Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
BTW vrijstelling en zzp

BTW vrijstelling en zzp in de zorg. Hoe zit het?

btw Dec 24, 2021

Als zelfstandig zorgverlener heb je niet automatisch een BTW vrijstelling, ook al denken veel zzp'ers in de zorg van wel. Het is best wel ingewikkeld met de BTW vrijstelling en zzp in de zorg. In dit artikel gaan we in op drie vragen die jij jezelf kunt stellen over de omzetbelasting zzp.

Vraag 1: zijn mijn diensten BTW vrijgesteld?

Het is niet zo dat een zorgverlener 'wel of niet' BTW vrijgesteld is. Een ander woord voor BTW is 'omzetbelasting'. Een ondernemer, zoals een zzp'er in de zorg, kan niet BTW vrijgesteld zijn. De wet werkt anders. Die kijkt bij het beoordelen van de BTW vrijstelling naar de diensten die jij verleent. Zijn deze diensten wel of niet BTW vrijgesteld? In de zorg zijn veel diensten BTW vrij, maar lang niet alle diensten. Het is dus niet zo dat een zorgverlener BTW vrijgesteld is. Het is mogelijk dat jouw diensten BTW vrijgesteld zijn, maar dat staat niet vooraf vast.

Voorbeeld

  • Een verpleegkundige die als teamleider wordt ingezet, werkt niet BTW vrij;
  • Dezelfde verpleegkundige die zorg verleent aan een PGB houder, werkt wel BTW vrij.

Op welk moment zijn ondernemers BTW plichtig?

De omzetbelasting zzp stelt dat voor iedere ondernemer moet worden bepaald of er sprake is van BTW plicht. Wanneer ben je plichtig voor de BTW? Als er (i) geen gezag aanwezig is, (ii) je jouw beroep zelfstandig uitoefent en (iii) je deelneemt aan het economisch verkeer, ben je BTW plichtig. Dit is al snel het geval, want ook jij voldoet als zzp'er in de zorg over het algemeen aan deze spelregels. De BTW vrijstelling en zzp in de zorg wordt dus niet direct geregeld bij de start. Ook voor zzp'ers in de zorg geldt namelijk dat zij als ondernemer BTW plichtig zijn. Daarom krijgen veel zzp'ers in de zorg ook een brief van de Belastingdienst met een btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer. De vraag is vervolgens wel of jouw diensten BTW vrijgesteld zijn. In de praktijk blijkt dat veel zzp'ers in de zorg BTW vrije diensten leveren.

Let op: ook al bied je BTW vrije diensten aan in de zorg, dan nog dien je BTW aangifte te doen.

Vraag 2: ben ik opgeleid voor BTW vrije diensten in de zorg?

De vrijstelling van omzetbelasting zzp in de zorg heeft een belangrijk uitgangspunt. De zorg kent een vrijstelling van de Oomzetbelasting zzp als er handelingen worden verricht die 'gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens'. Hierbij geldt dus dat de zorgverlener rechtstreeks handelingen moet verrichten richting de patiënt / cliënt. Wanneer je daadwerkelijke ‘zorg aan de mens verleent’, maak je kans op BTW vrijstelling. Maar let op: je moet wel opgeleid zijn om zorg te kunnen bieden die 'gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens'. Dit is lang niet voor alle zorgverleners het geval. Een veelgestelde vraag van zorgmedewerkers is of je zonder diploma kunt werken als zzp in de zorg. Wij raden dit af. De Belastingdienst vraagt steeds vaker om bewijs van jouw diploma's.

Voorbeeld

  • Een zorgprofessional die opgeleid is tot Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH) biedt begeleiding. Dit is waarschijnlijk niet BTW vrijgesteld;
  • Een psycholoog werkt in opdracht van een werkgever om het functioneren van werknemers te verbeteren. Dit is waarschijnlijk niet BTW vrijgesteld.

Wil je hier meer over lezen? Lees dan ons artikel BTW in de zorg en zzp-ers. Hoe zit het precies?

Wet BIG en BTW vrijstelling

Hoe zit het nu met de wet BIG, BTW vrijstelling en zzp in de zorg? Zoals gezegd zijn diensten die te maken hebben met persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens BTW vrijgesteld. De vraag aan jou is of jij die diensten levert en hiervoor opgeleid bent. Daarnaast zijn er een aantal beroepen die BTW vrijgesteld zijn verklaard. Dit komt omdat deze beroepen namelijk uitgaan van persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Deze beroepen vind je terug in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Het is bepaald dat de beroepen die onder de Wet BIG vallen vrijgesteld zijn van BTW. Beroepen die onder de wet BIG vallen vind je hier.

Let op: ook al heb je een BIG geregistreerd beroep, dan wil dat niet zeggen dat jouw diensten altijd BTW vrijgesteld zijn. Lees verder!

Vraag 3: hoe word ik bemiddeld en uitbetaald?

Hoe werkt BTW vrijstelling en zzp in de zorg bij bemiddeling? Veel zzp'ers in de zorg worden bemiddeld om aan opdrachten te komen. De manier waarop je wordt bemiddeld en hoe je wordt uitbetaald heeft gevolgen voor jouw BTW plicht.

Is er sprake van zuivere bemiddeling?

Voor de BTW plicht is het belangrijk om te kijken naar hoé je bemiddeld wordt. Heb jij direct een overeenkomst met jouw opdrachtgever en staat de bemiddelaar hiernaast? Dan word je 'zuiver' bemiddeld en werkt de bemiddelaar faciliterend aan het proces. Zet het bureau zichzelf 'tussen' jou en jouw opdrachtgever? Dan is er sprake van onzuivere bemiddeling en dat heet 'tussenkomst'. De zorgorganisatie rekent af met het bemiddelingsbureau en jij stuurt jouw factuur naar het bemiddelingsbureau. Daarmee is niet de zorgorganisatie, maar het bureau jouw opdrachtgever. Op dat moment moet je BTW in rekening brengen omdat het bureau als uitzendbureau functioneert richting de zorginstelling.

Hoe word je uitbetaald?

Je begrijpt dat bij onzuivere bemiddeling het bureau jouw opdrachtgever is. Als je veel soorten opdrachten doet via dat ene bureau zal dit bureau vaak als één klant worden gezien door de Belastingdienst. Daarom is zuivere bemiddeling beter dan onzuivere. Maar ook als je op een zuivere manier wordt bemiddeld én je BTW vrijgestelde diensten verricht, kun je nog steeds in een BTW probleem terecht komen. De manier waarop je wordt uitbetaald door de opdrachtgever is namelijk van belang. Deze manier van uitbetaling wordt bepaald door het bemiddelingsbureau en daar zitten verschillen in tussen bureaus.

Welke gevolgen heeft het factuurproces voor jou?

Het komt voor dat de manier waarop het bemiddelingsbureau en de zzp'er factureren, ertoe leidt dat de Belastingdienst de zzp'er tóch als BTW plichtig ziet. Met BTW problemen tot gevolg. In de praktijk zien we voorbeelden waarbij het bemiddelingsbureau onbedoeld BTW problemen bij de zzp'er veroorzaakt. Dit komt omdat het bemiddelingsbureau probeert zowel de opdrachtgever als de zzp'er te ondersteunen. Bemiddelaars willen graag zorginstellingen ontzorgen met de financiële administratie. De bureaus factureren dan de zorginstellingen. Het komt ook voor dat bureaus aan de zzp'er vragen om het bemiddelingsbureau een factuur te sturen. Een goede check op de constructie van het bureau kan veel duidelijkheid geven. 

BTW vrijstelling en zzp in de zorg blijkt niet eenvoudig

De omzetbelasting zzp in de zorg is geen vaststaand feit en is afhankelijk van jouw situatie als zzp'er en hoe jij wordt bemiddeld. Gijs Steijsiger is fiscaal juridisch specialist. Hij biedt administratieve ondersteuning en expertise voor zzp'ers in de zorg, bemiddelaars en opdrachtgevers. We vragen hem om zijn ervaringen.

"Btw-vraagstukken zijn veel ingewikkelder dan zzp'ers, intermediairs en opdrachtgevers denken. Sla maar eens het Wetboek Omzetbelasting open. Dan heb je met allerlei Europese richtlijnen te maken. We zien bij onze klanten dat daar best wel veel fout in gaat. We zien voorbeeld zzp'ers die geen BTW vrijgestelde diensten leveren, maar wel BTW vrij factureren. Dat is onverstandig. Bij bemiddelaars zien we vaak gebeuren dat ontvangsten verkeerd worden geboekt in de grootboekrekening. Sommige bemiddelaars boeken de inkomsten als omzet en zien dan hun omzet groeien. De facturen van zzp'ers in de zorg worden vervolgens als kosten, inclusief BTW afgeboekt. Daarmee kan er een probleem voor de zzp'er ontstaan, die zelf geen BTW rekent, maar wel met BTW in de boeken van de bemiddelaar komt te staan."

Wil jij als zzp'er in de zorg advies over jouw situatie en wil jij duidelijkheid over de omzetbelasting zzp in de zorg? Stuur ons een bericht >>

Lees ook

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg