Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Inhuur externen

Inhuur externen in de zorg ligt onder landelijk gemiddelde

arbeidsmarkt Dec 22, 2022

Cijfers laten zien dat de inhuur van PNIL binnen de zorg een stuk lager ligt dan in andere sectoren. Toch krijgt de inzet van externe inhuur in de zorg relatief veel aandacht. Daarnaast gaat de negatieve aandacht voor zzp'ers vaak uit naar verzorgenden en verpleegkundigen binnen zorgteams. Deze aandacht blijkt onevenredig. De bulk van de groep zzp'ers in de zorg blijkt WO opgeleid. 

Feiten over de inhuur van PNIL in de zorg

Vorige week kwam het CBS met een bericht dat het aantal zzp'ers sterk toeneemt. De sector zorg en welzijn groeit het hardst. Daar bovenop kwamen er antwoorden op Kamervragen over de inhuur van externen in het publieke domein, waaronder de zorg. In deze brief gaf de minister informatie over de percentages inhuur in de zorg. Als we deze informatie bij elkaar optellen dan ontstaat er een meer feitelijk beeld over de inhuur van PNIL in de zorg.

PNIL inhuur bij GGZ sector het grootst

Van de grote zorgsectoren GGZ, VVT, VG, Ziekenhuizen en Jeugdzorg blijkt de GGZ de grootste verbruiker van externe inhuur te zijn.

  • De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft een PNIL percentage van 10,6%;
  • Sector Jeugdzorg huurt 8,8% aan PNIL in;
  • In de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) is de inhuur van PNIL 6,8%;
  • De sector ziekenhuizen heeft een gemiddelde PNIL inhuur van 5,8%;
  • De sector Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VG) heeft een inhuur van 3%;

Grootste groep zzp'ers in de zorg blijkt hoog opgeleid

Bij zzp'ers in de zorg wordt er al snel gedacht aan zorgmedewerkers binnen teams op de werkvloer. De medewerkers in vaste dienst zouden vooral last hebben van de verstorende werking van zzp'ers in de zorg. Als je naar de opbouw kijkt van de groep zzp'ers in de zorg dan blijkt dit verwijt onevenredig veel aandacht te krijgen.  Mediaplatform ZiPconomy deed onderzoek naar de achtergrond van de groei van het aantal zzp'ers in Nederland. Zij kwam met een uitsplitsing van de groep zzp'ers in de zorg. De grootste groep zzp'ers in de zorg blijkt hoog opgeleid.

Het valt op dat het aantal zzp verpleegkundigen en verzorgenden de afgelopen jaren is verdubbeld.

Ziekenhuizen minst afhankelijk van zzp'ers

Personeel Niet In Loondienst (PNIL) is de verzameling van uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp'ers. Welke sector huurt de minste zelfstandigen in? Cijfers van SZW laat percentage zzp'ers per sector zien. Dit maakte een splitsing mogelijk tussen enerzijds uitzenden / detacheren en anderzijds zzp inzet.

  • 90% van de 10,6% PNIL inzet binnen de GGZ wordt door zzp'ers vorm gegeven;
  • De sector Jeugdzorg is bij 8,8% PNIL inhuur voor 67% afhankelijk van zzp'ers;
  • Van de 6,8% PNIL inhuur in de VVT is 65% zzp'er;
  • Binnen de sector ziekenhuizen is 45% van de PNIL inhuur zzp'er;
  • Binnen de VG is 40% van de 3% inhuur zzp'er.

Inhuur PNIL ligt 30% lager in de zorg dan andere sectoren

De hele sector Zorg en Welzijn heeft voor 13,04% aan inhuur van PNIL. Dit ligt 30% lager dan de gemiddelde inhuur van 18,7% in alle branches tezamen. De zorgsector drukt het landelijk percentage PNIL inzet. Dit plaatst berichtgeving zoals 'seinen op rood door gestegen PNIL inhuur' in een ander daglicht. Tel daarbij op dat het landelijk verzuimpercentage in oktober op 8,46% zat en het aantal openstaande vacatures stijgt. Dan stijgt de inhuur van PNIL logischerwijs ook. Toch blijft de PNIL inhuur gemiddeld genomen binnen de perken voor de sector zorg en welzijn.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg