Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De Wtza en SBI

De Wtza en SBI codes. Hoe zit het precies?

zorgaanbieder Jan 19, 2022

Nu de Wtza van start is gegaan, zijn steeds meer zzp'ers in de zorg zich gaan verdiepen in hun SBI code. In dit artikel gaan we in op de Wtza en SBI codes. Hoe zit het precies?

Wat betekent de SBI code?

Ieder bedrijf in Nederland heeft een SBI code. Ook zzp'ers hebben een SBI code. SBI betekent Standaard BedrijfsIndeling en is vier of vijf cijfers lang. De indeling in SBI codes is bepaald door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met de SBI code valt af te lezen wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Je kunt dus via een SBI code zien in welke sector de ondernemer werkzaam is. In de zorg zijn SBI codes 86, 87 of 88 bedoeld voor de zorg- en welzijnssector.

De SBI code en de zorg

In de gezondheidszorg is er iets bijzonders aan de hand met de SBI code. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd kijkt namelijk naar jouw SBI code bij de KvK om te bepalen of jij onder hun toezicht valt voor de Wkkgz en de Jeugdwet. Deze twee wetten zijn vanaf 1-1-2022 samengekomen onder de Wtza. Een aantal SBI codes zijn voor de Inspectie van belang, omdat je daarmee verplicht in het register voor zorgaanbieders belandt: het zorgaanbiedersportaal (LRZa). Als zzp'er in de zorg is het belangrijk dat jij weet of jouw SBI code valt onder het toezicht van de Inspectie.

Niet alle SBI codes vallen onder toezicht van de Inspectie

Heb jij een SBI code beginnend met 86, 87 of 88? Dan vallen jouw activiteiten onder de zorg- en welzijnssector. Dit wil niet zeggen dat jouw activiteiten ook onmiddellijk vallen onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Inspectie houdt namelijk toezicht op een deel van de sector zorg en welzijn.

Samengevat

 • Alle activiteiten van zorg en welzijn vallen onder SBI codes 86, 87 of 88;
 • Niet alle SBI codes die beginnen met 86, 87 of 88 zijn voor de Inspectie van belang;

Lees ook: Moet je aan de Wkkgz voldoen als je die SBI code niet hebt?

Wkkgz + Jeugdwet = Wtza

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de uitvoering van kwaliteitswet Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en de Jeugdwet. Zij kijkt dus hierbij naar twee wetten. Deze twee wetten tezamen komen terug in de Wtza. De Inspectie houdt dus toezicht op de zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen de Wkkgz + Jeugdwet = de Wtza.

De SBI codes die beginnen met 86, 87 en 88 hebben onder andere betrekking op ziekenhuizen, medische en tandheelkundige praktijken, geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke opvang, kinderopvang en welzijnszorg. Deze organisaties gaan verder dan de Wkkgz en de Jeugdwet. Niet alle SBI codes die beginnen met 86, 87 en 88 zijn dus voor de Inspectie van belang.

Waar komen de eisen voor zzp'ers vandaan? Eisen vanuit de WKKGZ voor zzp'ers

Welke SBI codes horen wel bij de Wtza?

Heb jij een SBI code die start met 86, 87 en 88? Dan is de kans groot dat je onder de Wtza valt. De koppeling tussen een SBI code en de Wkkgz werd beschreven in een handreiking, met als titel 'Val ik onder de Wkkgz?'.

Welke SBI codes horen niet bij de Wtza?

Binnen de SBI codes die starten met 86, 87 en 88 zijn een aantal codes die wel starten met 86, 87 en 88, maar níet op de Wtza van toepassing zijn.

 • 86.92.2 Arbobegeleiding en re-integratie;
 • 86.92.3 Preventieve gezondheidszorg;
 • 86.92.9 Samenwerkingsorganen gezondheidszorg en ondersteunende diensten;
 • 88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen;
 • 88.10.3 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten;
 • 88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk;
 • 88.99.2 Maatschappelijk werk;
 • 88.99.3 Lokaal welzijnswerk;
 • 88.99.9 Overig maatschappelijk advies, huizen en samenwerkingsorganen welzijn

Deze activiteiten vallen dus wel onder SBI codes die starten met 86, 87 en 88, maar vallen niet onder de Wtza en het toezicht van de Inspectie.

Check of jouw inschrijving goed vermeld staat

Het is belangrijk dat je checkt of jij goed ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en het Zorgaanbiedersportaal.

 • Staan jouw activiteiten goed vermeld in het register van de Kvk?
 • Sta jij als zorgaanbieder vermeld in het Zorgaanbiedersportaal?

Lees ook: Inschrijven als zzp'er in de zorg? Dit zijn de stappen.

Alleen zorgaanbieders die een SBI code hebben die hoort bij de Wtza, worden toegelaten in het Zorgaanbiedersportaal. Heb je een SBI code die er niet bij hoort? Dan zul je merken dat je je niet in kunt schrijven als zorgaanbieder. Stond je de afgelopen jaren al in het zorgaanbiedersportaal vermeld met een SBI code die niet bij de Wtza hoort? Dan is deze per 1 januari 2022 met de komst van de Wtza automatisch verwijderd.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg