Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Cliënten rekenen op veilige

Cliënten rekenen op veilige zorgrelaties. Wat regel je nu al?

zorgaanbieder zorgprofessional Oct 05, 2021

Aandacht voor veilige zorgrelaties is broodnodig , want je hebt een cruciale rol in het voorkómen van én het omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door collega's. Bereid je erop voor en wees waakzaam. Cliënten rekenen op veilige zorgrelaties. In dit artikel lees je wat je kan én moet doen.

Wat is jouw belofte aan jouw cliënten?

Cliënten en hun familie moeten kunnen vertrouwen dat zij in veilige handen zijn. Zij gaan daarvan uit. Maar het kan zijn dat je er met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd wordt. Als dat gebeurt,  verwachten cliënten dat je in actie komt. Dat betekent dat je het grensoverschrijdend gedrag bespreekt, onderzoekt en een melding doet bij de Inspectie. Als zzp-er heb je wat te doen om er zelf niet bij betrokken te raken. De vergewisplicht wijst je daarin de weg.

Lees ook: Is een VOG verplicht als ZZP in de zorg?

De vergewisplicht. Voorkom betrokkenheid bij grensoverschrijdend gedrag

Je zorgt er uiteraard voor dat jij zelf verantwoorde zorg biedt. Maar hoe weet je dat een zorgprofessional die jou vervangt tijdens je vakantie te vertrouwen is?  Hoe vergewis je je hiervan? Dat doe je zo.

Lees ook: Wat is de vergewisplicht en wat betekent dit bij zzp'ers in de zorg?

Hoe ga je om met grensoverschrijdend gedrag van een collega? 

Wat jouw rol precies is, hangt af van jouw verantwoordelijkheid voor de betrokken zorgverlener. Heb jij deze zorgverlener als collega zzp-er, dan moet je beschikken over een eigen procedure en deze in werking zetten. Als je als onderaannemer werkt, dan volg je de procedure van de zorgorganisatie. Maar in alle gevallen is het goed om te weten wat je te doen staat. Wat is in grote lijnen de procedure die je volgt?

Cliënten rekenen op veilige zorgrelaties. Hoe ga jij om met agressie?

Je komt terug van vakantie en je hoort dat jouw vervanger de client heeft geslagen. Dit is een vreselijke situatie, maar het kan voorkomen. Dan moet je direct weten wat je moet doen. Als je een stappenplan voor 'veilige zorgrelaties' hebt kun je snel in actie komen. Als je nog geen procedure hebt, maak er dan een met behulp van  de Leidraad Veilige zorgrelaties. In een procedure voor veilige zorgrelaties bevat de volgende stappen, die jij zelf verder uitwerkt. Gebruik daar de eerder genoemde leidraad bij.

  • Hoe verloopt het gesprek met de client? Allereerst moet de client zijn of haar verhaal kunnen doen in een veilige omgeving. Wat veilig is, bepaalt de client;
  • Wat bespreek je in gesprek met de betrokken vervanger? Dat gesprek voer jij zelf om die kant van het verhaal te horen.  Als er mogelijk sprake is van strafbaar gedrag, dan wordt de politie erbij betrokken;
  • Wanneer meld je bij de Inspectie? Geweld in de zorgrelatie of calamiteiten moeten altijd gemeld worden en onderzoek is vereist. Zie ook de Wkkgz.  De primaire verantwoordelijkheid voor dit onderzoek ligt bij jou;
  • Hoe onderzoek je de situatie? Verzamel meer feiten over wat er is gebeurd en de mogelijke oorzaken. Maak een analyse, want die heb je nodig bij vervolgstappen;
  • Op welke wijze organiseer nazorg en opvang voor de client (en naasten)? Een situatie van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling heeft impact op cliënt en familie. Ga bij het organiseren van nazorg vooral uit van de behoeften van de client (en naasten).

Openheid, veiligheid en structurele aandacht voor dit thema zijn belangrijk. Zodat jouw cliënten erover durven praten en grenzen kunnen aangeven. En dat jij zelf bij kan dragen aan het voorkomen er van.

Lees ook Aandacht voor veilige zorgrelaties. Hoe bewaak jij veilige zorg?

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg