Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
ski code wkkgz

Moet je aan de Wkkgz voldoen als je die SBI code niet hebt?

zorgaanbieder Nov 05, 2021

ZZPers in de zorg zijn aan de slag met het zichzelf voorbereiden op de Wtza. Hierbij checken zij onder meer hun SBI code in de KvK. Klopt die wel? We weten namelijk dat de kwaliteitswet Wkkgz op een bepaalde groep zzp-ers in de zorg van toepassing is. Moet je aan de Wkkgz voldoen als je die SBI code niet hebt?

Wkkgz en SBI code

De kwaliteitswet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) verlangt ook van de zzper in de zorg dat deze aan wet- en regelgeving voldoet. Hiermee is de Wkkgz een belangrijke wet die nogal wat eisen stelt aan de veiligheid en kwaliteit van zorg die je levert. Het is belangrijk om met die eisen aan de slag te gaan. Daarbij hoort natuurlijk wel dat je weet óf je onder de Wkkgz valt.

Lees ook: Eisen vanuit de Wkkgz: waar moet je aan voldoen als zzp'er?

Iedere zzper heeft een SBI code bij de KvK. De SBI code van de Kamer van Koophandel biedt de organisatie een indeling naar sector. Zo ook de zorgsector, naast bijvoorbeeld landbouw of industrie. In feite is de SBI code voor de zzper een soort van nummer die je vertelt bij welke sector je hoort. Van ondernemers wordt verwacht dat zij zelf in de gaten houden of hun activiteiten passen bij de indeling binnen het KvK bestand.

Bepaalde SBI codes zijn gekoppeld aan de Wkkgz

In 2016 is met de komst van de Wkkgz het idee ontstaan om de Wkkgz te koppelen aan een groep van zorgondernemers in het KvK bestand. Dit helpt namelijk om helder te krijgen óf je aan de Wkkgz moet voldoen. De koppeling tussen een SBI code en de Wkkgz werd in 2017 formeel beschreven in een handreiking, met als titel 'Val ik onder de Wkkgz?'.

In deze handreiking valt te lezen dat 'in ieder geval' (dus niet uitsluitend) de bedrijven met SBI codes 47.73 (apotheken), 47.74 (medische orthopedische artikelen), 86 (gezondheidszorg), 87 (zorg met overnachting) en 96.02(schoonheidsverzorging) verplicht zijn aan de slag te gaan met de Wkkgz. Stel jezelf dus de vraag 'Val ik onder de Wkkgz?'.

Moet je aan de Wkkgz voldoen als je die SBI code niet hebt?

Stel nu dat je wel werkzaam bent in de zorg, maar niet ingeschreven staat bij een van de vijf SBI categorieën. Moet je dan nog steeds aan de Wkkgz voldoen? Het antwoord daarop is ja. De koppeling tussen de Wkkgz en de KvK is niet meer dan ondersteunend bedoeld. Het helpt de personen die bij de KvK ondernemers in de zorg inschrijven en het heeft de Inspectie geholpen om een melding te ontvangen (van de KvK) als er een nieuwe aanmelding op die SBI codes was.

De Wkkgz heeft echter in haar wettekst niets geschreven over SBI en de KvK. Dat komt omdat de inhoud van het werk bepalend is of jij moet voldoen aan de Wkkgz. De SBI categorieën binnen de KvK zijn niet bepalend voor jouw verplichtingen rondom de Wkkgz. Jouw eigen werkzaamheden zijn dat. Als je een SBI code hebt die niet onder de 'Wkkgz SBI' codes valt, maar je wél op de inhoud werk doet dat onder de Wkkgz valt, dan raden wij je aan om je SBI code aan te passen. Op die wijze ga je mee in de ontwikkeling van een groep ondernemers die sowieso iets met de Wkkgz zal moeten.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg