Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Goedgekeurde modelovereenkomst voor intramurale

Goedgekeurde modelovereenkomst voor intramurale zorg

ib-ondernemer modelovereenkomst Jul 28, 2023

Sinds de wet DBA de VAR verklaring heeft vervangen zijn er honderden, zo niet duizenden modelovereenkomsten voor goedkeuring ingestuurd naar de Belastingdienst. Voor de zorgsector gold lange tijd dat een modelovereenkomst voor intramurale zorg niet zou worden geaccepteerd. Totdat het De Nederlandse Zorg Bemiddelaar (DNZB) dit jaar wel lukte.

Goedgekeurde modelovereenkomst voor intramurale zorg

Kunnen zzp’ers in de zorg buiten dienstverband werken binnen de muren van een zorginstelling? Voor bemiddelingsbureau DNZB was dit sinds 2016 een belangrijke vraag. Vanaf dat jaar ging de wet DBA in en werd er gewerkt met ‘modelovereenkomsten’. Alhoewel de eerste goedgekeurde modelovereenkomst ooit in de zorg is ontstaan, bleef de goedkeuring vaak beperkt tot extramurale zorg. Solistisch werk zoals binnen de thuiszorg. “Dat was voor ons niet voldoende”, zo geeft Susan van Tilburg van DNZB aan. “Het uitgangspunt was dat we voor de hele langdurende zorg duidelijkheid wilden bieden aan zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Aan zorgorganisatie en zzp’er dus. Ook binnen de muren van een instelling was er behoefte aan duidelijkheid.” Sinds kort beschikt DNZB over een goedgekeurde modelovereenkomst voor de intramurale zorg.

Hoe kom je aan een goedgekeurde modelovereenkomst?

DNZB heeft sinds 2016 geïnvesteerd in officiële goedkeuring van haar werkwijze met zzp’ers. “We wilden meer zijn dan alleen leuk contact, een goed ICT-systeem en passende dienstverlening. Het is belangrijk dat we een gedegen partij zijn voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer en dat zij veilig kunnen werken met elkaar. Onze werkwijze als faciliterende partij hebben we in een modelovereenkomst verwoord en hebben daar uiteindelijk goedkeuring op gekregen. We kunnen veiligheid bieden aan zorgorganisaties met onze boodschap dat onze manier van werken sinds 2016 dezelfde is en we op die werkwijze goedkeuring hebben. Daar is onder meer voor nodig dat de Wkkgz eisen die gesteld worden aan zzp’ers op orde zijn en de financiële stromen veilig worden gesteld.”, aldus van Tilburg.

Veilige geldstromen

Onlangs is er een platform voor zzp’ers failliet gegaan omdat de scheiding van geldstromen niet was gegarandeerd. De bedrijfskosten van het platform werden betaald met geld dat bedoeld was voor zzp’ers in de zorg. Hoe zit het precies met de veilige afhandeling van geldstromen? “Zo’n situatie is bij ons niet mogelijk.”, zo geeft Susan van Tilburg aan. “DNZB werkt samen met een onafhankelijke stichting Derdengelden waar wij geen zeggenschap over hebben. De betaalrekeningen zijn voor ons niet te benaderen en zo hoort het ook. Zzp’ers factureren aan opdrachtgevers en opdrachtgevers betalen de stichting. Opdrachtgevers zijn gevrijwaard van hun betalingsverplichting zodra ze geld overgemaakt hebben. Zo voorkom je situaties waarin teleurgestelde zzp’ers zich afvragen of zij op andere manieren hun geld kunnen verhalen. Het verloop van onze geldstromen bleek een belangrijk argument te zijn voor goedkeuring van onze modelovereenkomst.”

Goedgekeurde werkwijze leidt tot veiligheid

De goedgekeurde modelovereenkomst is inmiddels een paar maanden oud en de eerste effecten zijn merkbaar voor DNZB. “Traditioneel zitten we in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT), maar we krijgen inmiddels meer verzoeken uit andere sectoren. We krijgen terug dat onze goedgekeurde werkwijze tot vertrouwen leidt. Organisaties ervaren meer veiligheid en dat is uiteraard positief.” Op de vraag of iedere bemiddelaar nu direct over zou willen stappen op deze constructie wordt terughoudend geantwoord. “De commerciële belangen in onze sector zijn groot. De vraag is of iedereen mee wil werken aan oplossingen, als dat betekent dat je je bedrijfsvoering anders moet inrichten. Is een bureau bereid om de geldstromen te beveiligen en de lat voor het zelfstandig ondernemerschap stevig neer te zetten? Dit zijn belangrijke vragen die zowel zzp’ers als opdrachtgevers hun bureau kunnen stellen.”

Fiscaal kader stap in de goede richting

Sinds kort is er een nieuwe ontwikkeling gaande vanuit werkgevers, diverse ministeries en de Belastingdienst. Het ‘fiscaal kader zzp zorg’ moet het verschil tussen schijnzelfstandigheid en zelfstandig ondernemerschap duidelijk gaan benoemen. “Dit is een ontwikkeling waar wij achter staan en die in de lijn ligt met onze werkwijze. Het fiscaal kader kan helpen om continuïteit te bieden aan zelfstandig ondernemers, opdrachtgevers en uiteindelijk zorgmedewerkers in een vast dienstverband. Want zij hebben behoefte aan goede collega’s die staan voor ondernemerschap. Dit gaat ook meer rust brengen verwachten wij. Goede strategische planning van medewerkers is goed mogelijk als er minder onrust is over de spelregels. Onze goedgekeurde modelovereenkomst laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om zelfstandig ondernemers de ruimte te geven, mits je serieuze eisen stelt en zorgvuldig samenwerkt.”

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg