Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Ruim de helft van

Ruim de helft van zzp’ers in de zorg stopt bij gedwongen dienstverband

buiten dienstverband dienstverband werken als zzp'er May 31, 2022

Herhaald onderzoek laat zien dat ruim 50% van de zzp'ers in de zorg stopt bij een verplicht dienstverband. Deze resultaten zijn al jaren bekend. Toch bewegen beleidsmakers steeds meer naar een verplicht dienstverband en handhaving van de wet DBA. Ondanks dat ruim de helft van zzp’ers in de zorg stopt bij gedwongen dienstverband.

Gaan zzp'ers weer terug in loondienst?

De discussie over de zzp'er in de zorg speelt al jaren en is gaandeweg alleen maar scherper geworden. Mede ingegeven door de enorme groei van de groep zzp'ers in de zorg, loopt de frustratie over zorgverleners buiten dienstverband steeds hoger op. Het is steeds gebruikelijker geworden om te suggereren dat zzp'ers helemaal niet buiten dienstverband zouden mogen werken. Zij zouden een vast dienstverband moeten accepteren. Lees bijvoorbeeld deze passage in het Regeerakkoord.

"Voor transformatie naar passende zorg, de bestuurbaarheid van ziekenhuizen en afremmen van perverse prikkels hebben ook medisch-specialistische bedrijven een verantwoordelijkheid. Indien bij deze medisch-specialistische bedrijven onvoldoende verbetering optreedt binnen twee jaar zal er regelgeving komen zodat alle medisch specialisten in loondienst gaan. Daartoe wordt regelgeving voorbereid."

De aanname die hierbij gedaan wordt is dat als er een verplichting komt, zorgprofessionals wel weer terugkeren naar een vast dienstverband bij een organisatie.

Lees ook: Gedwongen loondienst voor medisch specialisten verder uitgewerkt

Onderzoek laat zien: ruim de helft van zzp’ers in de zorg stopt

De initiatiefnemers van ZZP-erindezorg.nl zijn al jaren betrokken bij onderzoek onder de doelgroep. Een terugkerende vraag is of zzp'ers wel terugkeren in een dienstverband. De resultaten hierover zijn klip en klaar. Afhankelijk van het jaar dat je kiest geeft 55% tot 66% van de ondervraagden terug dat zij de zorg verlaten bij een verplicht dienstverband.

  • 2018 - 55% stopt bij gedwongen dienstverband
  • 2019 - 66% stopt bij gedwongen dienstverband
  • 2022 - 56% stopt bij gedwongen dienstverband

Ruim de helft van zzp’ers in de zorg stopt bij gedwongen dienstverband, zo blijkt keer op keer.

Waar is het onderzoek vanuit de overheid?

Wat zijn de gevolgen voor de zorgsector als verplicht dienstverband en repressie en handhaving van de wet DBA worden opgestart? Het is opvallend te noemen dat met de steeds luidere roep om handhaving van de wet DBA in de zorg en het verplicht stellen van loondienst voor medisch specialisten de overheid zélf geen onderzoek gedaan heeft naar de mogelijke uitstroom onder zelfstandig ondernemers in de zorg. Voor 0,03% PGB fraude wordt massale inzet gepleegd en handenvol geld uitgegeven, maar naar het potentiële verlies van tienduizenden ervaren arbeidskrachten wordt geen onderzoek gedaan. Dit staat wat ons betreft haaks op doelstellingen die sturen op het behoud van zorgmedewerkers.

Breed onderzoek onder zzp'ers in de zorg leverde in 2017 deze resultaten op

Gaat de minister het op de spits drijven?

Zonder onderzoek naar de effecten van voorgenomen maatregelen als repressie, handhaving en verplicht dienstverband, lopen we de kans dat het zorginfarct verergerd wordt. Ruim de helft van 168.500 zzp’ers in de zorg stopt bij gedwongen dienstverband, zo luidt de voorspelling. Er gaat waardevolle capaciteit aan zorgmedewerkers verloren als zzp'ers in de zorg voor een ultimatum worden gesteld. In een zeer krappe arbeidsmarkt zijn er binnen en buiten de zorg voldoende alternatieven op een bestaan als zzp'er in de zorg. Het vaste dienstverband in de zorg is niet ingericht op een terugkeer. Daarnaast koos 95% van de groep vrijwillig voor het zzp-schap in de zorg. De kans is aanzienlijk dat bij dwang de zelfstandige in de zorg de handdoek in de ring gooit.

Breed onderzoek onder zzp'ers in de zorg leverde in 2018 deze resultaten op

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg