Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Zorg zzp'ers ontwijken of

Zorg zzp'ers ontwijken of omarmen verplichte wetgeving. Wat doe jij?

zorgaanbieder Dec 28, 2021

Vanaf 1 januari 2022 is voldoen aan de Wet toezicht zorgaanbieders (Wtza) niet meer te vermijden door zzp'ers.  Je moet je melden. Door die wet kan de Inspectie bij alle zorgaanbieders toezien of zij hun zorg voldoende afstemmen op de behoeften van de cliënt. We vroegen enkele zzpers wat zij vinden van verplichte wetgeving. Wat blijkt? Zorg zzp'ers ontwijken of omarmen verplichte wetgeving. Wat doe jij? Volg jij de kwaliteitswet Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz)?

Wat is de Wtza ook al weer?

Per 1 januari 2022 gaat de Wet toezicht zorgaanbieders (Wtza) in en daarmee is de registratie van zzp-ers als zorgaanbieder verplicht. Alle zzpers komen in een lijst met zorgaanbieders te staan. Bestaande en nieuwe zzp-ers, met eigen cliënten of werkzaam als onderaannemer: iedereen moet zich melden. Met het melden laat de zzp'er in de zorg formeel weten dat hij/zij op de hoogte is van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de zorg (Wkkgz). Onderdeel van die verplichting is het registreren in een kwaliteitssysteem over de zorg die je geeft. Het doel van deze wet is dus dat de inspectie (IGJ) toezicht kan houden op de kwaliteit van zorg en bij jou langs kan komen. Zorg zzp'ers ontwijken of omarmen verplichte wetgeving. Wat ervaren zij?

De ene zzp'er baalt van verplichte wet- en regelgeving. De ander omarmt het. 

De reactie van de zzpers die we spraken gaat van enorme tegenzin tegen regels naar grote waardering voor de wetgeving in de zorg. Tegenzin omdat een ander bepaalt wat jij moet doen. En waardering omdat deze wetten je helpen bij het uitstippelen van je zorg. Wat zeggen ze erover?

  • Enkele zzp'ers benadrukken dat zij niet van verplichtingen houden. In hun beleving zorgt wet- en regelgeving voor administratielast en ligt het accent te veel op formele eisen en op verantwoorden. Iemand zegt: 'Ik heb mijn opleiding en houd mijn vak bij. Is dat niet genoeg? De zorg die ik geef is prima en gaat al 15 jaar goed”.  Een andere zzp'er zegt dat zij er wel mee aan de slag wil, maar door de hoeveelheid regels niet weet waar ze moet beginnen. Daardoor komt ze er ook niet aan toe om uit te zoeken wat er nodig is;
  • Andere zzpers vinden wet- en regelgeving juist heel erg prettig. Een zzp'er vertelt dat het hem een rustig gevoel geeft als hij aan de wet voldoet en als alles op orde heeft. Dan kan hij werken zonder zich zorgen te maken. 'Je weet aan welke beroepsnormen je moet voldoen', zegt een andere zzper. In haar werk volgt ze zoveel mogelijk de beroepsstandaarden. Ook de eisen uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), vindt deze zzper behulpzaam. In de handreiking voor zzpers staan alle eisen mooi op een rijtje. En veel daarvan zijn dingen die ze toch al doet zoals haar dossiers bijhouden, bijscholing doen en professionele standaarden volgen. Voor haar is de informatie en de aanwijzingen in het kwaliteitskader palliatieve zorg heel belangrijk. Wat vinden andere zorgprofessionals van dat kwaliteitskader palliatieve zorg, vroegen we ons af.

Zorgprofessionals komen niet toe aan het kwaliteitskader

Zorgprofessionals hebben geen moeite met voorschriften voor goede kwaliteit van zorg. Want daar gaat het om in de zorg. Een mooi voorbeeld daarvan is het kwaliteitskader voor palliatieve zorg dat in 2017 verscheen. Daarin staat wat cliënten en zorgprofessionals goede palliatieve zorg vinden. In 2021, drie jaar later, is onderzocht in hoeverre verpleegkundigen en verzorgenden dit kader kennen én gebruiken. In dit artikel staat dat 70% van de zorgverleners wel eens heeft gehoord van het Kwaliteitskader. En dat maar 34 procent de inhoud in redelijke of hoge mate kent. De rest gebruikt de informatie en handvatten uit dit kader niet. Wat maakt dat dit zo gaat?  Is er iets anders dat voorrang krijgt? Of is de meerwaarde niet duidelijk genoeg? Helaas is daar niet naar gevraagd. Wat denk jij?

Hoe voldoe je als zzper aan de wettelijke eisen van de Wkkgz

Zorg zzp'ers ontwijken of omarmen verplichte wetgeving. Waar moet je beginnen als je besluit een start te willen maken? In de handreiking over de verplichte Wkkgz staat dat het belangrijk is dat je aan kunt tonen dat je goede zorg verleent en je zorg verbetert. Dat laat je zien met een kwaliteitssysteem. Je zult waarschijnlijk ontdekken dat je al veel doet van wat moet. Bekijk dat maar eens in het basis kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.

Lees ook: Als kwaliteit jouw doel is, zet dat dan in je kwaliteitssysteem

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg