Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Aandacht voor veilige zorgrelaties

Aandacht voor veilige zorgrelaties. Hoe bewaak jij veilige zorg?

zorgprofessional Sep 29, 2021

Heb jij als zzp-er in de zorg voldoende aandacht voor veilige zorgrelaties? Als zzp-er in de zorg moet jij goed om kunnen gaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door andere een professional of vrijwilliger. Je moet dit gedrag tegen een cliënt ook kunnen voorkomen. Aandacht voor veilige zorgrelaties is confronterend. Want wat zeg je tegen een collega die grensoverschrijdend gedrag laat zien. Je eigen handelen kun je bijsturen, maar een collega confronteren die professionele grenzen overschrijdt is lastig. Hoe bereid je jezelf daarop voor?

Wanneer is iets grensoverschrijdend gedrag?

Waarschijnlijk heb je grensoverschrijdend gedrag al vaker gezien bij een collega. Je weet altijd direct dat er iets niet goed is. Toch denken we bij grensoverschrijdend gedrag vooral aan mishandeling, seksuele intimidatie of diefstal. Er is een groot grijs gebied, waarin er geen sprake is van mishandeling, maar waar de zorg overduidelijk niet goed is. Hoe beoordeel jij de volgende situaties?

  • Een meneer met dementie als een klein kind bestraffend toespreken, als deze niet blijft zitten bij de maaltijd. Is dat opvolgen van een omgangsadvies of grensoverschrijdend gedrag?
  • Een cliënt met psychiatrische problematiek een natte doek over het hoofd leggen, waardoor deze minder agressief is tijdens de verzorging. Is dat mishandeling?
  • Een mevrouw die intensieve somatische zorg nodig heeft, bloot op bed laten liggen om ‘even’ een collega te helpen. Welke grens overschrijd je dan als zorgprofessional?

Bovenstaande voorbeelden komen uit de Leidraad Veilige Zorgrelatie .In deze leidraad vind je heel veel goede informatie over dit onderwerp. Maar wat kan je nog meer doen?

Met je eigen ethische bril, zie je jouw grenzen beter

Denk aan de collega die woedend reageert op een bewoner met dementie die schreeuwt en constant beweegt. En waar medebewoners ook veel last van hebben. Als je dit gedrag ziet bij de collega, begrijp je haar  misschien wel. Maar jij hebt ook een opvatting over de manier waarop je collega's met cliënten om horen te gaan.  Stel jezelf die vraag in zo'n situatie. Met het antwoord op die vraag kan je een weloverwogen afweging maken over wat je moet doen.

Als je je nog verder wil verdiepen in 'ethiek in de zorg' lees dan  Wat is ethiek in de zorg? | Kennisplein Zorg voor Beter

Aandacht voor veilige zorgrelaties via de beroepscode

De Beroepscode bevat de waarden en normen van jouw  beroepsgroep. Het gaat over de rol van de professional met het oog op de kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten. Het is een leidraad over  het handelen als professional. Bij twijfels over wat je moet doen in een bepaalde situatie, is het nuttig om de beroepscode erop na te slaan. De code biedt je handvatten om in complexe situaties een weloverwogen afweging te maken.  Goede en veilige zorg bieden is de kern van jouw professionaliteit.

Voldoen aan de vergewisplicht helpt

Als je een vervanger hebt tijdens je vakantie, wil je dat deze goede en veilige zorg biedt. Daar moet je zeker van zijn.  Je hebt als zzp 'er de vergewisplicht. Dat betekent dat je onderzoek doet naar het  arbeidsverleden en de bevoegd- en bekwaamheden van je vervanger.  Dan weet je of een vervanger bevoegd en bekwaam is en niet in het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn  staat. Dit register geeft informatie over zorgverleners met een aantekening.

Lees ook: Wat is de vergewisplicht en wat betekent dit bij zzp'ers in de zorg?

De Wkkgz wijst je de weg

De Wkkgz bepaalt dat je wettelijk verplicht bent grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Je bent verplicht grensoverschrijdend gedrag richting een cliënt te melden. Het gaat over alle vormen van geweld inclusief seksueel misbruik of seksueel en grensoverschrijdend gedrag richting een cliënt. Hier vind je informatie over melden; wanneer moet je melden, welke stappen zet je en wat er gebeurt met de melding.

Lees ook de meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling en het V&VN-stappenplan

Aandacht voor veilige zorgrelaties door te reflecteren

Anderen aanspreken is best lastig, maar je kunt er beter in worden. Bespreek je ervaringen met  grensoverschrijdend gedrag in intervisie. Reflecteren geeft inzicht en je krijgt ideeën hoe je kunt handelen. Zoek collega zzp 'ers, die ook belang hechten aan de veilige zorgrelatie en ga aan de slag.  Je kan één keer of vaker afspreken om beter te worden in het reageren op grensoverschrijdend gedrag.

Wij kunnen je op weg helpen bij het zelf organiseren van reflecteren. Heb je interesse klik hier voor informatie en/of een telefonisch informatiegesprek.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg