Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
Raad van State

Raad van State: wetsvoorstel wijziging artikel 13 'bevordert' zorgcontractering niet

zorgaanbieder zorgstelsel Mar 26, 2024

De Raad van State verwacht dat het wetsvoorstel 'bevordering zorgcontractering' de contractering niet bevordert, maar juist belemmert. Kleinschalige zorgaanbieders met eigen cliënten zijn al tijden afhankelijk van 'artikel 13' binnen de Zorgverzekeringswet. Dit artikel is zorgverzekeraars een doorn in het oog en zij deden een derde poging om de keuzevrijheid van hun verzekerden te beperken. Niet doen, zo stelt de RvS nu.

Ongecontracteerde zorg al jaren onder druk

Met handige taal en sluwe beeldvorming proberen zorgverzekeraars al jaren onder artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) uit te komen. Dit belangrijke artikel stelt zorgaanbieders (zoals zzp'ers) in staat om ook zonder contract degelijk betaald te worden voor hun werk. De verzekerde heeft namelijk via artikel 13 het recht om een factuur van een zorgverlener in te sturen naar de verzekeraar. Deze verzekeraar moet de zorg vervolgens grotendeels vergoeden. Zorgverzekeraars hebben sinds 2012 (!) drie pogingen gedaan om van dit artikel af te komen. Misschien herinner je je minister Schippers nog die in de Eerste Kamer struikelde met haar wetsvoorstel. Ook de afgelopen jaren zijn zorgverzekeraars druk geweest om deze 'vrije artsenkeuze' voor hun verzekerden af te bouwen. Hun laatste 'spoedeisende' wetsvoorstel heette 'bevordering zorgcontractering'. Via deze wet zouden zorgverzekeraars de tarieven voor ongecontracteerde zorgverleners in de thuiszorg en GGZ op zo'n manier kunnen afknijpen, dat zij vanzelf zouden stoppen met werken. In een advies geeft de Raad van State nu aan dat het wetsvoorstel contractering niet 'bevordert', maar juist zou beperken.

Wat is de Raad van State?

De Raad van State (RvS) is een van de 'Hoge Colleges van Staat' in Nederland en wordt formeel voorgezeten door de Koning. Eén van de taken van de RvS is het adviseren van de regering. Zij heeft zich gebogen over deze 'Wijziging Zorgverzekeringswet ivm bevorderen van zorgcontractering' en kwam met een advies

Geen belemmering, maar bevordering

De RvS vraagt zich af waarom je tijdens een tekort aan beschikbare zorg, ongecontracteerde zorg zou willen belemmeren. Het wetsvoorstel helpt niet om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg te verbeteren, zo valt te lezen. De NZa stelde onlangs vast dat zorgverzekeraars onvoldoende aan hun zorgplicht doen. Ze kopen te weinig zorg in en als gevolg daarvan lopen wachtlijsten op. Als een zorgverzekeraar te weinig zorg inkoopt, is het volgens de RvS juist van belang dat er een beroep gedaan kan worden op ongecontracteerde zorg. "In tijden van schaarste en wachtlijsten" is het volgens de RvS de vraag of "de regiefunctie van de zorgverzekeraars niet wordt beperkt." Oftewel; misschien zou de zorgverzekeraar met een heel andere aanpak moeten komen als het op contractering aankomt van de schaarse capaciteit die er nog wel is. Niet belemmeren dus, maar de contractering van kleinschalige aanbieders juist stimuleren.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg