Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Leidraad Veilige Zorgrelatie toegevoegd

Leidraad Veilige Zorgrelatie toegevoegd aan kwaliteitssysteem

zorgaanbieder Apr 01, 2022

ZZP-erindezorg.nl heeft de Leidraad Veilige Zorgrelatie toegevoegd aan het kwaliteitssysteem. Dit doen we op verzoek van een van onze abonnees, die via de Inspectie geattendeerd werd op het belang van de Leidraad. Wat is de Leidraad precies en waarom moet je hieraan voldoen?

Wat is de Leidraad Veilige Zorgrelatie?

De Leidraad Veilige Zorgrelatie biedt instructie over hoe te handelen als zorgmedewerker bij grensoverschrijdend gedrag. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij het onderwerp op de agenda zetten en dat zij weten hoe te handelen. Het doel hierbij is dat grensoverschrijdend gedrag of mishandeling tegen de cliënt wordt voorkomen.

Lees ook: Aandacht voor veilige zorgrelaties. Hoe bewaak jij veilige zorg?

Als zzp'er ben je zorgaanbieder

Alle zzp'ers in de zorg zijn zorgaanbieder. Of je nu eigen cliënten hebt of als onderaannemer aan het werk bent; je valt onder de meldplicht van de Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) en de kwaliteitswet Wet kwaliteit, klachten geschillen in de zorg (Wkkgz). Op het moment dat je jezelf via het CIBG inschrijft bij de Inspectie, kom je terecht in hun bestand. Of je hierin staat kun je zien op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), ook wel Zorgaanbiedersportaal genoemd. Omdat je zorgaanbieder bent, ben je ook verplicht je te houden aan de Leidraad Veilige Zorgrelatie.

Brief vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

We krijgen meldingen van onze abonnees dat zij na hun inschrijving een brief krijgen van de Inspectie. Eén van de passages van deze brief gaat over de Leidraad Veilige Zorgrelatie. De Inspectie schrijft dat je verplicht bent om melding te doen van grensoverschrijdend gedrag van medewerkers of vrijwilligers. Hiermee wijst te Inspectie jou op de verplichtingen die je hebt als zorgaanbieder. 

Leidraad Veilige Zorgrelatie toegevoegd aan kwaliteitssysteem

Het basis kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.nl wordt voortdurend doorontwikkeld om te blijven voldoen aan de eisen die aan jou worden gesteld. We hebben in het kwaliteitshandboek onder '50' en dan 50.2.2. de Leidraad Veilige Zorgrelatie toegevoegd. Je vindt hier zowel de link naar de samenvatting van de Leidraad als de gehele Leidraad zelf. Inloggen op ons kwaliteitssysteem doe je hier. Jezelf aanmelden voor een abonnement kan hier.

Lees ook: Cliënten rekenen op veilige zorgrelaties. Wat regel je nu al?

Wanneer moet je melden bij de Inspectie?

Naast een calamiteit en ontslag wegens disfunctioneren, moet ook geweld in de zorgrelatie verplicht gemeld worden bij de Inspectie. Wat wordt er verstaan onder geweld in de zorgrelatie? Het ‘seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met de cliënt, alsmede geweld jegens een cliënt door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling werkzaam is, dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van de instelling verblijft.’ - artikel 11 van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bij ‘geweld’ wordt gedacht aan mishandeling in de zin van het Wetboek van Strafrecht, maar ook gevallen waarin iemand een ander door geweld, door bedreiging of anderszins dwingt iets te doen, iets niet te doen of te accepteren.

Wat wordt er van jou verlangd?

De kern van de Leidraad Veilige Zorgrelatie is dat je handelt in het geval van geweld in de zorgrelatie. Je dient ervoor te zorgen dat jouw deskundigheid op orde is. Dat je aan de bel trekt op het moment dat je merkt dat er sprake is van geweld, misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Actie ondernemen en het stappenplan volgen is jouw verantwoordelijkheid als zorgaanbieder en zorgmedewerker. Tenslotte wordt van jou verwacht je dat leert en verbeterd binnen dit proces. Reflecteren op je eigen handelen en het uitzetten van eigen verbeteracties hoort hierbij.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg