Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Minister: Zorgbonus gemist? Dan

Minister: Zorgbonus gemist? Dan pech gehad.

zorgbonus Apr 06, 2021

Minister van Ark heeft via de beantwoording van Kamervragen laten weten hoe zij naar de Zorgbonus gemist? actie kijkt. Zij bevestigt dat duizenden zorgmedewerkers de zorgbonus 2020 niet hebben ontvangen. Toch gaat zij niet iets aan deze situatie doen. De regeling is wat haar betreft goed uitgevoerd.

Wat was Zorgbonus gemist, versie 2020?

Een aantal samenwerkende organisaties zijn met elkaar de actie Zorgbonus gemist gestart. Begin februari werd het meldpunt Zorgbonus gemist geopend en direct stroomden de reacties binnen. Uiteindelijk ontving Zorgbonus gemist zo'n 7500 reacties. Deze reacties lieten vooral zien dat werkgevers / opdrachtgevers heel wisselend zijn omgegaan met het toekennen van de zorgbonus van 2020. Op allerlei wijzes werden er eigen regels bedacht om zorgmedewerkers geen zorgbonus toe te kennen. Ook kwam het voor dat zorgorganisaties bang waren voor de financiële gevolgen van de zorgbonus.

In samenwerking met RTL nieuws werd onder meer dit artikel gepubliceerd.

Uitzending leidde tot Kamervragen

De uitzending van RTL leidde tot deze kamervragen aan minister van Ark.

 • Wat vindt u ervan dat duizenden zorgmedewerkers die dachten de zorgbonus te ontvangen, deze niet krijgen omdat werkgevers of opdrachtgevers hen geen zorgbonus toekennen;
 • Heeft u in beeld hoeveel zorgverleners onterecht geen bonus hebben gekregen? Zo nee, bent u bereid dit in kaart te brengen?
 • Hoe verklaart u dat duizenden zorgmedewerkers die wél aan de voorwaarden voldoen toch niet in aanmerking komen voor een zorgbonus? Deelt u de mening dat dit zeer onrechtvaardig is? Zo neen, waarom niet?
 • Bent u van mening dat u een te onduidelijke regeling heeft gepresenteerd waardoor nu duizenden zorgmedewerkers geen zorgbonus krijgen? Wat gaat u doen om dit recht te zetten? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Gaat u ervoor zorgen dat die zorgmedewerkers die voldoen aan alle eisen uit de regeling en waarvoor geen zorgbonus is aangevraagd, deze alsnog een zorgbonus krijgen over 2020 en 2021? Zo neen, waarom niet?

Onze brief kreeg geen reactie

Naast de uitzending van RTL, stuurden wij namens de samenwerkende organisaties deze brief naar de minister en de kamercommissie die het handelen van de minister controleert. Hierop kwam geen enkele reactie.

Minister: Zorgbonus gemist? Dan pech gehad.

De antwoorden op de kamervragen laten zien hoe de minister kijkt naar de zorgmedewerkers die hun zorgbonus hebben gemist. Het komt erop neer dat zorgmedewerkers die de zorgbonus niet hebben ontvangen terwijl zij daar wel recht op hadden, pech hebben gehad.

Samenvatting van de antwoorden:

 • De minister dacht dat twee-derde (66%) van alle 1,4 miljoen zorgmedewerkers in aanmerking zouden komen voor de zorgbonus;
 • Uiteindelijk kregen 1,144 miljoen van de 1,4 miljoen zorgmedewerkers een zorgbonus. 82% in plaats van 66% kwam in aanmerking;
 • 'Het merendeel' kreeg een zorgbonus en de minister heeft niet het idee dat er 'op grote schaal' zorgmedewerkers zijn vergeten;
 • De werkgever / opdrachtgever kon als beste de prestaties van de zorgmedewerker beoordelen. De minister gaat uit van hun oordeel;
 • Zorgmedewerkers kunnen de zorgbonus niet opeisen. Zij kunnen dus niet om de werkgever/opdrachtgever heen;
 • Een zorgmedewerker kan niet zelf beoordelen of er een uitzonderlijke prestatie is geleverd;
 • Er kan 'een verschil van inzicht' zijn tussen werkgever/opdrachtgever en zorgmedewerker over de prestatie;

Geen mogelijkheden voor zorgmedewerkers

Volgens de minister is de zorgbonus van 2020 uitgevoerd en afgehandeld. 256.000 zorgmedewerkers kregen geen zorgbonus. Via het meldpunt Zorgbonus gemist werd duidelijk dat er binnen die groep duizenden zorgmedewerkers zijn die vinden dat zij voldoen aan de eisen. Volgens de minister kunnen zij niet zelf bepalen of zij een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben. Daarmee laat de minister zien niets te gaan doen voor deze groep. Met deze antwoorden zal het gevoel van frustratie en onrechtvaardigheid voor deze duizenden zorgmedewerkers blijven bestaan. In een krappe arbeidsmarkt met zeer zware omstandigheden door corona, een onbegrijpelijk standpunt.

Meer lezen? Ga dan naar ons dossier Zorgbonus Gemist?

 

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg