Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
De onderhandelingspositie van

De onderhandelingspositie van zorg zzp'ers: 'Gelijke partijen, gelijke kansen?'

column Mar 02, 2023

Hoe staat het met de onderhandelingspositie van zorg zzp'ers? We krijgen met regelmaat voorbeelden binnen van zzp'ers die het onderhandelen over voorwaarden met een opdrachtgever of bemiddelaar lastig vinden. Hieronder het ingezonden verhaal van een zzp'er die het gesprek aan ging met zijn opdrachtgever over de voorwaarden in zijn overeenkomst.

Vrijwaring voor opdrachtgever?

“Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor eventuele aanspraken van de Belastingdienst en/of de 
uitvoeringsinstellingen voor niet-betaalde belasting en/of premies sociale verzekeringen en/of premies 
volksverzekeringen met betrekking tot de van Opdrachtgever ontvangen vergoedingen.” Deze passage in de Overeenkomst van Opdracht heeft mij de afgelopen dagen behoorlijk bezig gehouden. Hoe staat het eigenlijk met mijn onderhandelingspositie in de praktijk? In de onderhandelingen voor een nieuwe overeenkomst openbaarde er zich in mijn ogen een vrij zorgelijke situatie. Namelijk dat er bij opdrachtgevers paniek heerst met betrekking tot het inhuren van zzp'ers. De opdrachtgever koos ervoor om het (financiële) risico van de overeenkomst volledig bij mij neer te leggen.

Waarom moet ik al het risico dragen?

De opdrachtgever in kwestie gaf mij te kennen dat ze momenteel met de rug tegen de muur aan staan. Ze weten namelijk dat ze niet zonder zzp'ers kunnen, maar weten ook niet hoe of onder welke voorwaarden ze zzp'ers op verantwoorde wijze kunnen inhuren. Dit alles naar aanleiding van een aankondiging van de Belastingdienst dat er strenger gehandhaafd gaat worden op de wet DBA en men zal kijken naar 'inbedding'. Het komt erop neer dat de opdrachtgever zich met de passage in de overeenkomst wil indekken voor eventuele financiële risico’s. Waarschijnlijk zich niet realiserende dat dit juist een risico is om dit zo in de overeenkomst te laten opnemen. Het is namelijk niet toegestaan om het risico van de opdrachtgever neer te leggen bij de opdrachtnemer. De premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet mag niet verhaald worden op een opdrachtnemer.

Geen aanpassing van de overeenkomst

Naast het feit dat het risico's met zich meebrengt, heb ik opmerkt dat ik de verdeling van de verantwoordelijkheden op deze manier niet eerlijk vind. Aan mijn kant kan mij zo goed mogelijk inzetten voor mijn ondernemerschap, maar vervolgens zou dat niet uitmaken wanneer zij zich toch als werkgever zouden gedragen. Wat mij betreft dus alle reden om de overeenkomst aan te passen. Tot mijn verbazing gaven ze per mail aan dat ze de overeenkomst niet willen aanpassen. Terwijl ze dit in het verleden wel gedaan hebben. Destijds zijn we nog als gelijkwaardige partijen overeengekomen dat we beiden zorg dragen voor de risico’s. Inmiddels is hun houding hierin gewijzigd en kan ik daar niets aan doen.

De zzp'er is de backbone van de zorg

Dat opdrachtgevers niet mee willen werken aan het aanpassen van een overeenkomst is een bijzonder standpunt. De onderhandelingspositie lijkt er niet één te zijn 'Gelijke partijen gelijke kansen'. Organisaties hebben zonder zzp'ers geen bestaansrecht meer en hebben ons dus hard nodig. Wij zijn de backbone voor het grootste deel van de zorg. Tot nu toe ziet men niet in dat goed werkgeverschap met kansen en mogelijkheden, regie en waardering ervoor zullen zorgen dat mensen weer willen kiezen voor loondienstverband. De zzp'er in de zorg is dus van levensbelang. Laten we hopen dat er snel een stemgeluid komt die de zorgorganisaties wakker schudt. Tot nu toe lijken ze het probleem vanuit de verkeerde kant aan te willen pakken.

De naam en contactgegevens van deze zelfstandig ondernemer zijn bekend bij de redactie.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg