Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wat is de bedoeling

Wat is de bedoeling van een kwaliteitssysteem?

wkkgz wtza May 09, 2022

Steeds meer zzp'ers in de zorg gaan door de Wtza actief aan de slag met de Wkkgz en Jeugdwet. Een goede ontwikkeling, omdat dit bijdraagt aan het zorgondernemerschap en je jezelf daarmee onderscheid van collega's in loondienst. Voor veel zzp'ers in de zorg is de verplichting van een kwaliteitssysteem nieuw. Om die reden besteden we er bij ZZP-erindezorg.nl aandacht aan. Wat is de bedoeling van een kwaliteitssysteem?

Waarom is dit belangrijk? 

Voor echte zelfstandig ondernemers in de zorg zal altijd ruimte zijn, zo is onze verwachting. Daarbij is het wel van belang om jezelf te onderscheiden als ondernemer én je anders te gedragen als een zorgmedewerker in loondienst. Dit is goed mogelijk als je de spelregels van de Belastingdienst en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) volgt. Sinds de komst van de Wtza wordt zzp'ers in de zorg op het hart gedrukt om met kwaliteit aan de slag te gaan. Een kwaliteitssysteem is hierbij het meest belangrijke dat je op kunt pakken.

Lees ook: De Wtza biedt 3 concrete kansen voor zzpers in de zorg

Voor veel zzp'ers is een kwaliteitssysteem nieuw

De afgelopen maanden krijgen we veel vragen binnen over de nut en noodzaak van een kwaliteitssysteem. Tijdens de bijeenkomsten en webinars die we geven merken we dat voor veel zzp'ers in de zorg een kwaliteitssysteem nieuw is. Dat is logisch. In loondienst had je vooral te maken met je beroep. Bevoegd en bekwaam blijven was vaak het enige onderwerp dat echt van jezelf was. De organisatie zorgde voor een kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld via een kwaliteitshandboek, protocollen en/of richtlijnen. Nu je sinds 1 januari zelf als zorgaanbieder wordt gezien heb je een eigen verantwoordelijkheid om met een systeem van kwaliteit aan de slag te gaan. Als we zzp'ers eenmaal uitleg gegeven hebben, merken we dat er veel energie en enthousiasme naar dit onderwerp gekeken worden. Onbekend maakt dus onbemind. Omdat veel zzp'ers liever afzien van de verplichting van een kwaliteitssysteem, merken we dat dienstverleners nog weleens het belang van de Wtza en een kwaliteitssysteem afzwakken. We adviseren je om daar niet in mee te gaan.

Lees ook: Waarom vertelt jouw dienstverlener dat de Wtza wel meevalt?

Hoe ingewikkeld moet het worden?

Als je met zorgmedewerkers in gesprek gaat over een kwaliteitssysteem dan is vaak het beeld dat een kwaliteitssysteem een lange rij mappen is in een afgesloten kast. Dit is wat sommige zorgorganisaties ervan gemaakt hebben en is geen 'werkend' kwaliteitssysteem. Daarmee voldoe je dus niet aan de spelregels. Voor het behalen van een keurmerk of een vorm van certificering wordt er in zo'n geval in korte tijd veel op papier gezet, maar echt leven in de praktijk doet het niet. Een aantal zaken uitgeprint in een map stoppen of een aantal documenten naar iemand verzenden die je dan vervolgens een certificaat uitreikt is geen kwaliteitssysteem. Een goed werkend kwaliteitssysteem is een 'levende' set aan documenten waar jij mee werkt en een professionele houding in de praktijk. Dat hoeft niet heel ingewikkeld te zijn.

De IGJ over kwaliteitssystemen - "Voor een passend kwaliteitssysteem is helemaal geen flashy dashboard of extern auditbureau nodig. Met een middag de koppen bij elkaar kom je al een heel eind in het bedenken van je eigen, unieke kwaliteitssysteem."

Wat is de bedoeling van een kwaliteitssysteem?

De bedoeling van een kwaliteitssysteem is dat jij 'leert en verbetert'.

De Inspectie - "Goede zorg leveren is wat u voor ogen heeft als zorg- enjeugdhulpaanbieder: dat is immers de reden dat u hieraan bent begonnen. Om dit te (blijven) leveren is het essentieel dat u een lerendezorgprofessional bent en dat u een kwaliteitssysteem opstelt en inricht."

Praktisch komt het erop neer dat jij uitschrijft waar jouw bedrijf voor staat. Daarnaast wordt van jou verlangd dat jij evalueert of jouw zorg veilig en goed is. Je werkt daarmee voortdurend aan de uitvoering van jouw kwaliteits'beleid' en haalt jouw doelstellingen. Dit doe je via de PDCA cyclus. Je Plant, Doet, Checkt en - stelt bij (Act) als dat nodig is. Dat is de bedoeling van een kwaliteitssysteem.

Hoe kom je aan een kwaliteitssysteem?

Omdat jij uniek bent als zorgaanbieder, zal ook jouw kwaliteitssysteem uniek zijn. Wat is de bedoeling? Je kunt een kwaliteitssysteem zelf opzetten, maar je kunt ook vanuit een basisset een eigen systeem opbouwen. Jouw bedrijf is uniek en je zal een aantal zaken aan papier toe moeten vertrouwen om uit te leggen waar jij met jouw zorgonderneming voor staat. Daarnaast heb je ook een bepaalde houding en gedrag nodig die past bij een zorgaanbieder. Er zijn dus een aantal spelregels waar een kwaliteitssysteem aan moet voldoen. Wil je meer uitleg over hoe wij het basis kwaliteitssysteem in elkaar gezet hebben voor zzp'ers in de zorg? Dat vind je hier.

Lees ook: Wanneer is een kwaliteitssysteem een officieel kwaliteitssysteem?

Checklist dienstverlener kwaliteitssysteem

Wil jij weten of jij goed ondersteund wordt bij het opzetten van een kwaliteitssysteem? We krijgen veel vragen over wat een dienstverlener nodig heeft om jou adequaat te helpen bij het opzetten van een kwaliteitssysteem. Het is niet eenvoudig om te bepalen of een organisatie voldoende geschikt is om jou te kunnen ondersteunen. Je kunt de volgende checkvragen gebruiken.

  • Heeft de persoon die jou helpt een achtergrond in de zorg?
  • Is er kennis aanwezig over het functioneren van een kwaliteitssysteem in de zorg?
  • Begrijpt de organisatie hoe wet- en regelgeving praktisch toegepast moet worden op zzp'ers in de zorg?
  • Heeft de organisatie praktijkervaring met controles vanuit de Inspectie?

ZZP-erindezorg.nl voldoet aan bovenstaande voorwaarden. We nodigen je uit om je aan te sluiten en aan de slag te gaan met de bouw van jouw, unieke kwaliteitssysteem. We bieden je al het gereedschap dat jij nodig hebt om te voldoen aan wet- en regelgeving. Heb je verder nog vragen over dit onderwerp dan kun je hier een vraag stellen.

Lees ook

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg