Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
BTW vrijstelling en BTW

BTW vrijstelling en BTW vrij werken in de zorg: wat is het verschil?

btw Apr 27, 2022

Onlangs kregen we een vraag over BTW vrijstelling en BTW vrij werken in de zorg. Wat is het verschil? In dit artikel gaan we hier nader op in. 

Wat is een BTW vrijstelling in de zorg?

Een BTW vrijstelling wil zeggen dat al jouw werkzaamheden binnen de zorg vrijgesteld zijn van Belasting Toegevoegde Waarde (BTW). Je hoeft geen BTW in rekening te brengen bij je klanten. Maar je kunt ook geen BTW terugvragen over jouw inkoop facturen. Dit oordeel van de Belastingdienst op jouw vrijstelling wordt gebaseerd op de werkzaamheden die jij opgegeven hebt. Met een vrijstelling in de zorg stelt de Belastingdienst dat jij bij geen enkele activiteit BTW hoeft af te dragen. In zo'n geval ontvang je geen BTW nummer en kun je op je factuur vermelden dat je 'BTW vrijgesteld' werkt.

Een lijst met BTW vrijgestelde goederen en diensten vind je hier >>

Wat is BTW vrij werken in de zorg?

Werk je 'vrij van BTW' dan heb je wel een BTW nummer, maar zijn de activiteiten die je doet niet BTW belast. In dit geval heb je geen vrijstelling over al je activiteiten. Er wordt per activiteit bekeken of je wel of niet BTW plichtig bent. Ben je niet BTW plichtig voor de activiteiten die je verricht, dan breng je '0%' aan BTW in rekening op je factuur. In dat geval wordt wel van je verlangd dat je een BTW aangifte doet eens per kwartaal. Let op: de Belastingdienst oordeelt op afstand. Het is jouw verantwoordelijkheid om in de gaten te houden of een BTW vrijstelling  past bij 'de geest van' de vrijstelling in de zorg.

Wil je lezen over BTW plicht en de zorg? Lees dan BTW vrijstelling en zzp in de zorg. Hoe zit het?

ZZP'ers in de zorg zien beide vormen

In de zorg komt het voor dat zzp'ers een vrijstelling ontvangen en het komt voor dat zzp'ers een BTW nummer krijgen. Dit kan het soms wat verwarrend maken. De ene zzp'er zal namelijk 0% in rekening brengen via de factuur en de ander zal op een factuur vermelden dat er sprake is van vrijstelling. Dit komt omdat de Belastingdienst op afstand in moet schatten wat voor activiteiten jij doet in de praktijk. Voor sommige zzp'ers betekent dit dat zij geheel vrijgesteld zijn van BTW, voor anderen wil dit zeggen dat ze wel een BTW nummer krijgen en dan zelf moeten bepalen welke activiteiten BTW vrij zijn.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg