Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Wijkverpleegkundige: 'Waarom zou ik

Wijkverpleegkundige: 'Waarom zou ik terechte zorg moeten terugbetalen?'

zorgaanbieder Mar 14, 2023

Zorgverzekeraars eisen geld terug van zorgaanbieders, ook als de zorg correct geïndiceerd en geleverd is. Kleine zorgaanbieders met een eigen contract voelen zich hierdoor gestraft voor het voldoen aan de zorgplicht. Daarom stelt Annemie Delissen, wijkverpleegkundige: 'Waarom zou ik terechte zorg moeten terugbetalen?'

Zorgplicht van wijkverpleegkundige én zorgverzekeraar

Slechts een klein aantal zzp'ers in de zorg heeft een eigen contract in de wijkverpleging. Zij krijgen een budget toegewezen van een zorgverzekeraar en mogen binnen dat budget zelf cliënten in zorg nemen. Op het moment dat cliënten wijkverpleegkundige Annemie Delissen bellen, dan voelt zij zich hier verantwoordelijk voor. 'De zorgverzekeraar heeft een zorgplicht richting verzekerden en ik ben één van de zorgaanbieders die deze zorg via een contract levert. Als een cliënt mij belt, dan neem ik mijn zorgplicht zeer serieus.' Welke cliënten de wijkverpleegkundige bellen valt uiteraard niet vooraf te bepalen. 'Vanuit mijn vak bekeken heb ik de plicht om iedere client serieus te nemen, van iemand met een steunkous tot een client in de laatste fase van het leven', aldus Delissen. In de praktijk wordt zij gebeld door cliënten, huisartsen, ziekenhuizen en ook de zorgverzekeraar zelf om een cliënt bij haar geplaatst te krijgen.

Gemiddeld aantal uur per client, ongeacht de zorgvraag?

Sinds een aantal jaar heeft de zorgverzekeraar een bijzondere passage opgenomen in haar contract. De zorgverzekeraar vindt dat een gecontracteerde zorgaanbieder zoals Delissen een gemiddeld aantal uur per client mag besteden. Het maakt hierbij niet uit of het iemand is met een steunkous, of in de laatste fase van het leven. Voor iedere client geldt hetzelfde gemiddeld aantal uren. Dit noemt de zorgverzekeraar de 'doelmatigheidsafspraak'. Anders gezegd: als je teveel zware cliënten in zorg neemt, ben je geen efficiënte zorgaanbieder. Want dan zet je meer uren zorg in dan het gemiddelde van de zorgverzekeraar toestaat. Zit je aan het einde van het jaar gemiddeld te hoog in je ureninzet per cliënt, dan moet je die uren terugbetalen. Bij dat gemiddelde aantal uren wordt er niet gekeken naar hoe zwaar de individuele cliënt is.

Terechte zorg, toch terugbetalen

Ook als de zorg terecht is gegeven, moet het terugbetaald worden. Delissen: 'Mijn indicatiestelling doe ik volgens de professionele standaarden van mijn beroepsgroep. De cliënt heeft de zorg echt nodig en heeft ook wettelijk recht op deze zorg. Ik declareer niet meer dan mijn jaarbudget toelaat en de zorg is terecht uitbetaald. Toch wil de zorgverzekeraar nu duizenden euro's terug, omdat mijn gemiddelde aan ureninzet over al mijn cliënten te hoog zou zijn. Zo stelt de zorgverzekeraar achteraf vast. Hoe de zorgverzekeraar aan haar gemiddeld aantal uren komt wordt niet duidelijk. Ik heb dus volgens de zorgverzekeraar teveel zware cliënten in zorg genomen, ook al zijn al deze cliënten écht zwaar en hadden ze deze zorg ook echt nodig.'

Kiezen tussen zorgplicht of gratis werken?

Nu de zorgverzekeraar de zorgaanbieder dwingt om zich aan een gemiddeld aantal uren per client te houden, zit Delissen klem tussen haar zorgplicht aan de ene kant en gratis moeten werken aan de andere kant. Delissen: 'Als iemand thuis wil sterven en ik kan dat organiseren, dan moet dat toch kunnen? Wat er nu gebeurd is dat ik vóór de kennismaking al moet gaan berekenen hoeveel uur ik volgens de zorgverzekeraar nog aan een client mag besteden. Ik moet dus selectief de telefoon op gaan nemen blijkbaar. Maar hoe doe ik dat? Ik kan niet bepalen wie mij belt. Als ik gebeld wordt door een cliënt dan pak je dat op, ongeacht hoe zwaar dat is. Collega zorgaanbieders hebben meestal geen ruimte om een client over te nemen, want de vraag is groter dan het aanbod. Ik sta voor mijn vak en ga dus geen 'nee' zeggen tegen cliënten waar ik geen nee tegen hoef te zeggen. De zorgverzekeraar wil blijkbaar dat ik mijn zorgplicht alleen toepas op verzekerden als die verzekerden passen bij het gemiddelde aantal uren zorg van de verzekeraar. Maar dan moet ik na een kennismaking of indicatiestelling cliënten af gaan wijzen. Dat is toch niet waar je voor kiest als je wijkverpleegkundige bent? Je bent er toch om mensen te helpen?'

Waarom zou ik terechte zorg moeten terugbetalen?

De zorgverzekeraar waar Annemie Delissen een contract mee heeft, wil haar dwingen om geld terug te betalen over zorg die terecht en binnen haar budget geleverd is. Dit gaat zij niet doen. 'Dat ik mij samen inzet met de zorgverzekeraar om haar zorgplicht richting verzekerden in te vullen, verdient een bos bloemen en geen boete. Waarom zou ik terechte zorg moeten terugbetalen? Als mijn cliënt een indicatiestelling heeft die aan alle eisen voldoet, de zorg binnen het budget geleverd is én de verzekerde recht heeft op zorg moet ik nog zien dat een rechter dit verzonnen gemiddelde van zorgverzekeraars redelijk vindt. Ik ga het meemaken.'

Wil jij ook jouw ervaringen met gecontracteerde of ongecontracteerde zorg delen? Neem contact met ons op.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg