor wat hij gebruikt.

De zzper in de zorg moet wel IB-ondernemer blijven

Als je ondernemer wil blijven voor de Belastingdienst, is het belangrijk dat je daadwerkelijk zelf onderneemt. Het is belangrijk dat je jezelf onderscheid van een medewerker in loondienst, om de schijn van een dienstverband te voorkomen. Dat kan alleen als je zelf aan de slag gaat met jouw zorgondernemerschap. De vraag is op welk moment je nog ondernemer bent, of dat je zo sterk ondersteund wordt met services dat je eigenlijk niet meer zelf als ondernemer functioneert. Je kunt namelijk als zzper in de zorg alles uitbesteden. Van het werven van werk, tot het voldoen aan wet- en regelgeving en ook je bij- en nascholing kun je overdragen. Er zijn zelfs partijen die een volledig pakket all-in bieden om jou volledig te ontzorgen. Maar blijf je daarmee ondernemer? Rechtspraak laat zien dat als een zzper onvoldoende zélf aan de slag gaat met het ondernemerschap, dat dit kan leiden tot het moeten terugbetalen van fiscale kortingen. We zijn geen voorstander van het maximaal ontzorgen van zzpers in de zorg, omdat dit leidt tot problemen met de Belastingdienst.

Hoe gaat zzp-erindezorg.nl hiermee om? We bieden een basis aan services, maar houden jouw eigen verantwoordelijkheid in stand.

Belangenbehartiging en services moeten gescheiden blijven van elkaar

Het goed behartigen van belangen van zzpers is van groot belang. Wat goede belangenbehartiging is las je eerder in dit artikel. Op het onderwerp services vinden wij het van belang dat services en belangenbehartiging gescheiden blijven. Waarom? Belangenbehartiging trekt massa aan en deze zzpers in de zorg moeten de ruimte houden om vrij te kunnen kiezen en samenwerken met wie zij willen. Op het moment dat een belangenbehartiger, zoals een brancheorganisatie of beroepsorganisatie, ook services gaat verlenen dat kom je in een ingewikkelde situatie terecht. Vanuit het perspectief van belangenbehartiger zou je graag zien dat er zoveel mogelijk marktwerking ontstaat om de zzper in de zorg goed te ondersteunen. Vanuit de serviceorganisatie ontstaat er echter een belang om de eigen services te promoten. Om die reden zijn wij van mening dat je als organisatie óf een belangenbehartiger, óf een service organisatie zou moeten zijn, maar niet beiden tegelijkertijd.

Hoe gaat zzp-erindezorg.nl hiermee om? We zijn een serviceplatform voor zzpers in de zorg en dus geen belangenbehartiger.

De zzper dient alleen te betalen voor wat hij gebruikt

Waarom zou je als zzper in de zorg betalen voor zaken die je niet gebruikt? Bij services is het belangrijk dat de klant alleen betaald voor wat hij of zij nodig heeft. Hiermee voorkom je onnodige uitgaven. We vinden het van belang dat je een laagdrempelig basispakket aan services kan afnemen, maar voor de rest de regie aan jezelf is. Overbodige producten en diensten willen we dus voorkomen, zodat je niet teveel betaalt.

Hoe gaat zzp-erindezorg.nl hiermee om? We bieden in de basis alleen aan wat voor iedereen relevant is. De rest bieden we optioneel aan.

Onze visie op services

ZZP-erindezorg.nl heeft het Wtza abonnement ontwikkeld voor zzpers in de zorg. Wat zijn de kenmerken?

 • Erkende klachtenregeling;
 • Basis kwaliteitssysteem;
 • Online training;
 • Online maandupdate;

Alle vier tezamen voor een scherpe prijs: € 10 per maand inclusief BTW. Daarnaast stellen we andere partijen met goede services aan zzpers in de zorg voor. Op die manier kun jij als zzper in de zorg lekker ondernemen in de zorg, ondersteund door ervaren en betrouwbare partijen.