Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat betekent de Wtza

Wat betekent de Wtza voor jou als zzp in de zorg?

starten als zzp'er werken als zzp'er zorgaanbieder Aug 09, 2021

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet Wtza van kracht. Deze wet is van toepassing op zzp-ers in de zorg. Of je al werkt als zzp-er of nog wil starten als zzp maakt in dit geval niet uit. Wat betekent de Wtza voor jou als zzp in de zorg? In dit artikel wat praktische punten.

Aantal nieuwe wetten vanaf 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 aanstaande treden een aantal wetten in werken. De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (aWtza) starten vanaf dat moment. Vanaf die datum zullen ook het Uitvoeringsbesluit WTZa en de Regeling jaarverantwoording WMG in werking treden. Voor jou als zzp-er in de zorg is de Wtza van belang. Er wordt van jou verwacht dat je je meldt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In september 2021 wordt bekend gemaakt welke vragen je dient te beantwoorden als je je wilt aanmelden. Jouw inschrijving zal opgenomen worden in het Landelijk register zorgaanbieders. Sta je al in dit register? Dan hoef je je niet opnieuw aan te melden. Zorg er wel voor dat je zeker weet dat je in het register staat, omdat je bij het uitblijven van een registratie een boete kunt krijgen.

Lees ook: Werken als zzp in de zorg? Dan is de Wtza op jou van toepassing

Wat betekent de Wtza voor nieuwe zzp-ers in de zorg?

Binnen drie maanden voordat je start met zorgverlening, moet je je als zzp-er in de zorg melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd. Je meld je bij het CIBG en die registreert jouw inschrijving. Deze inschrijvingen worden bekend bij de Inspectie en zijn bedoeld om deze controlerende instantie de mogelijkheid te geven om goed toezicht te houden. Melden doe je via de website toetredingszorgaanbieders.nl.

Lees ook: Wat is de Wtza? Meld je voordat je start als zzp-er in de zorg

Wat betekent de Wtza voor bestaande zzp-ers in de zorg?

ZZP-ers in de zorg waren niet in staat om een Wtzi (Wet Toelating Zorginstellingen) toelating te krijgen. Daarmee vielen ze niet onder de oude wetgeving, maar met de komst van de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) wel onder de nieuwe wet. Je dient je minimaal te registeren en in sommige gevallen dien je een vergunning aan te vragen. 

 • Werk je puur als zzp-er of binnen een samenwerkingsverband tot 10 personen, dan ben je verplicht je te melden;
 • Bij een samenwerkingsverband vanaf 10 personen of meer, ben je vergunningsplichtig.

Nu alvast melden als zzp in de zorg? Dat kan bij deze website.

Voldoen aan de Wtza: hoe zit het voor zzp-ers in de zorg?

Het doel van de Wtza is een verbetering van de zorgkwaliteit, door zorgaanbieders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt hierop toezicht. Zij bezoeken dan ook zzp-ers in de zorg. Als zzp-er in de zorg gelden er (kwaliteits)eisen voor zorgverlening en de verantwoordelijkheid die je hierbij draagt. Als zelfstandig werkende zorgverlener heb je aan een aantal eisen te voldoen. 

 • Aantoonbaar bevoegd en bekwaam;
 • De beschikking over een eigen opleidingsplan;
 • Correcte registratie van zorg;
 • De beschikking over een officieel kwaliteitssysteem;
 • Regelmatig reflecteren op jouw handelen via intervisie;
 • Bekend zijn met het werken met protocollen en richtlijnen;
 • Een klachten- en geschillenregeling;
 • Goede registratie en afhandeling van incidenten en calamiteiten;
 • Het volgen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Bijhouden van een goed zorgdossier en zorgplan;
 • Goede inspraak en voorlichting voor de client;
 • Het regelmatig in kaart brengen van risico's;
 • Veilige omgang met medicatie en het hebben van een medicatiebeleid;

Als zzp-er in de zorg heb je te voldoen aan deze wet- en regelgeving. De bedoeling van dit soort regelgeving is dat jij leert en ontwikkelt op zo'n manier dat de zorg er beter van wordt. Zorg ervoor dat je deze eisen op orde brengt, zodat je bestand bent tegen een controle.

Lees ook: Hoe voldoe je aan de Wtza verplichting als zzp in de zorg?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg