Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Fraude argument wordt gebruikt

Fraude argument wordt gebruikt om toetredingseisen starters te verhogen

zorgaanbieder Apr 09, 2024

Het fraude argument wordt gebruikt om toetredingseisen voor startende zorginstellingen te verhogen. De Wtza wordt aangepast om ook heel kleine zorginstellingen een vergunning aan te laten vragen. 

Naast meldplicht, ook vergunningplicht kleine instellingen

Met ruime kamermeerderheid is een aanpassing op de Wtza aangenomen. Kamerlid Bushoff is van mening dat een extra drempel om te kunnen starten met een zorginstelling, het kaf van het koren gescheiden zal worden. De aanpassing in de Wtza zorgt ervoor dat ook kleine instellingen met minder dan tien zorgverleners straks een vergunning nodig hebben om te mogen starten. De maatregel gaat mogelijk op 1 januari 2025 in en geldt vanaf die datum voor nieuw in te schrijven zorginstellingen.

Lees ook: Kamermotie Wtza vergunning voor starters geldt niet voor zzp'ers

Fraude is aanleiding voor verhogen toetredingseisen

Het NRC publiceerde vorige week een artikel over hoe één zorgondernemer telkens weer kon wegkomen met nepdeclaraties. In dit voorbeeld werd één wijkverpleegkundige naar voren gehaald die door verschillende ondernemingen te starten, meerdere zorgverzekeraars zou hebben misleid. Na het stellen van een indicatie voor thuiszorg, leverden haar zorgbedrijven vervolgens ook de geïndiceerde zorg. Dat zou niet volgens de regels zijn gegaan, zo stelt het artikel. Volgens zorgverzekeraars zou deze wijkverpleegkundige voor tonnen hebben gefraudeerd. Vervolgens wordt dit ene voorbeeld via selectie bias veralgemeniseerd om tot het gewenste standpunt te kunnen komen. Fraude door 1 kleinschalige zorgaanbieder = potentiële fraude van alle kleinschalige zorgaanbieders. Volgens zorgverzekeraar DSW is het "op dit moment vrijwel risicoloos ... frauderen", wat "steeds meer criminelen in de zorg” trekt. 'Juist om te voorkomen dat foute aanbieders actief worden in de zorg, is in 2022 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) ingevoerd. Nieuwe bedrijven die zorg willen verlenen, moeten volgens deze wet aan extra eisen voldoen. Alleen gelden die eisen enkel voor grotere bedrijven, niet voor kleine aanbieders.' Een voorbeeld als deze is voldoende reden om de toetredingseisen voor alle kleine zorgaanbieders te verhogen.

Vergunningplicht gaat fraude niet voorkomen

Het verhogen van de toetredingseisen voor kleine zorginstellingen, zal fraude niet voorkomen zo is onze verwachting. Het proces van starten in de zorg zal bemoeilijkt worden, maar na inschrijving blijven dezelfde kwetsbaarheden in het systeem zitten. Zolang zorgverzekeraars op voorhand tonnen aan declaraties uitkeren zonder eerst te controleren of die uitgaven terecht zijn, blijft de mogelijkheid aanwezig op onterechte stortingen van zorggeld. Dit probleem speelt sinds 2015, het jaar dat de wijkverpleging naar zorgverzekeraars over ging. Wat zou dan wel helpen tegen fraude in de zorg? Er wordt al langer opgeroepen tot het handhaven van bestaande wet- en regelgeving, in plaats van het uitbreiden ervan. De Wkkgz eisen zijn veeleisend genoeg, maar worden beperkt gecontroleerd. Het checken van 250.000 zorgaanbieders en € 100 miljard aan zorguitgaven blijkt een (te) grote klus. Het verhogen van toetredingseisen voor kleinschalige zorginstellingen is wat ons betreft niets meer dan een poging om het starten in de zorg te ontmoedigen, maar zal fraude niet voorkomen.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg