Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De Wtza laat zien

De Wtza laat zien: eisen voor zzp-ers gaan verder dan klachtenregeling.

starten als zzp'er werken als zzp'er zorgaanbieder Aug 11, 2021

Lang werd door zzp-ers in de zorg gedacht dat het hebben van een klachtenregeling voldoende was. De Wtza laat zien: eisen voor zzp-ers gaan verder dan klachtenregeling. Vanaf 1 januari 2022 liggen de eisen aan zzp-ers in de zorg veel explicieter op tafel. Ik verwacht dat bemiddelaars en opdrachtgevers veel vaker zullen gaan vragen om bewijs dat je voldoet aan wet- en regelgeving. Dat is meer dan een klachtenregeling. 

Sinds 1 januari 2016 zijn de eisen al verscherpt

De eisen voor zzp-ers in de zorg zijn niet nieuw. Sinds 2016 liggen de regels waar een zzp in de zorg aan moet voldoen aan vast. Toen kwam de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een kwaliteitswet die van toepassing is op zzp'ers. Wat je moet regelen als zzp in de zorg gaat sinds 2016 veel verder dan een klachtenregeling. Het probleem is alleen geweest dat zzp-ers daar niet altijd van op de hoogte zijn. Om die reden hebben zzp-ers, bemiddelaars en opdrachtgevers vastgehouden aan hoe het voor 2016 was: een bewijs van een klachtenregeling is voldoende.

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? Eisen vanuit de WKKGZ voor zzp'ers

De Wtza laat zien wat de Wkkgz al eiste van zzp-ers

Per 1 januari 2022 komt hier nu verandering in. De Wtza doet dan haar intrede en die stelt een registratie van zzp-ers verplicht. Bestaande en nieuwe zzp-ers, met eigen cliënten of werkzaam als onderaannemer: iedereen moet zich melden. Met het melden moet de zzp-er in de zorg formeel bekennen dat hij/zij op de hoogte is van wet- en regelgeving. Daarmee verplicht de zzp-er zich als het ware om dit op orde te brengen. Buiten de klachtenregeling, komen daar dus nu veel wetten en regels bij.

Lees ook: Wat betekent de Wtza voor jou als zzp in de zorg?

Opdrachtgevers en bemiddelaars zullen vaker om bewijs gaan vragen

Het is mijn verwachting dat bemiddelende partijen en opdrachtgevers vanwege de Wtza vaker om bewijs zullen gaan vragen. Als zelfstandig werkende zorgverlener heb je aan een aantal eisen te voldoen. Het is logisch dat partijen waar jij werkzaam voor bent vaker uit zullen vragen of jij aan deze eisen gedacht hebt.

 • Aantoonbaar bevoegd en bekwaam;
 • De beschikking over een eigen opleidingsplan;
 • Correcte registratie van zorg;
 • De beschikking over een officieel kwaliteitssysteem;
 • Regelmatig reflecteren op jouw handelen via intervisie;
 • Bekend zijn met het werken met protocollen en richtlijnen;
 • Een klachten- en geschillenregeling;
 • Goede registratie en afhandeling van incidenten en calamiteiten;
 • Het volgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Bijhouden van een goed zorgdossier en zorgplan;
 • Goede inspraak en voorlichting voor de client;
 • Het regelmatig in kaart brengen van risico's;
 • Veilige omgang met medicatie en het hebben van een medicatiebeleid;

Als zzp-er in de zorg heb je te voldoen aan deze wet- en regelgeving. De bedoeling van dit soort regelgeving is dat jij leert en ontwikkelt op zo'n manier dat de zorg er beter van wordt. Zorg ervoor dat je deze eisen op orde brengt, zodat bemiddelaars en opdrachtgevers met jou kunnen blijven werken.

Lees ook: Aan de slag als zorg zzp-er? Let op bescherming en aansprakelijkheid

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg