Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Hoe breng je risico

Hoe breng je risico's in kaart als zzp'er in de zorg?

zorgaanbieder Aug 26, 2022

Als zzp'er in de zorg wordt van jou goede en veilige zorg verwacht. De kans op fouten zo klein mogelijk maken, houdt de zorg zo veilig mogelijk. Om die reden is het inventariseren van risico's gebruikelijk. Deze spelregel geldt ook voor jou als zorgaanbieder. Hoe breng je risico's in kaart als zzp'er in de zorg?

Leren en verbeteren door risico's in kaart te brengen

Door beducht te zijn op risico's, neemt de kans op fouten af. Het in kaart brengen van de risico's binnen jouw bedrijf hoort bij het sturen op veiligheid, zoals de Inspectie dit ook in haar toetsingskader heeft staan. Hoe jij naar de risico's in jouw bedrijf kijkt, moet opgenomen zijn in een kwaliteitssysteem. Het nut van zo'n kwaliteitssysteem is dat jij steeds meer leert en jouw zorg kunt verbeteren. Dit draagt bij aan goede en veilige zorg en dat is nu precies de bedoeling van een kwaliteitssysteem. Als je risico's in kaart brengt als zzp'er in de zorg, bied je jezelf de mogelijkheid om te leren en verbeteren.

Welke eisen stellen keurmerken over risico's?

Het inventariseren van risico's binnen jouw onderneming, maakt onderdeel uit van de HKZ norm voor zzp'ers in de zorg. Het KIWA keurmerk heeft geen aparte eis opgenomen over risico inventarisatie. Om het HKZ keurmerk te kunnen behalen wordt verwacht dat je minimaal eenmaal per jaar de risico’s en mogelijkheden van jouw zorgÔÇÉ en dienstverlening in kaart brengt. Over welke onderwerpen hebben we het in het geval van risico?

  • Het risico dat jouw continui╠łteit van zorgÔÇÉ en dienstverlening onderbroken wordt;
  • Risico's op het gebied van clie╠łnt of patie╠łntveiligheid;
  • Het risico op een datalek, zoals bij informatiebeveiliging;
  • Schending van de privacy van opdrachtgevers en clie╠łnten;
  • Het gebruik van medische apparatuur dat tekort schiet;
  • Een onveilige werkomgeving;
  • Het niet opvolgen van geregistreerde incidenten en klachten;
  • Risico's ten aanzien van jouw eigen veiligheid;
  • Het niet beschikken over de benodigde verzekeringen;

Het basis kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.nl heeft voor bovenstaande onderwerpen documentatie opgenomen, zodat zzp'ers hiermee aan de slag kunnen.

Hoe breng je risico's in kaart als zzp'er in de zorg?

Het is niet eenvoudig om risico's in kaart te brengen. Je moet namelijk nadenken over wat je wat nog niet weet. Nog niet ziet. Het voorspellen van wat er verkeerd zou kunnen gaan in jouw bedrijf is nodig om risico's in kaart te brengen voor jezelf. Dat is altijd maatwerk, want iedere zzp'er in de zorg doet het net een beetje anders. Binnen het kwaliteitssysteem van ZZP-erindezorg.nl hebben we een aantal formats opgenomen die bijvoorbeeld voor de werkomgeving een aantal vragen stellen. Wil je met ons handboek aan de slag? Dan kun je hier een abonnement afsluiten.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg