Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Als kwaliteit jouw doel

Als kwaliteit jouw doel is, zet dat dan in je kwaliteitssysteem

zorgaanbieder Nov 02, 2021

Kwaliteit van zorg is iets waar zorgprofessionals altijd mee bezig zijn; bewust en onbewust. Het zit in elk geval altijd in je hoofd.  Alleen komt het er niet van om je gedachten erover op te schrijven. Als kwaliteit van zorg jouw doel is, leg dat dan vast in een kwaliteitssysteem. Daarmee geef je nog meer richting aan je handelingen en de begeleiding van de cliënten. Een kwaliteitssysteem is voor zzp 'ers in de zorg ook nog eens verplicht. Die verplichting staat  in de Wkkgz. In dit artikel zetten we uiteen wat je in een kwaliteitssysteem vastlegt.

Wat is je eerste reactie op de vraag wat kwaliteit van zorg voor jou betekent?

Het kwaliteitssysteem gaat vanzelfsprekend over kwaliteit. Vraag; welke woorden en zinnen komen bij jou naar boven bij de vraag “wat versta jij onder goede zorg?’ Neem vijf minuten de tijd en zet het eerste dat in je opkomt op papier.  Daarmee heb je in korte tijd jouw pijlers voor goede zorg op een rijtje gezet. Als je dit hebt gedaan, zie je waar jij jouw keuzes op baseert over wat je wel en niet doet voor de cliënt. Als kwaliteit jouw doel is, mag dit best beschreven worden. Vraag ook eens aan je cliënten waar ze tevreden over zijn, want dat maakt het plaatje compleet. Op die manier hoor je wat kwaliteit van zorg voor hen is en ze zijn blij dat je om hun mening vraagt. Noteer de ideeën van de cliënten en neem die input mee in je doelen in het kwaliteitssysteem.

Met een kwaliteitssysteem voldoe je aan de eisen van de Wkkgz.

Je bent dus verplicht een kwaliteitssysteem te hebben volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) In de brochure voor zzp 'ers over deze kwaliteitswet lezen we het volgende:

"Het is belangrijk dat u als ZZP’er aan cliënten, verzekeraars en/of Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kunt aantonen dat u goede zorg verleent en op verbetering van uw zorgverlening gericht bent. Hiervoor dient u een kwaliteitssysteem in te richten."

Daarbij komt dat vanaf januari 2022 zzp 'ers in de zorg verplicht zijn zich te melden bij de Inspectie. De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) gaat dan in. Na jouw melding heeft de Inspectie jouw bedrijf  in beeld en val je onder hun toezichtkader. En met jouw aanmelding bevestig je dat je ook de kwaliteitseisen kent die voor jou gelden.

Wat maakt een kwaliteitssysteem waardevol en wat staat er in?

Een kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat je beschrijft wat je doet én hoe je dat doet. Het helpt je om de kwaliteit van jouw bedrijfsvoering te organiseren en te verbeteren. Het laat ook zien dat je op een gestructureerde wijze werkt aan jouw onderneming. Als kwaliteit van zorg ook jouw doel is, maakt een kwaliteitssysteem het makkelijker voor je. Daarin werk je onder andere de volgende punten uit:

  • De doelstellingen van jouw bedrijf;
  • De professionele standaarden, die je volgt;
  • De cliëntendossiers en de registratie van de resultaten;
  • De klachtenregeling en het melden van incidenten;
  • De manier waarop je veiligheid van je cliënten borgt;
  • En tenslotte geef je aan hoe je reflecteert op resultaten/klachten/incidenten en de verbeteringen die je doorvoert.

Als je deze punten hebt uitgewerkt en ook bijhoudt, dan heb je een hulpmiddel om aan jouw kwaliteit van zorg te werken. Kijk eens naar het kwaliteitssysteem van zzp-erindezorg.nl. Dan zie je welke zaken je daarin regelt. Bovendien voldoe je ermee aan de eisen die de Wkkgz aan jou stelt.

Wat als de inspectie toch onverwachts op bezoek komt.

De Inspectie kan iedere zorgaanbieder plotseling bezoeken en nagaan of zaken op orde zijn. Wat doet de Inspectie tijdens zo 'n bezoek?  De Inspectie bekijkt bijvoorbeeld of cliëntdossiers zijn bijgehouden. Dan zien ze of  je de voortgang van de zorg van je cliënten goed in beeld hebt.  Ook gaan ze na of de Wet zorg en dwang bekend is. Want je mag cliënten immers niet onnodig in hun vrijheid beperken. Het punt of  de zorgaanbieder genoeg leert van incidenten in de zorg komt ook aan de orde. En de vraag of cliënten en hun familie bij een klacht gebruik kunnen maken van een klachtenfunctionaris zal nooit ontbreken. Als de inspectie op basis van dit onderzoek opmerkingen heeft, dan kan ze bij voorbeeld verscherpt toezicht opleggen. De zorgaanbieder krijgt altijd wel de kans om binnen bepaalde tijd de tekortkomingen weg te nemen. Dat geeft natuurlijk wel spanning.

Lees ook

Wat is een kwaliteitssysteem voor zzp-ers in de zorg?

De Wtza laat zien: eisen voor zzp-ers gaan verder dan klachtenregeling

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg