Nu aansluiten
Terug naar het overzicht
Inschrijven nieuwsbrief
NZa: zorgverzekeraars doen onvoldoende

NZa: zorgverzekeraars doen onvoldoende aan hun zorgplicht

arbeidsmarkt Mar 14, 2024

Zorgverzekeraars doen onvoldoende aan hun zorgplicht, zo stelt de NZa deze week. Het is uniek dat zorgverzekeraars door de toezichthouder op hun vingers getikt worden. Maar is het niet veel te laat?

NZa 'treedt op' tegen zorgverzekeraars

In een nog niet eerder vertoond bericht maant de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgverzekeraars om hun zorgplicht beter op te pakken. Dit gebeurt onvoldoende en de client is daar de dupe van. Wachttijden lopen op omdat zorg onvoldoende beschikbaar is. Daarnaast is er lang niet altijd een passend aanbod van zorg gecontracteerd. Binnen zes maanden moeten zorgverzekeraars CZ en Menzis hun zaken op orde brengen. Zij kregen een formele maatregel die nu nog geheim gehouden is, maar mogelijk later gepubliceerd wordt. De NZa vindt dat zorgverzekeraars meer kunnen doen om "de knelpunten in kaart te brengen, de acties die zij daarop nemen en het evalueren en bijstellen van deze acties”.

Wetsvoorstel tegen contractering kleine aanbieders

Hoe is het mogelijk dat zorgverzekeraars onvoldoende zorg contracteren en de wachtlijsten als gevolg daarvan op zien lopen? Omdat zorgverzekeraars duizenden zorgaanbieders het werk onmogelijk gemaakt hebben de afgelopen jaren. Zorgverzekeraars belemmeren de contractering en financiering van kleinschalige zorgaanbieders, met als gevolg dat deze stoppen. Het is nog geen jaar geleden dat zorgverzekeraars via de minister het wetsvoorstel 'bevordering zorgcontractering' in consultatie brachten. Het doel: kleine zorgaanbieders in de wijkverpleging en de GGZ het werk onmogelijk maken.

Zorgverzekeraars: grenzenloos in hun aanpak

Hebben zorgverzekeraars behoefte aan voldoende zorgprofessionals om te voorzien in hun zorgplicht? Oordeel zelf. Op het moment dat je als zorgorganisatie een te groot beroep doet op zzp'ers in de zorg, raak je je contract kwijt. Zorgverzekeraars hebben geen behoefte aan 200.000 zzp'ers in de zorg en riepen de minister op om zzp'ers in de zorg te stoppen. Tel daarbij maatregelen op waarbij zorgverzekeraars de keuzevrijheid van de burger beperken door het schrappen van de restitutiepolis; een rechtstreekse belemmering voor ongecontracteerde zorgaanbieders. Of de publieke boodschap van zorgverzekeraars dat de toegang tot zorg voor burgers alvast wordt afgebouwd.

Zorg die je niet kunt inkopen, hoef je ook niet te vergoeden

De suggestie dat zorgverzekeraars hun zorgplicht als uitgangspunt nemen, is wat ons betreft niet waar. De maatregelen van zorgverzekeraars tegen duizenden kleinschalige zorgaanbieders hebben de afgelopen jaren juist geleid tot een krimp aan zorgcapaciteit. Niemand greep in. Hoofdlijnenakkoorden werden structureel genegeerd. Inmiddels hebben we na 'zinnige' nu 'passende' zorg als zoveelste containerbegrip. Zorgverzekeraars contracteren jaar op jaar grote zorgaanbieders met torenhoog verzuim, enorme uitstroom en grote tekorten. Zij negeren kleinschalige aanbieders met beperkt verzuim, zorg op maat en hoge tevredenheid. Het wegvallen van zorgcapaciteit is een logisch gevolg. Hoe groot probleem is dat voor zorgverzekeraars? Zorg die je niet kunt inkopen, hoef je immers ook niet te vergoeden.

Dit is een artikel van ZZP-erindezorg.nl

Ken jij hét service abonnement voor zzp'ers in de zorg al?
Wtza abonnement voor zzp'ers in de zorg