Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Platform Verbinden met Zorg

Platform Verbinden met Zorg stopt. Gecontracteerde zorg beëindigd.

zorgaanbieder May 30, 2022

Het online platform voor zzp'ers in de zorg Verbinden met Zorg stopt met het leveren van gecontracteerde zorg voor Zilveren Kruis, Menzis en CZ. Nadat zorgverzekeraar ASR vorig jaar het contract per 2022 beëindigde, trekken Zilveren Kruis, Menzis en CZ nu ook hun contracten in. Naar verluid waren duizenden zzp'ers in de zorg aangesloten bij het platform. 

ZZP platform voor gecontracteerde zorg

Platform Verbinden met Zorg is een digitaal platform waarmee zij 'de zorgverlener en de burger' in staat stellen 'simpel vanuit een digitale plek alles te organiseren.'  ZZP'ers in de zorg konden eigen cliënten aannemen of onderbrengen via de contracten die PlatformVmZ met zorgverzekeraars gesloten had. Wat het platform betreft was dit een passend antwoord op de ontwikkeling van ongecontracteerde zorg.

Nieuwsbrief PlatformVmZ 2018 "De discussie over ongecontracteerde zorg wordt gevoerd uit veel emotie en weinig zakelijkheid... Voor 2019 hebben wij daarom vooral voor gecontracteerde zorg gekozen. Juist voor zzp‘ers ontstaat zo een situatie waarin de eigen positie wordt versterkt... Als zzp‘ers zich profileren op de hiervoor geschetste wijze komen er steeds meer kansen binnen de Zvw."

De fee van PlatformVmZ is vanaf de start transparant gecommuniceerd en betrof 10% (+ BTW) van het uurtarief, dus 12,1% fee in totaal.

Zorgverzekeraars contracteren sinds 2019

Vanaf 2019 werd Platform Verbinden met Zorg gecontracteerd door zorgverzekeraars. Via deze contracten konden zzp'ers voor cliënten in de wijkverpleging gecontracteerde zorg verlenen. Het platform had hier een centrale rol in. "PlatformVmZ ondersteunt zzp’ers in de zorg volledig via het eigen online zorgplatform. De hele zorglogistiek wordt van het moment start zorg t/m facturatie volledig ondersteund." Hiermee faciliteerde het platform in wezen gecontracteerde zorg richting zzp'ers. Dit had een aanzuigende werking, omdat ongecontracteerde zorg steeds verder onder druk kwam te staan en zzp'ers via het platform gecontracteerde zorg konden aannemen.

Wie is eindverantwoordelijk?

Een belangrijke vraag bij een constructie zoals deze is wel wie er uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de cliënt. Het Platform Verbinden met Zorg communiceerde dat zij de zzp'er verantwoordelijk maakten. "Als zzp’er blijf je ten aller tijde verantwoordelijk voor de zorg die je levert en PlatformVmZ heeft geen hiërarchische gezagsverhouding t.o.v. de zzp’er die zorg verleend." Probleem hierbij is dat zorgverzekeraars de partij die zij contracteren ook eindverantwoordelijk achten. Voor zorgverzekeraars waren zzp'ers in de zorg die werkten voor het platform onderaannemer en was het platform de hoofdaannemer (= zorgorganisatie). Vanuit de visie van het platform hadden zij echter een functie als 'platform' en niet zozeer een rol als zorgorganisatie.

Wat is PlatformVmZ precies?

"PlatformVmZ is gecontracteerd door alle zorgverzekeraars per 1-1-2019. Als zzp’er en/of als niet-gecontracteerde zorginstelling kan je via PlatformVmZ zorg leveren op basis van een contract met de zorgverzekeraars." VmZ zag zichzelf zelf niet zozeer als zorgorganisatie, maar als een modern digitaal platform. Het fenomeen 'platform' viel in dat opzicht niet altijd goed genoeg te plaatsen. 

Lees ook: 3 tips bij het kiezen van een zzp bemiddelingsbureau

Zorgverzekeraars trokken zich terug sinds 2020

In berichtgeving naar aangesloten zzp'ers valt te lezen dat Platform Verbinden met Zorg sinds 2020 in discussie is met zorgverzekeraars. Eén van de middelen die een zorgverzekeraar ter beschikking heeft om het een gecontracteerde organisatie lastig te maken, is het niet betalen van 'overproductie'. Als je als zorgorganisatie meer uren zorg levert dan waar je voor gecontracteerd bent, dan heet dat 'overproductie'. "VmZ is sinds twee jaar in gesprek met deze zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, Menzis en CZ) over de overproductie."

Extra zorg door corona

Platform Verbinden met Zorg heeft in verband met de corona problematiek samen met zzp'ers extra zorg geleverd aan verzekerden. Deze krijgen zij niet vergoed, zo blijkt nu. Het niet uitbetalen van geleverde zorg boven je contract is een pressiemiddel  voor zorgverzekeraars. Je vordert geld terug, met als gevolg dat de financiële positie van een zorgorganisatie onder druk komt te staan. Op die manier kun je als organisatie gedwongen worden tot maatregelen, zoals het neerleggen van je werkzaamheden. "Zorg aan verzekerden zal zo spoedig mogelijk niet meer via VmZ gedeclareerd kunnen worden."

Onderaannemerschap zzp'ers ontmoedigd door zorgverzekeraars

Al jaren nemen zorgverzekeraars in hun inkoopdocumenten op dat het doorgeven van gecontracteerde zorg aan onderaannemers aan banden wordt gelegd. De kans is groot dat dit ook aanleiding is geweest voor het beperken van de ontwikkeling van Platform Verbinden met Zorg. Je zou het platform namelijk kunnen beoordelen als een hoofdaannemer en de zzp'ers als onderaannemer. Zilveren Kruis stelt in haar inkoopdocument voor 2022 dat slechts 33% van de gecontracteerde zorg mag worden uitbesteed aan onderaannemers zoals zzp'ers. Dat was nog 50% in 2021. CZ stelt alvast dat er in 2024 nog maar maximaal 50% van de geleverde gecontracteerde zorg door zzp’ers mag worden uitgevoerd. Ook andere verzekeraars treffen maatregelen. 

De trend van het beperken van onderaannemerschap is al jaren gaande. Voor het platform speelde dit ook. "Sinds 2019 is VmZ door ASR gecontracteerd. Voor het jaar 2022 voldoet VmZ niet meer aan hun inkoopvoorwaarden. Deze stellen dat 75% van de zorgverleners in dienst moeten zijn van de hoofdaannemer (Vmz)."

PlatformVmZ niet de enige hoofdaannemer voor zzp'ers

Als ZZP-erindezorg.nl blijven we de ontwikkelingen rondom gecontracteerde zorg door zzp'ers volgen. De mogelijkheden voor een individueel contract zijn beperkt en ook de mogelijkheden als onderaannemer worden aan banden gelegd. Het Platform Verbinden met Zorg is de eerste gecontracteerde organisatie waarbij de zorg met zzp'ers wordt beëindigd. Het platform is echter niet de enige organisatie die gecontracteerde zorg doorgeeft aan zzp'ers. Voor jou als zzp'er in de zorg is belangrijk dat je goed kennis neemt van de constructie waar via je werkt. Word je bemiddeld? Werk je voor een opdrachtgever? Of ben je zelf eindverantwoordelijk voor de cliënt? Doe goed onderzoek naar hoe je werkt. Heb je hier vragen over? Stel ze gerust

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg