Nu aansluiten

Onze visie

Wat is de visie van ZZP-erindezorg.nl? Hoe voeren we deze visie uit? Wat mag je van ons verwachten? Op deze pagina lees je de achtergrond van onze beweegredenen en wat we doen in de praktijk. 

Waarom doen we wat we doen?

Missie. ZZP-erindezorg.nl heeft als doel om zoveel mogelijk zorgmedewerkers te behouden voor de arbeidsmarkt. Door onze inzet dragen we bij aan de beschikbaarheid van zorg in Nederland. Zonder zorgmedewerkers is er immers geen zorg beschikbaar. Binnen de totale groep van 1,3 miljoen werkenden in zorg en welzijn, heeft ZZP-erindezorg.nl ervoor gekozen om de groep zorgmedewerkers te ondersteunen die als zzp'er werkzaam is, of wil starten als zzp'er in de zorg. Het is ons doel om de kwaliteit van het zelfstandig ondernemerschap te bevorderen. Een belangrijk standpunt hierbij is dat een zelfstandig ondernemer geen flexwerker is.

Zo'n 13% van alle zorgmedewerkers heeft gekozen voor een bestaan als zzp'er in de zorg. Dat aantal is de afgelopen jaren verdubbeld tot -inmiddels- ruim 180.000. Iedere maand starten er gemiddeld 2500 zorgmedewerkers als zzp'er. Er is alle reden om te veronderstellen dat de groei voorlopig nog aanhoudt.

Hoe doen we dit?

Visie. Hoe ondersteunen wij startende of reeds werkzame zzp'ers in de zorg naar zelfstandig ondernemerschap? 

  • Oprechte introductie. Onafhankelijke informatie over wat zelfstandig ondernemerschap van jou vraagt als zorgmedewerker;
  • Passende dienstverlening. Relevante dienstverlening die werkt, zodat zzp'ers in de zorg zich gesteund voelen;
  • Benodigde ondersteuning. Aanvullende diensten die de zzp'er nog beter positioneren als ondernemer en zorgmedewerker;
  • Actuele educatie. Het eerlijke en oprechte verhaal over hoe je een zzp'er in de zorg wordt en blijft;
  • Relevante informatie. Content en artikelen waar zzp'ers zich gesteund door voelen;
  • Samenwerking. Elkaar versterken door met vertrouwen en verantwoordelijkheid samen verder te komen.

Aangesloten zzp'ers in de zorg waarderen ons voor de manier waarop we communiceren en de wijze waarop we vragen beantwoorden. We beantwoorden ook vragen als zzp'ers níet aangesloten zijn. Hierbij zetten we onze kennis en ervaring in die we sinds 2006 hebben gebouwd. Daar zijn we uniek in.

Wat doen we?

Strategie. Wat doen we dan in de praktijk?

ZZP-erindezorg.nl heeft één vorm van betaalde dienstverlening voor zzp'ers in de zorg. Vanwege de verplichtingen die gelden vanuit de Wtza hebben we dit product het Wtza abonnement genoemd. Alle andere vormen van dienstverlening zijn gratis beschikbaar. Voor partijen waar we mee samenwerken maken we afspraken op maat.

Wil jij je aansluiten? Een abonnement sluit je hier af >>