Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Als zzp-er in de

Als zzp-er in de zorg heb je alleen meldplicht, geen vergunningplicht

zorgaanbieder Jan 26, 2022

Wat moet je met de Wtza doen als zzp'er in de zorg? In dit artikel gaan we in op een belangrijk onderwerp, namelijk de meldplicht voor zorgaanbieders. Ook zzp'ers in de zorg moeten hieraan voldoen. Als zzp-er in de zorg heb je alleen meldplicht, geen vergunningplicht.

Wat is de Wtza?

De Wtza is een nieuwe wet die op 1 januari 2022 is ingegaan. Deze wet heeft tot doel om alle zorgaanbieders in kaart te brengen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Hierdoor kan er beter toezicht gehouden worden of jij aan de Wkkgz voldoet. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) is de kwaliteitswet in de zorg. Als zzp-er in de zorg heb je aan de Wkkgz en de Wtza te voldoen. Je bent verplicht je te melden bij de Inspectie en moet aan de slag met wet- en regelgeving. De Wtza is daarmee een wet die zzp'ers in de zorg dwingt om zich te melden bij de Inspectie én daarmee bevestigen dat ze de wet- en regelgeving kennen.

  • Werk je voor een zorgorganisatie? Dan ben je onderaannemer. Je moet dan voldoen aan de meldplicht omdat je wordt gezien als zorgaanbieder;
  • Heb je eigen cliënten met wie je een zorgovereenkomst afsluit? Ook dan moet je voldoen aan de meldplicht omdat je gezien wordt als zorgaanbieder.

Na jouw melding kom je terecht in het Zorgaanbiedersportaal. Hier staan alle zorgaanbieders in die aan wet- en regelgeving te voldoen hebben. De IGJ controleert of zorgaanbieders die in het portaal staan aan wet- en regelgeving voldoen.

Lees ook: Inschrijven als nieuwe zzp'er in de zorg? Dit zijn de stappen.

Hoe zit het met meldplicht en vergunningplicht?

In het verleden was er niet zoiets als een meldplicht voor zzp'ers in de zorg. Onder de voorganger van de Wtza, de Wtzi, was er alleen een vergunning mogelijk voor zorginstellingen. Dit heette een 'Wtzi-toelating'. Je had daar minimaal 2 of meer zorgverleners voor nodig. Zzp'ers in de zorg zijn echter zelfstandig actief, in hun eentje. Om die reden konden zzp'ers in de zorg geen Wtzi toelating krijgen, als ze er één wilden. Hierdoor konden zij geen 'Wtzi toelating' krijgen die bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het krijgen van een contract met een zorgverzekeraar. Het krijgen van een contract is dan ook niet eenvoudig geweest voor een zzp'er in de zorg. Met de meldplicht uit de Wtza horen zzp'ers er nu ook officieel bij en hebben zij een officiële plek gekregen tussen alle andere organisaties. Dit is goed voor de positie van zzp'ers in de zorg, maar het is ook een extra signaal dat je aan de slag moet met wet- en regelgeving.

Wanneer heb je een vergunning nodig?

Als zzp-er in de zorg heb je geen Wtza vergunning nodig. De meldplicht is voldoende. Op het moment dat je met 10 personen of meer gaat samenwerken in een gezamenlijke organisatie, zoals bijvoorbeeld een coöperatie, dan is er wel een vergunning nodig.

Lees ook: Wanneer gaat de meldplicht over in vergunningplicht?

'ZZP'ers in de zorg hebben alleen een meldplicht'

Bij sommige zzp'ers in de zorg is het beeld ontstaan dat na de melding bij de Inspectie, je verder niets meer hoeft te doen. Zij kijken in het Zorgaanbiedersportaal en als ze zien dat ze erin staan, wordt er gedacht dat het dan 'klaar' is. Dit komt door het woord 'meldplicht' en doordat de informatievoorziening aan zzp'ers in de zorg soms tekort schiet. Zo komt het voor dat zzp'ers te horen krijgen dat "zzp'ers in de zorg alleen een meldplicht hebben en verder niets hoeven te doen".  Alsof een inschrijving in het Zorgaanbiedersportaal of een check op de inschrijving de enige actie is die je moet nemen. Dit is niet het geval. Hoe moet je dit lezen?

  • ZZP'ers in de zorg hebben 'alleen een meldplicht', geen vergunningplicht;
  • Nadat je jezelf gemeld hebt, ben je zichtbaar voor de Inspectie en heb je te voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Je hebt dus niet 'alleen een meldplicht', maar moet ook aan de slag met jouw zorgonderneming!

Het Zorgaanbiedersportaal is geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel waarbij jezelf inschrijven het enige doel is. Als je in het Zorgaanbiedersportaal vermeld staat, hoor je aan de slag te zijn met wet- en regelgeving. Als zzp-er in de zorg heb je aan nogal wat wet- en regelgeving te voldoen. ZZP-erindezorg.nl ondersteunt zzp'ers hierbij met het Wtza abonnement.

Lees ook: Je voldoet niet aan de Wtza en Wkkgz met alleen een klachtenregeling

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg