Nu aansluiten

Intervisie voor ZZP'ers in de zorg

Maak jij al gebruik van de mogelijkheden van intervisie?

Herken je dit?

  • Wil je af en toe ontsnappen aan de waan van de dag, om stil te staan bij werkervaringen?
  • Raak je zo nu en dan betrokken bij een incident, waar je goed over na moet denken?
  • Kom je niet toe aan het bespreken van ernstige dilemma’s, maar wil je dat wel?
  • Heb je behoefte aan de mening van een collega over een lastige kwestie met een client?

Gerben

" Mijn werk is interessant omdat geen client hetzelfde is. Daarbij kom ik steeds complexere zorgvragen tegen. Door gebruik te maken van de mogelijkheden van intervisie, werk ik aan mijn eigen professionalisering. Bovendien ontwikkel ik zo de kwaliteit van mijn zorg".

Maak gebruik van de mogelijkheden van intervisie!

Intervisie biedt de mogelijkheid om van je werkervaringen te leren. Je vergroot daarmee je deskundigheid in complexe situaties.  Ook voldoe je aan de wettelijke verplichting om te leren van je werkervaringen en daarmee de kwaliteit van jouw zorg te verhogen. Met intervisie kun je beter worden in jouw vak.

Wat is het belang van intervisie voor zzp-ers in de zorg?

Met intervisie voldoe je aan de eisen van de wet als zorgaanbieder. In 2016 kwam de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz). In die kwaliteitswet staat wat zzp-ers als zorgaanbieder verplicht zijn te regelen. Met intervisie voldoe je aan de eis om regelmatig te reflecteren op jouw handelen en te leren van incidenten en calamiteiten.

Met intervisie laat je zien, dat je aan de kwaliteit van jouw zorg werkt. Wat je leert bij intervisie, leg je vast en sla je op in je kwaliteitssysteem. Daarmee is zichtbaar dat je aan de kwaliteit van jouw zorg werkt. Je kunt aantonen dat je op een goede manier zorg verleent en op verbetering gericht bent.

Wat is intervisie?  

Intervisie is een onderzoekend gesprek over jouw werkervaringen als zorgprofessional.  In intervisie onderzoek je één concreet werkprobleem. We luisteren naar je verhaal en stellen vragen. Daarna kijken we met een helikopterblik naar de gebeurtenis. Daardoor zie je verbanden, knelpunten en krijg je nieuwe inzichten.  Zodoende ontdek je andere manieren om iets aan te pakken. Daarmee kun je aan de slag.

Wat heb je aan intervisie?

Je wordt beter in het omgaan met dilemma’s.

Je leert onderbouwde besluiten te nemen.

Jouw kennis en ervaring komen beter in beeld.

De kwaliteit van jouw zorg verbetert.

Je kan anderen laten zien dat je investeert in leren en verbeteren.

Jouw grote betrokkenheid bij je vak wordt zichtbaar.

Bij  intervisie heb ik geleerd situaties met meer afstand te bekijken en mijn eigen inschattingen meer te gebruiken. Dat geeft mij meer grip op onverwachte situaties. Met haar aanpak haalt de intervisie expert de wijsheid van mij en mijn collega's naar boven en voegt ook iets toe met haar vragen. - Ingrid, zzp-er in de zorg

Welke soorten intervisie zijn mogelijk?

Begeleide intervisie bij incidenten en calamiteiten

Bij begeleide intervisie zoals verplicht in de Wkkgz reflecteer je op een onverwachte en lastige situatie.  Nauwgezet onderzoeken we die situatie met elkaar.

Daarmee krijg je zicht op de cruciale momenten, waar we over doordenken. De leermomenten en verbeterpunten worden daardoor duidelijk. Dat beschrijven we in een verslag.

Begeleide intervisie in een groep collega zzp'ers

 Bij begeleide intervisie reflecteer je met een groep collega’s op een lastige of uitdagende werkervaring. Die werkervaring onderzoeken we met elkaar.

We bespreken wat opvalt, wat cruciaal is en waar we nader bij stil willen staan. Daardoor kunnen we inzichten,  leermomenten benoemen en andere manieren om iets aan te pakken.

Zelf organiseren van intervisie met zzp collega’s

Als je reflecteren met collega's zelf wil organiseren, dan helpen we je op weg.  We bespreken de aanpak met je en bespreken bruikbare werkvormen.

Daarmee kun je met je collega's aan de slag. Zorg ervoor dat je een verslag van de intervisie opmaakt, voor jouw administratie. Het is belangrijk dat je kunt bewijzen dat je aan intervisie doet.

Overweeg jij ook om aan intervisie te gaan doen?

Meld je aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Aanmelden

10 vaak gestelde vragen over intervisie

10 vaak gestelde vragen over intervisie