Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aantal starters in de

Aantal starters in zorg en welzijn verdubbeld sinds 2020

arbeidsmarkt Dec 02, 2022

Iedere maand starten er zo'n 2500 medewerkers in zorg en welzijn als zzp'er, 30.000 op jaarbasis. Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat dit twee jaar geleden nog rond de 1200 per maand lag. Het aantal starters in zorg en welzijn is verdubbeld sinds 2020.

Zzp'er in de zorg enorm populair

Starten als zzp'er in de zorg is enorm populair. CBS cijfers van Statline laten zien dat er de afgelopen twee jaar een trendbreuk is bij het aantal starters in de zorg. Het aantal zorg- en welzijnsmedewerkers dat als natuurlijk persoon (zzp) aan de slag gaat in de sector zorg en welzijn is verdubbeld. Het aantal starters per kwartaal is inmiddels opgelopen tot 7500, oftewel 2500 per maand.

Aantal zzp'ers zorg en welzijn op 181.000

81% van alle bedrijven in de sector zorg en welzijn, kwalificeren als zzp'er. Zij zijn 'natuurlijke personen' en werken met 1 persoon. Volgens het CBS is het aantal zzp'ers in zorg en welzijn opgelopen tot 181.000 personen. Eind 2007 waren dit er nog 33.000. In de afgelopen 15 jaar is het aantal zzp'ers in zorg en welzijn dus meer dan vervijfvoudigd. 

Vast dienstverband niet vol te houden

De redenen waarom steeds meer zorgmedewerkers de overstap maken naar zzp zijn divers. Sinds 1999 worden zorgmedewerkers structureel onderbetaald. Concrete plannen om de werkdruk te verlagen zijn er niet. Corona en inflatie zetten vervolgens de versneller op flexibilisering. Daarnaast krijgen werkgevers de kwaliteit van het werkgeverschap niet op orde. Sterker nog, zij veroorzaken zelf de uitstroom van medewerkers. Naast de sfeer op het werk en onvoldoende mogelijkheden om jezelf te ontplooien, speelt ook een te klein arbeidscontract een belangrijke rol. Sectoren die hard door bezuinigingen getroffen zijn, laten versnelde uitstroom zien. Zo werkt 17% van GGZ zorgmedewerkers niet meer in een vast dienstverband. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde: ruim 1 op de 8 zorgmedewerkers werkt nu als zzp'er, zo'n 14%.

Zorgmedewerkers verlaten zorg massaal bij verplicht dienstverband

Het huidige kabinet maakt zich op voor maatregelen tegen zzp'ers in Nederland. De plannen van CDA-minister van Gennip van Sociale Zaken verplicht zzp'ers in dienst te werken als zij hetzelfde werk doen als werknemers. In de zorg zou zo'n maatregel tot massale uitstroom uit de sector leiden. Ruim 50% van de 181.000 zzp’ers in de zorg stopt bij een gedwongen dienstverband. De vraag is of dit kabinet zzp'ers in de zorg en alle andere sectoren schijnzelfstandig durft te verklaren. Voor de zorg zou zo'n besluit het tegenovergestelde zijn van wat zorgmedewerkers nodig hebben.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg